Без рубрики

Ақыл-ойы кем балалардың шығармашылық қабілетін дамыту

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

МАГИСТРАТУРА ЖӘНЕ PhD ДОКТОРАНТУРА ИНСТИТУТЫ

«Психологиялық — педагогикалық мамандықтар» кафедрасы

6М010500 – «Дефектология» мамандығының магистранты: Сайлаубаев Жандос Зарыққанұлы

Көмекші мектептегі жоғарғы сынып оқушылардың шығармашылық жаңа мүмкіндіктерді ашу, өз бетінше жұмыс жүргізу, өте жоғары психикалық белсенділік қажет етеді. Шығармашылыққа деген сұраныс кез келген бағытта дамиды. Шығармашылықтың деңгейі әр түрлі болады. Бірақ барлығы да жаңа нәрсенің тууына ашуылуына тікелей байланысты. Продолжить чтение «Ақыл-ойы кем балалардың шығармашылық қабілетін дамыту»

Без рубрики

: «Тілашар»

Қызылорда облысы,Қармақшы ауданы,
А.Жанпейісов атындағы №105 орта мектептің
бастауыш сынып мұғалімі
Бекбаева Ақмарал Қуандыққызы
Сыныптан тыс жұмыс
Күні: 25.11.2011 жыл
Сыныбы: 1 «Б»
Тақырыбы: «Тілашар»
Мақсаты:Оқушының білімге құштарлығын арттыру, сөздік қорларын
дамыту, ойын, тілін дамыту, дүниетанымын қалыптастыру,
оқушы бойындағы ерекше қабілетін ашу,оқу-білімді, өнерді сүюге
тәрбиелеу
Көрнекілігі: ұлағатты сөздер, шарлар, кеспе сандар, слайдтар Продолжить чтение «: «Тілашар»»

Без рубрики

Оқушымен бірге жүргізілген жұмыс «Айбалта — шабу құралы»

Ақтөбе облысы Қобда ауданы Бегалы  орта мектебінің
еңбек пәнінің мұғалімі  Жотаев Оразбай  Кажибаевич

 Зерттеу тақырыбы: Айбалта — шабу құралы

Зерттеу мақсаты: Бұл зерттеу жұмысы  қару-жарақ – дәстүрлі қоғамдық қатынастар жүйесінде әлуметтік статусты айғақтау және әлуметтік қатынастарды реттеу «құралы» екендігін айқындау. Тарихта қазақтың жауынгерлік дәстүрі, қазақ халқының көшпелі тіршілігіне, қоғамдық құрылым ерекшелігіне байланысты қарастырып, оның жасалу жолдарын айқындау. Продолжить чтение «Оқушымен бірге жүргізілген жұмыс «Айбалта — шабу құралы»»

Без рубрики

Тарихи өлеңдердегі тарихи шындық

 Ақтөбе облысы  Қобда ауданы
Қобда қазақ орта мектебі Омарова А.К

 Кіріспе

    Тарихи өлеңдер-дербес мемлекеттік дәрежеде өмір сүрген қазақ хандығының әдеби мұрасы. ХҮ-ХҮІІІ ғасырларда қазақ хандығы құрылып, тайпалар бірлестігінің, феодалдық мемлекеттің нығая бастаған дәуірі. Осы кезден бастап қазақ халқы мәдениетінің де өзіндік беті айқындала түсті. Ол әсіресе халықтың тілінен, әдебиетінен айқын сезілді Продолжить чтение «Тарихи өлеңдердегі тарихи шындық»

Без рубрики

Қазалы күнде жоқтау айту-ұлттық дәстүріміздің жақсы үлгісі

 Ақтөбе облысы  Қобда ауданы
Қобда қазақ орта мектебі Омарова А.К

 Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Тәуелсіздік халқымыздың тарихына, мәдени-рухани мұрасына қайта үңілуге мүмкіндік берді. Қазалы күнде жоқтау айту – ұлттық дәстүріміздің жақсы үлгісі . Біздің қазақ ұлтының осы ырымынан – ақ ғасырлар бойы жинақталып түзілген қасиетті салт – дәстүріміздің сыпайы мәдениеті мен әдебінің жоғары болмысы көрініп тұрады. Сондықтан жоқтаудың тәрбиелік мәні де зор. Ал қазіргі кездегі  жоқтаудың  мәні өзгеріп  бара жатқандығы  бәрімізге мәлім. Әсіресе  қарапайым  халық  арасында не тәрбиелік мәні жоқ, не жоқтаушы адамның  тындырған ісі, бала-шағасына қалдырған  өсиет-мұрасы айтылмайды. Ұйқас қуып, «дауыс шығарды»  деген атты ғана ойлайтын болдық. Сол себепті де бүгінгі  күні  жоқтаудың сөзіне, әніне, сазына мән беруі керек. Продолжить чтение «Қазалы күнде жоқтау айту-ұлттық дәстүріміздің жақсы үлгісі»

Без рубрики

СТАНОВЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ В ВУЗЕ

В современных условиях подготовка специалистов в вузах Казахстана осуществляется, подчиняясь логике модернизации всей системы образования, решающую роль в которой играет становление мотивации студента при обучении, формирующее его субъектную позицию. Продолжить чтение «СТАНОВЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ В ВУЗЕ»

Без рубрики

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ

В данное время наблюдаются все возрастающие высокие требования, предъявляемые к человеку современным обществом, которые обусловливают развитие его конкурентоспособности как способности мобилизовать все ресурсы, приобретенные или данные ему природой, и умении сосредотачивать свои усилия в нужном направлении к достижению цели. Продолжить чтение «К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ»

Без рубрики

РОЛЬ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Образование явилось одной из первых областей, где стали сознательно и целенаправленно применяться психологические знания. Не случайно, поэтому психология как учебная дисциплина давно стала обязательной при подготовке работников образования. Впервые это произошло в начале XX века в США. Во второй половине 20 века в высших учебных педагогических заведениях  России изучалось уже не менее четырех обязательных психологических дисциплин. Это – общая психология, психология развития, педагогическая психология и социальная психология. Как же используется психологические знания в современном образовании? Продолжить чтение «РОЛЬ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ»

Без рубрики

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ВРАЧА

Философский гуманизм Канта органично сопряжен с нравственностью, которая всегда ставила перед философией следующий вопрос: «Что есть человек и почему необходимо человеколюбие?». Он не дает покоя философам, медикам на протяжении нескольких тысячелетий. На вечные вопросы нет и, по всей видимости, не будет абсолютно точных, универсальных ответов. Однако философское осмысление этих наисложнейших проблем остается основной задачей и в теоретической, и в практической медицине. Философский гуманизм как система духовно-нравственных ценностей в медицине, в которой приоритетными были и остаются нормы морально-этического поведения, стал исходным понятием как в науке в целом, так и в медицине как сфере общечеловеческой культуры. Продолжить чтение «МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ВРАЧА»

Без рубрики

Творческий подход к планированию и организации учебной работы слушателей на циклах повышения квалификации в условиях использования интерактивных методов обучения

Данный рассматриваемый нами вопрос о творческом подходе к планированию и организации учебной работы слушателей на циклах повышения квалификации в условиях использования интерактивных методов обучения весьма интересен и значим в практике образовательной деятельности факультета повышения квалификации преподавателей (ФПКп). Продолжить чтение «Творческий подход к планированию и организации учебной работы слушателей на циклах повышения квалификации в условиях использования интерактивных методов обучения»

Без рубрики

ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ

В стране создана и достаточно стабильно функционирует государственная система контроля за качеством образования. Основу ее составляют процедуры лицензирования, аттестации и аккредитации. Проблема модернизации образования в РК неразрывно связана с созданием эффективной системы управления качеством образования. С проблемой качества образования тесно связан вопрос эффективного использования УМКД. Продолжить чтение «ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ»

Без рубрики

Зерттеу жұмысы

Тақырыбы: Тіс саулығы

Мақсаты: тіс гигиенасын дұрыс қалыптастыру және тіс ауруларының алдын алу.

Жұмыстың міндеттері:

Без рубрики

Зерттеу жұмысы

Ғылыми зерттеудің тақырыбы: Қарқаралы — әсем табиғат, ескерткіштер мен аңызды жерлер мекені.

Зерттеудің мақсаты: Өзімнің кіндік қаным тамған жерім– Қарқаралы өңірінің әсем табиғатын, ескерткіштерін, аңызды жерлерін қалың қазақ халқына таныстырып, паш ету. Продолжить чтение «Зерттеу жұмысы»