КОНКУРС

Оқушылардың шығармашлық қабілетін дамыту

БЕГЕНДИКОВА ТАНЖАРЫК ТЫНЫШТЫКОВНА
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, С.Бегендікұлы атындағы
№ 4 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі

Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін дамытудың жолдарын, құралдарын анықтау, психология мен педагогика ғалымдарында ертеден зерттеліп келеді. Шығармашылық – әлемдік мәдениеттің барлық дәуіріндегі ойшылдардың назарында болғандығы, шығармашылық теориясын, жасауға деген көптеген ізденістердің болғандығынан байқауға болады. Сондықтан шығармашылық педагогикасының негізгі мақсаты – бүгінгі күн талаптарынан туындаған озық қоғамға лайықты жаңа сана, рухани сапа қалыптасу және дамытуда тың жолдар мен шешімдер іздестіру болып табылады. Бастауыш сынып оқушыларының қабілеттерін дамыту мәселесін талдау ең алдымен «қабілет» ұғымының мәнін терең түсініп алуды қажет етеді. Қабілет туралы айтқанда, тұлғаның қандай да бір нәрсені істеуге мүмкіншілігі көрсетіледі, ал талант, дарындылық туралы айтқанда, тұлғаның аталмыш қасиеттің туа біткен сапасының сипаты көрсетіледі. Кейде қабілетті «табиғаттан берілген» тума қасиет деп те есептейді. Продолжить чтение «Оқушылардың шығармашлық қабілетін дамыту»

КОНКУРС

Эффективность использования педагогической тех нологии

Юсупова Рысжан Кабдешовна

ВКО Тарбагатайский район

КГУ Средняя школа имени Ы.Алтынсарина

Переход к новой образовательной парадигме и внедрение национальной модели образования,ориентированного на результат, на нынешнем этапе связан с решением проблемы повышения образования учащихся. Достижение этих цели, как показывает практика, возможно при использовании новых технологии обучения.

В мудрых изречениях предков говорится, что мы всегда « преклоняемся перед прошлым , стремимся к будущему».Сегодняшние дети-это будущий мир.

Одним из возможных путей реализации задачи повышения образования учащихся является применение технологии, основанной на уровневой дифференциации, технологии трехмерной методической системы обучения. Эта технология базируется на теории Л.С.Выготского о достижении ученика в процессе обучения из «зоны актуального развития» к «зоне ближайшего развития», которое может быть осуществлено на основе деятельности, предполагающей переход с репродуктивного уровня на продуктивный. Продолжить чтение «Эффективность использования педагогической тех нологии»

КОНКУРС

Отбасында ата-ананың балаға ықпалын арттырудың п едагогикалық шарттары

Жылкайдарова Жулдыз Токтамысовна

ШҚО Тарбағатай ауданы

Ы.Алтынсарин атындағы орта мектеп КММ

Егемен еліміздің болашағы білім мен тәрбиеге байланысты. Заман талабына сай білім беру , оқушылардың шығармашылығын дамытып жеке тұлға дайындау , өз ұлтының тарихын , мәдениеті мен тілін қастерлейтін және оны жалпы адамзаттық деңгейдегі рухани құндылықтарға ұштастыра білетін елжанды тұлға тәрбиелеу-басты мүддеміз.Осы орайда Максим Горькийдің «Балаларды бала тәрбиесіне бейім адам, баланы сүйетін адам, зор төзімділікпен жұмыс істейтін адам тәрбиелеуі керек» деген сөзі еріксіз еске оралады. Ендеше сапалы білім мен саналы тәрбие ұштасқанда ғана ұлт тілегі , мемлекет, халық мүддесі орындалмақ. Продолжить чтение «Отбасында ата-ананың балаға ықпалын арттырудың п едагогикалық шарттары»

КОНКУРС

ДAMЫTА OҚЫTA OTЫРЫП OҚУШЫЛAPДЫҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТ У

ҚУАТОВА ГУЛЬСАРА ТЕМИРКУЛОВНА

Батыс Қазақстан облысы. Орал қаласы №47 ЖOББM

бастауыш сынып мұғалімі.

Қазіргі таңда оқыту үрдісіне қойылатын талаптардың өзгеруіне байланысты оқыту технологиялары негізінен қолданылуда. Оқу үрдісіндегі оқыту технологиялары дегеніміз қойылған мақсаттарға және күтілетін нәтижеге тиімді жету жолдарын қамтамасыз ететін оқу бағдарламаларында қамтылған білім мазмұнын меңгертудің жүйеленеген формалары, әдіс – тәсілдері.

Бастауыш білім беру деңгейінде қолданылатын оқыту технологиялары төмендегі негізгі талаптарға сәйкес болуы керек. Продолжить чтение «ДAMЫTА OҚЫTA OTЫРЫП OҚУШЫЛAPДЫҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТ У»

КОНКУРС

Оқытудың инновациялық технологияларын пайдалан у ерекшеліктері

Куанышкереева Айгул Женискалиевна

Батыс Қазақстан облысы. Орал қаласы,А.Байтұрсынов атындағы

19 ЖББ I санатты бастауыш сынып мұғалімі.

Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр. Себебі, білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болуда. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі. Продолжить чтение «Оқытудың инновациялық технологияларын пайдалан у ерекшеліктері»

КОНКУРС

ОҚУШЫ ҚҰЗЫРЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИ ЯЛАРДЫ ТИІМДІ ҚОЛДАНУ

Туктарова Раушангуль Максутовна

Атырау облысы Атырау қаласының №17 мектеп-лицейінің

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің І санатты мұғалімі

Бүгінгі күнде білім беруде оқушының жеке және кәсіби дамуын қамтамасыз ететін тұлғаға бағдарланған тәсіл кеңінен қолданылып жүр.

Жеке тұлғаға бағдарланған оқытудың тұжырымдамасы баланы жан-жақты дамытумен бірге, жеке және жас ерекшеліктеріне қарай қоғамдағы өзгерістерге бейім, даму мүмкіндігін айқындауды қарастырады.

Жеке тұлғаға бағдарланған оқытуда түйінді мәселені шешу бағыты шығармашылық сипатқа ие бола отырып, жаңа білімді іздену арқылы тәжірибеде қолдана білуге ықпал етеді, мұндағы басты міндет — баланың жалпы және өзіне ғана тән қабілеттерін, даму мүмкіндігі мен білім, білік, дағдыларын қалыптастыру және қолдану. Бала оқу үрдісінде субъектіге айнала отырып, қабілеті мен қажеттілігіне байланысты қарқынмен дамуға мүмкіндік алады. Мұғалім оқыту мен тәрбиелеу ісін ұйымдастырушы ғана емес, балаға серік, дос, сырлас, кеңесші қызметін де атқарады. Продолжить чтение «ОҚУШЫ ҚҰЗЫРЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИ ЯЛАРДЫ ТИІМДІ ҚОЛДАНУ»

КОНКУРС

Дамыта оқыту технологиясы арқылы оқушылардың шы ғармашылық қабілеттерін арттыру жолдары

ДОСКАЛИЕВА АЙСЛУ АМАНТАЕВНА

Батыс Қазақстан облысы. Орал қаласы,А.Байтұрсынов атындағы

№46 ЖOББM бастауыш сынып мұғалімі.

«Бала дамуының ең шарықтау шегі –

бұл тіл мен ойдың шығармашылығы » Л.С.Выготский

Бастауыш саты – бұл оқушы тұлғасы мен санасының қарқынды дамитын құнды, қайталанбайтын кезеңі. Сондықтан бастауыш мектеп – оқушыны тұлға етіп қалыптастырудың алғашқы баспалдағы. Президент жолдауында: «Ұлттың бәсекеге қабілеттілігі бірінші кезекте білім деңгейімен айқындалады» — деген байламы жеке адамның құндылығын арттыру, оны дайындайтын ұстаз жауапкершілігінің өсуі, тынымсыз еңбек, сапалы нәтиже деген ұғыммен егіз. Қазіргі мектеп жағдайындағы білім берудің ұлттық моделіне өту оқыту мен тәрбиелеудің соңғы әдіс-тәсілдерін, жаңа инновациялық педагогикалық технологияны игерген, психологиялық-педагогикалық диагностиканы қабылдай алатын, нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл жол салуға икемді, шығармашыл педагог-зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет етеді. Продолжить чтение «Дамыта оқыту технологиясы арқылы оқушылардың шы ғармашылық қабілеттерін арттыру жолдары»

КОНКУРС

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ САБАҒЫНДА ТАҚЫРЫПТЫ САЛЫСТЫРМАЛ Ы ТҮСІНДІРУ ӘДІСІ БОЙЫНША АШУ

Айсариева Пердекуль Алданышовна

Астана қаласы №39 кешкі мектеп

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Өнер-білім, халқының сауаттылығы қай елдің болсын баға жетпес байлығы. Халықтың рухани-мәдени дәрежесін көтеру, жас ұрпақты жан-жақты білімді етіп тәрбиелеу мақсатында еңбек ету – әрбір педагогтың міндеті. Әрбір күні өзгеріске толы бүгінгі жауапты кезеңде замана көшінен қалып қоймай, уақыт талабына сай ертеңгі болашақ – жас ұрпақты білімді етіп тәрбиелеу ұстаздарға зор жауапкершілік жүктейді. Ол мұғалімнен үздіксіз ізденуді, өз білімін үнемі жетілдіріп отыруды талап етеді. Продолжить чтение «ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ САБАҒЫНДА ТАҚЫРЫПТЫ САЛЫСТЫРМАЛ Ы ТҮСІНДІРУ ӘДІСІ БОЙЫНША АШУ»

КОНКУРС

Отбасы-ұлттық құндылықтың қайнар көзі

Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Бірлік ауылы

М.Мирманова атындағы ЖББОМ.

Бастауыш сынып мұғалімі Жумаханова Данагуль Жасулановна

Отбасы ұғымы тек ұрпақ жалғастығымен өлшенбейді. Отбасы – қоғамның маңызды бір бөлігі, ұлттың бүгіні мен ертеңі. Сол қасиетті шаңырақтың сүттей ұйыған татулығы, шаттығы мен бақытының ұйытқысы – әйел-ана екені даусыз. Олар – өмірдің гүлі, көңілдің жыры, әр отбасының алтын діңгегі. Мынау тынымсыз тіршілік пен кең дүниенің өзі тек аналармен ажарлы. Әлбетте, бірақ тірегі әйел, негізі- ер адам. Отбасы адамға бақыт, толық мәнді тыныс-тіршілік әкеледі. Продолжить чтение «Отбасы-ұлттық құндылықтың қайнар көзі»

КОНКУРС

ОТБАСЫ МЕН БАЛАБАҚША ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ

Шығыс Қазақстан облысы, Көкпекті ауданы,

Миролюбовка ауылы «Миролюбовка орта мектебі» КММ

Қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі

Жумаканова Жанат Болатбековна

Баланы бұзуға, түзеуге себеп болатын

бір шарт — жас күнде көрген өнеге. Жүсіпбек Аймауытов

Қоғам үшін әркезеңде, әр отбасында өсіп келе жатқан өрімдей ұл — қыздардың дені сау, рухани бай, еңбекке , білімге құштар болып өсуі — ең жоғарғы тілек, ең биік мақсат. Оның қуат алатын қайнар бастауы отбасы. Отбасының аса құнды ықпалы мен әсерін өмірдегі ешнәрсенің күшімен салыстыруға болмайды. Балаға ата — ана тәрбиесінің орнын ешнәрсе алмастыра алмайды. отбасы — өмірге сәби әкеліп, оны тәрбиелеп, қалыптастыруда және ұрпақ жалғастыруда теңдесі жоқ орын. Продолжить чтение «ОТБАСЫ МЕН БАЛАБАҚША ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ»

КОНКУРС

Бала дағдысын дамытудағы ұстаз бен ата-ананың одағы

Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы,
№122 Ақжар жалпы орта мектебінің директоры
Турганбаева Гульжан Абдигаппаровна

Оқушыны саналы, оқу дағдылары жан –жақты дамыған, сергек етіп тәрбиелеуде ата-ананың орны ерекше.Отбасы — адамзат бесігін тербеткен ұя болса, сол отбасындағы баланың бас ұстазы — ата-ана. «Балапан ұяда нені көрсе, ұшқанда соны іледі» — демекші, бала әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Сананы қалыптастыруға мектеп үлкен үлесін қосады . Бала тәрбиелеу оның дүниеге келген сәтінен басталады. Бірақ әлеуметтік тәжірибені саналы түрде меңгеру кешірек қалыптасады. Дұрыс ұйымдастырылған тәрбие тәрбиеленушінің тәрбие барысында қалыптасуға тиіс мінез-құлық ережелерін игеруіне ықпал етеді. Бала белгілі бір қасиеттің мәнін түсінбейінше, оны баланың бойында тәрбиелеу мүмкін емес. Продолжить чтение «Бала дағдысын дамытудағы ұстаз бен ата-ананың одағы»

КОНКУРС

Бастауыш сынып – оқу дағдыларының бастауы

Найзабекова Гульфайруз Абдималиккызы
Оңтүстік Қазақстан облысы,Шымкент қаласы,
№122 Ақжар жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Елбасымыздың жолдауында айтқандай: Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін, заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 30 елдің қатарына жеткізетін – білім. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі өзгерістерге ұшырауда. Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Орта білім беру мазмұнын жаңарту бүгінгі күннің талабы болғандықтан осы талап деңгейінде жұмыс атқару әр ұстазға жүктелер үлкен міндет, үлкен сын. Продолжить чтение «Бастауыш сынып – оқу дағдыларының бастауы»

КОНКУРС

Бала дағдысы басты мәселе

Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы
122 Ақжар жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні
мұғалімі Байзакова Улжан Байжановна

Адамзат тіршілігіндегі ең қиын және ең маңызды іс – жеке тұлғаны өсіріп жетілдіру. Бір адамның жетілуінде көптеген факторлардың әсері болады. Бұлардың ішінде ең маңыздылары: жанұя, қоршаған орта, оқу орны және бұқаралық ақпарат құралдары. Әлемдегі барлық мемлекеттер өз болашағын қолдарына ұстаған жастарының әділ, еңбекқор, көркем мінезді, табысты, мәдениетті, қоғамға пайдалы, отанын сүйетін, білікті және ел құндылықтарын қадірлей білетін адам ретінде қалыптасуын мақсат етеді. Сондықтан осы жолда барлық күш-жігерін жұмсайды. Мұны жүзеге асыра алған елдердің ұрпақтары басқа да қиыншылықтарды жеңіл әрі жылдам жеңетіндігіне көз жеткізіп отыр. Өйткені барлық тіршіліктің басы адамзаттан басталған. Адамның жақсы өсіп жетілуі үшін ешбір шығыннан және қиыншылықтан қашпағандар жетістіктің шыңына көтерілді. Қазіргі білім беру саласындағы өзгерістер де болашақ ұрпақ үшін жасалуда. Білім ала отырып жан-жақты дағдыларын дамыта білген шәкірттеріміздің болашағы жарық, еліміздің терезесі тең болары сөзсіз. Продолжить чтение «Бала дағдысы басты мәселе»