Жаңа сабақтар

Солтанаева Асем Карабаевна

Тақырыбы: ″Даярлық тобында жаңартылған білім беру бағдарламасын жүзеге асыру″

Жамбыл облысы. Т.Рысқұлов ауданы ″Ақтоған шағын орталықты орта мектебі″ мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі Солтанаева Асем

Қазір бой жарыстыратын заман емес,

ой жарыстыратын заман. Біздің қоғамда адал

еңбекті терең біліммен ұштастырған ғана

табысқа жете алатынын қаперден

шығармаған абзал

ҚР тұңғыш Президенті

Адамзат қоғамыбүгін аса жылдам қарқынмен дамып келеді. Өркениет көшінен қалмай, ғылым мен білім беру жүйесі озық елдердің Ы.Алтынсарин айтқандай ″Өнер – білім бар жұрттар″ қатарында боламыз десек, заман талабын ескеріп, соған сәйкес қадам жасауға тиіспіз. ҚР білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарласында 5 – 6 жастағы балалардың мектеп алды дайындықпен толық қамтылуын қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөлінген. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды дамыту және жетілдіру барлық үздіксіз білім беру жүйесінің алғашқы сатысы болғандықтан, еліміздің мемлекеттік саясатының басым бағыттарының бірі болып табылады. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауында балалардың үнемі өзгерістерге бейім болуы мен жаңа білімді меңгеру қабілетін дамытуды басым бағыты ретінде айқындады. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында айқындалған міндеттерді орындау мақсатында:

• балалардың физикалық және психоәлеуметтік саулығын нығайту;

• балаларды ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарға баулу;

• патриоттық, толеранттық, рухани және адамгершілік негіздерін қалыптастыру ( «Рухани жаңғыру», «Мәңгілік ел», «Туған жер» бағдарламасы);

• балалардың ерте дамуы үшін әлеуметтік дағдылар мен өздігінен үйрену дағдыларын дамыту;

• балалардың дарындылығы мен жеке қабілеттерін дамыту;

• мақсатты түрде балаларды мектепке дайындау;Аталған міндеттер білім беру қызметін одан әрі ұйымдастыру барысында:

• мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жағартылған мазмұнын;

• балаларды мектепке сапалы даярлауға бағытталған инновациялық әдістер мен технологияларды;

• мектеп жасына дейінгі балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын қадағалау бойынша индикаторлар жүйесін енгізуді атап көрсетті.Тәуелсіз елдің негізгі тірегі- білімді ұрпақ. Қазіргі таңда білімдінің алға түсіп, бәйгеден озып келетін заманы. Қай елдің болмасын өсіп- өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. «Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа саналы тәрбие мен сапалы білім беру- бүгінгі күннің басты талабы. Мектепке дейінгі мекеме тәрбиешілерінің алдында бүлдіршіндерге тәрбие мен білім беруде үлкен жауапкершілік тұр. Заман талабына сай жаңартылған білім мазмұнын балаға меңгертуде тәрбиеші жаңашыл болуы керек. Тәрбие мен білімнің бастауы, келешек ұрпақтың алғашқы баспалдағы- мектепке дейінгі мекемелер. Осы тұста Мұхтар Шаханов ағамыздың мына бір сөзі ойға оралады. «Бала жүрегі кішкентай күйсандық. Сол сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. Ұстаздың қолында үнемі сол кілт жүруі керек» дегендей тәрбиешілер үнемі ізденісте болуы тиіс. Бүгінгі күні әлемдегі барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесіне ұмтылуда. Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі экономикасының дамуына қатысты болса, ал оның дамуы мемлекет азаматтарының білімділігі мен біліктілігіне байланысты. Сондықтан жаңартылған білім беру жүйесін болашақтың талабына сәйкес дамыту тиіс. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енеген жаңартылған білім беру бағдарламасы заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама болды. Оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жағарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Міне осыған байланысты тәрбиешілер алдында оқытудың әдіс- тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және жаңа технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмұнының жаңаруы. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы-балаға үйлесімді, қолайлы білім беру ортасын құра отырып сыни тұрғыдан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, бақылау,саралау, АКТ-ны қолдану, баламен жеке, топтық, ұжымдық жұмыс жасай білу. Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиралді қағидатпен берілуі. Тәрбиеші қазіргі заман көшінен қалмай өз біліктілігін арттыру мақсатымен оқудағы жаңа әдіс- тәсілдерді меңгеру арқылы оқу қызметті қызықтыруы тиіс. Дәстүрлі оқу қызметінде бала тыныш отырып, оқу қызметті тыңдап тәрбиешінің түсіндірмесін қабылдап жұмыс жасап келді. Балалар бағалау жүйесіне қатыспайтын. Ал қазіргі таңда осы жаңартылған білім беру үдерісі көптеген жаңалыққа толы. Балалар өзін-өзі бағалауды, қасындаағы құрдастарын бағалауды үйренді, оқу қызметті меңгерген, меңгермегінін кері байланыс арқылы бере біледі. Оқу қызметінің соңында рефлексия жасауды меңгереді. Жаңартылған білім беру бағдарламасының мазмұны:

• оқытуды ұйымдастыру тұлғаға бағдарланған және жүйелі-әрекеттік тәсіл арқылы жүзеге асырылады;

• мектепке дейінгі және бастауыш білім беру сабақтастығын қамтамасыз етеді;

• балалардың бойында жалпы адамзаттық құндылықтардың қалыптасуына көмектеседі;

• балалардың зияткерлік және жеке дене дамуы үшін жағдай жасайды;

• күнделікті өмірде қажетті ақпаратты алуға, іріктеуге, өңдеуге, жеткізуге және коммуникативтік міндеттерді шешуде балалардың тілдік дағдыларды қолдануы мақсатында сөйлеу әрекетінің түрлері ретінде төрт тілдік дағдылардың: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымның қалыптасуына және дамуына көмектеседі;

• ата-аналармен ынтымақтастық қарым- қатынас орнатуға көмектеседі.

Метепке дейінгі тәрбие мен оқытуда жаңартылған білім берудің мазмұны:

• өтпелі тақырыптарды қолдану арқылы перспективалық жоспар құру;

• апталық циклограмма;

• балалардың біліктері мен дағдыларының даму деңгейін бақылау үшін индикаторлар жүйесін енгізу арқылы жүзеге асады. Білім беру процесінде мынандай әдістер қолданылады.

• сөздік (әңгімелеу, түсіндіру, әңгімелесу және т.б)

• көрнекілік (АКТ-ны қолдану, бақылау, суреттер, иллюстрациялар, ойыншықтар мен заттар)

• практикалық (жаттығулар, моделдеу, экскурсиялар, тәжірибе, эксперимент жүргізу)

• ойын (қимылды, театрланған, сюжетті-рөлдік, дидактикалық және т.б).

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын іске асыру аясында адам капиталының сапасын көтеруге бағытталған білім беру саласындағы 5 қадам жоспарланған. Соның бірі 76-қадамда атап көрсетілген функционалдық сауаттылықты дамыту. Фунционалдық сауаттылық- тұлғаның нақты мәдени ортада өмір сүру қызметін іске асыру үшін қажетті және әлеуметтік қатынаста ойдағыдай қызмет етуін қамтамасыз ететін білімі, ептілігі, дағдылары. Мектепке дейінгі ұйымдарға арналған бағдарлама әр баланың бейімділігін, қабілеттілігін іске асыруға, оның даму ерекшеліктері негізінде бастауыш білім беру бағдарламасын меңгеруге, даярлауға бағдарланады.

«Сабақ беру-үйреншікті жай шеберлік емес, ол үнемі жаңадан жаңаны табатын өнер»-деп Жүсіпбек Аймауытов атамыз айтқандай үйренген жаңалығымызды қолдана білуіміз- ол әр ұстаздың өз еншісінде. Мен де осы бағдарлама аясында біліктілік арттыру курсының «Мектепке дейінгі ұйымдарда білім беру процесін жалпы білім берудің жаңа үлгілік бағдарламасына сәйкес жобалау» тақырыбында бір апталық курсты оқып аяқтадым. Осы курстан үйреніп білген интербелсенді әдіс-тәсілдерді өз сабақтарымда тәрбиеленушілердің жас және жеке ерекшеліктеріне қарай қолдануға тырысып жүрмін. Тәрбиеленушілерімді жұппен, топпен және ұжыммен жұмыс жасауға, бір-бірінің жұмыстарын түрлі әдістер арқылы бағалауға және сабақ соңында кері байланыс жасауға үйретіп келемін.

Баяндамамды қорыта келе «Жаңартылған білім беру бағдарламасы» — заман талабына сай, келешек ұрпақтың сұранысын толығымен қанағаттандыратын бағдарлама деп білдім.

Пайдаланылған әдебиеттер:

• Қазіргі заманауи оқу- тәрбие үдерісіндегі білім беру технологиялары Алматы қаласы 2017.

• «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» Н.Ә.Назарбаев жолдау

• «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» Н.Ә.Назарбаев мақаласы

• «Мәңгілік ел» мектеп жасына дейінгі балаларды рухани адамгершілікке тәрбиелеу бойынша ұлттық идея мәнмәтінінде әдістемелік ұсынымдар. «»Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығы. Астана. 2016ж

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.