Жаңа сабақтар

Жаңа технологияларды тиімді қолдану арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту

Шымкент қаласы «Бейбарыс би — мектеп-бөбекжай-бақша кешені» жеке мекеме меңгерушісі
Жанадилова Ұлжан Ержанқызы

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының 5-тарауындағы 41-баптың 1-бөліміндегі «педагог қызметкерлер өз біліктілігін арттыруға міндетті»деп көрсетілуі, «Қазақстан -2030» стратегиялық бағдарламасында Елбасының «Біз балаларымызға өзіміздің жақын және алыс көршілерімізбен достық қарым-қатынасымызды мұра етіп қалдыруымыз керек» деген сөзі бүкіл ағартушы қауым алдында «Оқу тәрбие үрдісіне жаңа педагогикалық технологияларды енгізу арқылы оқушылардың білім сапасын арттыру, шығармашылық қабілетін дамыту» өзекті мәселелер енгізіп отырғаны белгілі.

Осы мақсатты жүзегеасыруда мектеп басшысы, ұжымдағы мұғалімдердің кәсіби шеберлігі мен шығармашылық ізденісін дамытуға аса мән беру қажет.

Мектеп — еліміздің халыққа білім беру жүйесінің – күрделі тармағы.

Сондықтан мектебіміздің мақсаты: жеке тұлғаны жан-жақты дамытудың алғы шарты ретінде оқушыларды сараптап оқыту арқылы шығармашылық қабілетін дамыту.

Міндеттері ретінде:

 • Оқу-тәрбие үрдісіне диагностикалық талдау жасау
 • Оқушының жеке тұлғасының мониторингісін құру
 • Оқу-тәрбие үрдісін ізгілендіруді жүзеге асыру

Еліміздің жарқын болашағы, өзіміз қызмет істеп жүрген мектеп болашағы біздің ұстаздардың ізденісіне,балаларға деген сүйіспеншілігіне,кәсіптік деңгейіне байланысты екенін жақсы түсінеміз.

Шындығында мұғалімнің алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен жауапкершілік тұр. Әрбір оқушыны оқытып, тәрбиелеуге байланысты мәселелерді өздігімен және шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті жаңашыл мұғалім керек.

Оқушының білім сапасын көтеру негізгі мақсат.Біз соңғы нәтиже сипатын ,мектеп түлегінің білімділігі үлгісі арқылы құрдық

Біздің оқушыға қойған талабымыз:

 • Қоршаған ортаны сезе білу,құбылыс себептерін іздене білу;
 • Ақыл парасатты игеріп,ойлау,сезім қабілеттерін арттыру;
 • Алдына мақсат қоя білу және жетуге ұмтылу;
 • Өзін-өзі талдауды, өзін-өзі бағалай білуді меңгеру;
 • Басқа адамдармен қарым-қатынас жасай білу,осы заманға сай технологияларды пайдалана білу (интернет,электронды поштат.б.)
 • Қоршаған ортада өз орныңды,жеке рөліңді анықтай білу;

Сондықтан, мектеп мұғалімінің сапасын соңғы нәтижеге бағыттау керек. Көздеген мақсатымыздың нәтижесін көреміз,мұғалімнің кәсіби шеберлігін дамытуға қажетті жағдай жасау арқылы білімнің жаңа парадигміне өту тәртібі бойынша ғылыми-әдістемелік жұмысын ұйымдастыру.

Мектеп мұғалімдері шығармашылық жұмыспен айналысуға даяр болуы керек, нәтижеге жетуге ұмтылу қажет. «Баланың шығармашылық қабілетін ашу,оны алға қарай дамыту үшін ең бастысы жағдайлар жасау қажет».

Оқушының дарындылығының дамуы, қабілетінің ашылуы көбінесе мұғалімнің кәсіби біліктілігіне және оның тұлғалық қасиетіне байланысты екені айдан анық.

Көбінесе «дарынды оқушы — бұл жақсы оқитын оқушы» деген пікір қалыптасқан. Белгілі ағылшын психологі П.Торранстың зерттеулері бұл пікірдің мұғалімдер арасында жиі кездесетінін анықтады. Оларға оқуда қиыншылық туғызбайтын, тәртіпті, ұйымшыл, білімді, тұрақты, ұғымтал, өз ойын нақты және түсінікті жеткізе алатын оқушылар көбірек ұнайды. Ал қисынсыз сұрақ қоятын, өз жұмысымен ғана айналысатын, тәуелсіз, көбіне түсініспеушілік туғызатын, қияли, әр нәрсеге көзқарасы бөлек оқушылар ұнамайды.

П.Торранстың зерттеулері нақ осы қасиеттер оқушының шығармашылық дарындылығын көрсететін және оның нашар оқитын оқушылардың арасында да аз емес екендігін айқындаған. Сондықтан мұғалімдер осы зерттеулердің нәтижесін есте ұстағаны жөн.

Дарынды оқушымен жұмыстың негізгі мақсаты- олардың шығармашылық жұмыста өзінің қабілетін іске асыруға дайындығын қалыптастыру.Ал мақсатқа жету оқу бағдарламасын тереңдетіп оқыту және оқушының танымдық белсенділігін дамыту арқылы жүзеге асады.

Дарынды оқушымен жұмыс жүйесіндегі мұғалім маңызды орын алады.Оқушының болашақтағы мамандығына байланысты яғни кәсіби тағдыры тек қана жақсы мұғалімге байланысты.

Бұл контексте болашақ мұғалімді жаңашыл педагогтердің инновациялық тәжірибесін шығармашылық ынтамен меңгеружәне пайдалану арқылы даярлаудың келешегі зор деп ойлаймыз.

Жаңашыл педагогтер оқушының жеке тұлғалық абыройын барынша құрметтеуге,оның шығармашылық қабілеттері мен бейімділіктерін,өздігімен ойлау қабілетін дамытуға,жағымды эмоционалдық педагогикалық үрдісті қалыптасрып,одан педагогикалық зорлықтың барлық түрін аластатуға бағытталған ізгіліктік стратегиясымен сипатталады.

Олардың тәжірибесі мына ережелерге негізделеді:

 • Оқытуды мұғалім мен оқушының өзара шығармашылық қарым-қатынасы ретінде қабылдау;
 • Күрделі мақсат идеясы(оқушының алдына барынша күрделімақсат қойылып,оны орындай алатындығына сенімін нығайту)
 • Өзіндік талау (оқушылардың жұмыс нәтижелерін жеке және ұжымдық талдау)
 • Ерікті таңдау (мұғалімнің оқу материалының жақсы меңгерілуі мақсатында сабақ уақытын өз бетінше пайдаланылуы)
 • Оқушылардың өзін-өзі шығармашылық басқаруы;
 • Тәрбиеге жеке тұлға тұрғысынан қарау;
 • Ата-аналармен ынтымақтастық құру;

Сонымен, жаңашыл педагогтердің инновациялық тәжірибесі тұлғаны дамытуда ізгілік және шығармашылық көзқарасқа негізделген әдістер мен жүйесін құрайды.

Мұғалімнің біліміне қойылатын талаптар:

 • Өзінің сабақ беретін пәнін мемлекеттік стандарт деңгейінен жоғары деңгейде білу;
 • Дарынды оқушыны оқыту,тәрбиелеу үрдісінде үлгерімге ғана көңіл бөлмей оның басқа да көрсеткіштерімен байланысына да көңіл бөлу;
 • Дарынды оқушылардың ерекшелігін ескере отырып,оларға шығармашылықпен жұмыс жасайтын тапсырмалар дайындай білуі;

Сондай-ақ дарынды оқушылармен нәтижелі жұмыс жасайтын мұғалімнің кәсіби «бейнесі» мынадай қасиеттерден тұрады: жоғары кәсіби біліктілік, даралық қасиет, білімпаздық ойлап табуға және ғылыми зерттеу жұмысына қабілеттілік, кәсіби қызметін өздігінен жетілдіруге ұмтылушылық.

Дарынды оқушымен жұмыс мұғалімнің өзіне,қызметіне және кәсіби біліктілігіне жаңа, жоғары талаптар қояды. Тіпті оның кәсіби жетілуіне өзгеше емтихан болып табылады.

Ұлы ойшыл Плутарх кезінде былай депті: «… Көптеген табиғи талант дарынсыз ұстаздардың кесірінен жойылып кетеді. Олар дарынның табиғи құбылысына терең бойлай алмай тұлпарды есекке айналдырып құртып тынады. Міне, ұстаз осындай келеңсіздікке жол бермеуі керек.

Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып ынталандыру үшін сабақтарды мынадай жолдармен өткізуге болады:

 1. Сабақта кең көлемде көрнекі құралдарды пайдалану;
 2. Сабақты түрлендіріп өткізу;
 3. Сабақта оқушылар өздері жасаған суреттер,схемаларды пайдалану;
 4. Техникалық құралдарды тиімді қолдану;
 5. Сабаққа қатысты бейнетаспаларды,фильмдерді көрсету.

Әрине, атқарылған да істер аз емес. Дегенмен әлі де болса бізді ойландыратын, толғандыратын істер жетерлік.

Атап айтқанда, олар — білім сапасын арттыру, оқушылардың біліміне, ойлау қабілетіне сай деңгейлеп оқыту, ғылыми ізденіс қабілеттерін қалыптастыру.т.с.с.

Өйткені, ХХІ ғасыр – білімділер ғасыры. Ендеше бізге де ой өрісі жоғары дамыған, зерделі, жан-жақты парасатты ұрпақ керек екенін бір сәтте естен шығармағанымыз жөн.

Қорыта келгенде, О.Бальзактың «ұдайы еңбек ету – өнердің де, өмірдің де заңы» дегеніндей, оқушылардың шығармашылық қабілеті мен белсенділігін арттыруда мұғалімге үнемі ізденуге, тұрақты еңбек етуді міндеттейді.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.