English

Self education for young

Алматы облысы, Талдықорған қаласы

Ш.Уәлиханов атындағы № 10 орта мектеп-гимназиясы  ағылшын тілі пәнінің

мұғалімі Сембаева Ляйля Айтжанқызы

 

Self education for young

Pairwork and groupwork

Aims of this unit

To introduce teachers with  pairwork and groupwork  and to show the advantages of working in pairs and groups.

English

Teaching English from early year

Алматы облысы, Талдықорған қаласы

Ш.Уәлиханов атындағы №10 орта

мектеп-гимназиясы  ағылшын тілі пән

мұғалімі Сембаева Ляйля Айтжанқызы

 

Teaching English from early year.

The best way to teach children speak is to make them speak. For very young learners talking puppets, songs, chants, games, rhymes and any other enjoyable activity that makes them answer you back or communicate with other children would work. Try to show them what to say with a puppet and then ask them to practice with their partner. You go round, listen and praise them. Check Super Simple Songs site for some ideas of fun activities you can use. There are plenty of another free resources on the i-net as well. Продолжить чтение «Teaching English from early year»

English

Use of Songs, Rhymes and Games in Teaching English

 Алматы облысы, Талдықорған қаласы Ш.Уәлиханов атындағы № 10 орта

        мектеп-гимназиясы  ағылшын пәнінің мұғалімі Сембаева Ляйля Айтжанқызы

 Use of Songs, Rhymes and Games in Teaching English              

 Although children learn a language faster than adults, they do not learn through traditional language teaching methods. Through fun activities children can learn alanguage better as learning becomes natural for them since these activities do not make them conscious that they are learning a language. Since a proper learning atmosphere has not been ensured in children’s English classes according to children’s interest and psychological characteristics, benefit is yet to come fromthe compulsory English education at the primary level. In order to appeal to young learners’ learning styles, songs,rhymes and games can be very effective tools for teaching children a foreign language. Продолжить чтение «Use of Songs, Rhymes and Games in Teaching English»

English

Ағылшын тілі

Ю.Гагарин атындағы

 №8 жалпы білім беретін

 орта мектеп

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

 Сулейменова Бахыткул Топжаргановна

 

Тема урока: Nature of Almaty(Алматы табиғаты)

Цель урока: развивать навыки монологической речи по теме

«Природа Алматы»

образовательная: развивать навыки монологической устной и письменной

речи;  активизировать ранее изученную лексику по теме

«Казахстан – моя Родина» в устной и письменной речи,

развивать навыки аудирование, умение общаться на

английском языке. Продолжить чтение «Ағылшын тілі»

English

Ағылшын тілі

Ю.Гагарин атындағы

 №8 жалпы білім беретін

 орта мектеп

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

 Сулейменова Бахыткул Топжаргановна

 

Ағылшын тілі сабақтарыпда ақпараттық технологияларды қолдану

                     

Кіріспе

Шет тілі – қазіргі  заманның талабына сай, қоғамның әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдениет дамуының қайнар көзі. Қазір шет тілін оқыту әдістемесінің деңгейі жоғары. Тілді оқытуда интерактивтік тәсіл, ойындар, екеуаралық пікірталастар, сонымен бірге ақпараттық технология, интернет, компьютер қолданылуда.
Оқытудың ақпараттық технологиясы – бұл ақпаратпен жұмыс жасау үшін арнайы тәсілдер, педагогикалық технологиялар, бағдарламалық және техникалық құралдар (кино, аудио және видеоқұралдар, компьютерлер, телекоммуникациялық желілер).
Оқытудың ақпараттық технологиясы – білімді жаңаша беру мүмкіндіктерін жасау (педагогикалық іс-әрекетті өзгерту), білімді қабылдау, білім сапасын бағалау, оқу-тәрбие үрдісінде оқушының жеке тұлғасын жан-жақты қалыптастыру үшін ақпараттық технологияның қосымшасы деп түсіну керек.
Білімді ақпараттандырудың негізгі мақсаты – «оқушыларды ақпараттық қоғам жағдайында тұрмыстық, қоғамдық және кәсіби салалардың іс-әрекетіне толық, тиімді араластыру» болып табылады.
ХХІ ғасыр оқыту үдерісіне компьютерлік технологияны пайдаланумен қатар елде болып жатқан саяси, экономикалық, әлеуметтік және басқа да заңды үрдістегі өзгерістер  білім жүйесіне сол өзгерістер негізінде дамытуды талап етіп отыр. Атап айтқанда, виртуалды кеңістік, аутентті виртуалды интерактивті тілдік орта болып табылатын интернетке ену аталған компетенцияны дамытудың тиімді құралы ретінде қарастырылады.
Оқытудың ақпараттық технологиялары осы ақпараттық білім жүйесінің шегінде жүзеге асырылатын болғандықтан, осы білім технологиясына ақпараттық және бағдарламалық қолдаумен көрсететін құралдар бір ғана компьютермен, оған енгізілген бағдарламамен шектеліп қалмауы керек. Шын мәнінде бәрі керісінше, оқытудың ақпараттық технологияларының бағдарламалық құралдары және білім технологияларының өздері ақпараттық білім ортасына – ақпараттық білім жүйесінен бөлінген жүйешелер түрінде қосылады.
Шетел тіліне оқытуда интернет беретін мүмкіндіктер мен қызметтерге тоқталып өтейін. Мысалы: оқушылар интернет талаптарында берілетін құжаттардағы тапсырмалар мен жаттығуларды орындай алады, үйреніп жүрген тілінде электронды пошта арқылы хат алысып, виртуалды қатынас клубтары – конференцияларға қатыса алады. Сонымен бірге, белгілі бір уақытта мәтіндік хабарламалар мен алмасуға, радиобағдарламаларды тыңдауға, бейнероликтер көруге, яғни кез келген түрін қолдануына толықтай мүмкіндіктері бар. Ақпаратты қандай да арақашықтыққа тез жеткізу, алыстағы ақпарат көздерін пайдалану мүмкіндігі интерактивтік іздеу жүйелері мен өз бетімен іздеу, сондай-ақ алынған материалдарды түрлі тіл тасушыларға ауыстырып салу сияқты интернеттің артықшылық көздері пайдаланылады. Продолжить чтение «Ағылшын тілі»

English

Ағылшын тілі

Ю.Гагарин атындағы
№8 жалпы білім беретін
орта мектеп
Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі
Сулейменова Бахыткул Топжаргановна

Тема: The London zoo The degrees of comparison of adjectives( Лондон зоопаркі )
Цель: познакомить учащихся с обитателями Лондонского зоопарка,
с отличительными особенностями различных животных; Продолжить чтение «Ағылшын тілі»

English

Ағылшын тілі

Ю.Гагарин атындағы

 №8 жалпы білім беретін

 орта мектеп

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

 Сулейменова Бахыткул Топжаргановна

 

Темаурока: Let’s think of the future (болашақты ойлайық)

Цель урока: обобщить имеющиеся у учащихся знания по данной теме;

закрепить коммуникативные умения и навыки;

обучающая: закрепить лексико- грамматические  навыки, развивать навыки

устной и монологической  речи по теме;

развивающая: развивать способности к сравнению, к распределению

внимания, коммуникабельности, умение выражать своё

отношение к теме, способствовать развитию аналитического,

критического и образного мышления через использование

проблемных ситуаций и творческих заданий;

воспитательная: формировать уважительное и ответственное отношение к

природе, воспитание бережливости; формировать

способность осознавать экологические проблемы и

желание помочь природе; Продолжить чтение «Ағылшын тілі»

English

Қызылорда облысы

Қармақшы ауданы

Төретам кенті

№85 мектеп

Бахитова .Г.М

Theme: Unit 7.Step 1. What is  Jane  going  to do?                                                                     The aim of the lesson:                                                                                                                                                                                                   educational: —  to teach pupils to use new words and phrases   in   oral speech.      Продолжить чтение

English

Бахитова  Г.  М.                                                                                                                               №85 орта  мектебі                                                                                                                     Төретам кенті, Қармақшы  ауданы,  Қызылорда  облысы


                                 The  Plan  of  the  lesson

Theme: Unit 3. Step 3. Trains                                                                                                 The  aims: —  to  give  some  information  about  trains  and  to  teach  the  pupils     knowledge

-to  develop  pupils’  skills  in  oral  speech  and  to  develop  their  reading, understanding. Продолжить чтение

English

Қызылорда облысы

Қармақшы ауданы

Төретам кенті

№85 мектеп                               

Бахитова .Г.М

 

The  Plan  of  the  lesson

Theme: Unit 3. Step 2. Have  you  got   a  camera?                                                                  The  aims: —  to  enrich  pupils  knowledge, to   develop  pupils  abilities  in  speaking,  to enrich  their  vocabulary Продолжить чтение

English

Қызылорда облысы

 Қармақшы ауданы

Төретам кенті

№85 мектеп

Бахитова .Г.М

The  theme  of the lesson:Unit 3.Step 1. Eating  in  Britain                                                                                       The aim of the lesson:                                                                                                                                                                                                   educational: —  to form  skills  in  dialogue  speech, to  enrich  pupils’  vocabulary  on  the  given  theme Продолжить чтение

English

School canteen

Сарина Сәуле Рзақызы
Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы.
Ә.Жангелдин атындағы орта мектептің
 ағылшын тілі пәні мұғалімі

Grade : 7 «B»
The theme of the lesson:School canteen
The objectives of the lesson:
a) To give some information about school canteen
b) Pupils will be able to use the new words, to answer the questions, to work with the computer, to work with cards, mark a mark the foods which are in text ,to work with the active studio, to make up the dialogue, to work with the magician, to complete the diagram,to say about Independence day  of Kazakhstan the pupils can improve their skills in writing, reading, speaking, listening. Продолжить чтение «School canteen»