Без рубрики

ҮЛГІЛІК ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ (5-9 СЫНЫПТАР)http://www.nao.kz сайтынан

НЕГІЗГІ ОРТА БІЛІМ БЕРУ ДЕҢГЕЙІНІҢ

ОҚУ ПӘНДЕРІ БОЙЫНША

ҮЛГІЛІК ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ

(5-9 СЫНЫПТАР)

 

«Тіл және әдебиет» білім саласы

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ

5-сынып

(барлығы 102 сағат, аптасына 3 сағаттан)

 

Р/с

Тақырыптар

Сағат

саны

І тоқсан -27 сағат

1 Ана тілінің қызметі ( 1 сағат)

1

Әдеби тіл туралы түсінік

1 Ауызша және жазбаша тіл

2

2 Диктант

2

3 Мәтін туралы түсінік

1

4 Жазбаша мәтіндер

1

5 Мәтін туралы қосымша түсінік

1

6 Абзац. Сөйлемдердің байланысы

1

Лексика

Лексика туралы түсінік

1

Сөз бен мағына

1

Мағына туралы түсінік

1

Тура және ауыспалы мағына

2

Диктант

2

Көп мағыналы сөздер

2

Омонимдер

1

Жаттығу жұмыстары

1

Синонимдер

1

Қосымша түсінік

1

Антонимдер

2

Бақылау диктант

2

Тоқсандық қайталаулар

1

ІІ-тоқсан  — 21 сағат

Р/с

Тақырыптар

Сағат

саны

13 Табу

1

14 Эвфемизм

1

15 Дисфемизм

1

16 Тұрақты сөз тіркестері

2

17 Мақал-мәтелдер

2

18 Диктант

1

19 Сөздік қор

1

20 Қазақ тілінің сөздік құрамы

1

21 Көнерген сөздер

2

22 Жаңа сөздер

2

23 Диктант

1

24 Сөздердің қолдану өрісі

1

25 Жалпылама лексика

1

26 Кірме сөздер

1

27 Бақылау диктант

2

    28

Кірме сөздер қолданысы

1

ІІІ тоқсан -30 сағат

Р/с

Тақырыптар

Сағат

саны

29 Диалект сөздер

2

30 Кәсіби сөздер

1

31 Термин сөздер

1

32 Лексикадан өткенді қайталау

2

33 Диктант

1

Фонетика  (28 сағат)

Фонетика туралы түсінік. Қазақ әліпбиі

2

Дауысты дыбыстар, жуан, жіңішке

1

Ашық және қысаң дыбыстар

1

Еріндік және езулік дыбыстар

1

Дауыстылардың жазылуы

1

Дауыссыз дыбыстар, қатаң дауыссыз

1

Үнді дауыссыздар

1

Ұяң дауыссыздар

1

Дауыссыз дыбыстардың емлесі

1

Диктант

1

Буын түрлері. Ашық буын

1

Тұйық буын

1

Бітеу буын .Тасымал

1

Үндестік заңы. Буын үндестігі

2

Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар

1

Дыбыс үндестігі

2

Бақылау диктант

2

Қайталау

2

ІҮ тоқсан -24 сағат

19 Кейінгі ықпал

1

20 Ілгерінді ықпал

1

21 Тоғыспалы ықпал

1

22 Орфография мен орфоэпия

1

23 Екпін. Сөз екпіні, ой екпіні

1

24 Тіркес және дыбыс екпіні

1

25 Диктант

1

Сөзжасам туралы түсінік -10 сағат

Сөзжасам туралы түсінік.

2

Лексикалық жолмен жасалған туынды сөздер

1

Жұрнақтар  жалғану жолымен жасалған туынды сөздер

2

Бірігу жолымен жасалған туынды сөздер

1

Қосарлану жолымен жасалған туынды сөздер

1

Тіркесу  жолымен жасалған туынды сөздер

1

Сөзжасамды қайталауға арналған тапсырмалар

1

Диктант

1

Тіл мәдениеті -5 сағат

1 Тіл мәдениеті. Мақал-мәтелдер

2

2 Шешендік сөздер.

1

3 Жазбаша тіл мәдениеті. Стиль туралы түсінік

1

4 Іс қағаздары стилі. Хат жазу, өтініш.

1

5 Бақылау диктант

1

6 Жылдық қайталаулар

1

БАРЛЫҒЫ

102 сағат

 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ

6-сынып

(барлығы 102 сағат, аптасына 3 сағаттан)

 

Р/с

Тақырыптар

Сағат

саны

І тоқсан -27 сағат

Әдеби тіл және мәтін

Әдеби тіл және мәтін. Қазақ тілінің қоғамдағы қызметі

1

Әдеби тіл және оның нормалары

1

Әдеби тілдің мәтінмен байланысы. Сөз байлығы мен мәтін

1

Диктант

1

Мәтін және сөз мағынасы

1

Ауызша тілдің нормалары

1

Жазбаша тілдің нормалары

1

Мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының байланысы

1

Мәтіндегі ой бөліктері

1

Мәтіндерге тілдік талдау

1

Сөз құрамы

1

Сөз құрамы

1 Түбір мен қосымша

1

2 Дара сөздер мен күрделі сөздер

2

3 Біріккен сөздер

1

4 Біріккен сөздердің емлесі

1

5 Қос сөздер, қайталама қос сөздер

1

6 Қосарлама қос сөздер

1

7 Қысқарған сөздер. Тіркесті  сөздер

1

8 Көне түркі ескерткіштеріндегі сөзжасам тәсілдері

1

9 Диктант

1

Морфология

   1

Сөз таптары. Зат есім

1

2 Зат есімнің жасалуы

1

3 Бақылау диктант

2

4 Тоқсандық қайталаулар

2

ІІ тоқсан —  21 сағат

Р/с

Тақырыптар

Сағат

саны

5 Сын есім туралы түсінік

1

6 Сын есімнің жасалуы

2

7 Сын есімнің мағыналық топтары

1

8 Диктант

1

9 Сан есім туралы түсінік

1

10 Дара және күрделі сан есімдер

1

11 Сан есімнің түрлері. Есептік және реттік сан есім

1

12 Жинақтық және болжалдық сан есім

1

13 Топтау және бөлшектік сан есім

1

14 Сан есімнің емлесі. Сан есімді қайталау

1

15 Диктант

1

16 Есімдік туралы түсінік. Жіктеу есімдігі

1

17 Сілтеу   және сұрау есімдігі

1

18 Өздік және  жалпылау есімдігі

1

19 Болымсыздық есімдігі

1

20 Белгісіздік есімдігі

1

21 Есімдіктердің емлесі. Көне түркі ескерткіштеріндегі есімдіктер

1

22 Бақылау диктант

2

23 Есімдіктерді қайталау

1

ІІІ тоқсан — 30 сағат

Р/с

Тақырыптар

Сағат

саны

24

Етістік туралы түсінік

1

25

Дара және күрделі етістік

1

26

Болымды және болымсыз етістік

1

27

Салт және сабақты етістік

1

28

Етістер. Өздік етіс

1

29

Өзгелік етіс. Ырықсыз етіс

1

30

Ортақ етіс

1

31

Есімше . Есімшенің жасалуы мен түрлері

1

32

Көсемше.

1

33.

Көсемшенің жасалуы мен түрлері

1

34.

Тұйық етістік

1

35.

Тұйық етістіктің емлесі

1

36.

Етістіктен өткенді қайталау

1

37

Диктант

1

38.

Үстеу туралы түсінік

1

39.

Үстеудің құрамдық түрлері

1

40.

Үстеудің мағыналық түрлері. Мезгіл үстеуі

1

41.

Мекен үстеуі

1

42.

Сын-қимыл және мөлшер үстеулері

1

   43. Күшейткіш және мақсат үстеулері

1

44.

Себеп-салдар үстеулері

1

45.

Үстеулердің емлесі.  Көне түркі ескерткішіндегі үстеулер

1

46.

Диктант

1

47.

Еліктеу сөз туралы түсінік

1

48.

Еліктеу сөздің түрлері. Еліктеуіш сөздер

1

49.

Бейнелеуіш сөздер

1

50.

Негізгі және туынды еліктеу сөздер

1

51.

Бақылау диктант

2

52.

Тоқсандық қайталаулар

1

 

 

ІҮ тоқсан — 24 сағат

Р/с №

Тақырыптар

Сағат

саны

53

Тіл ұстарту

1

54

Шылау сөздер туралы түсінік

1

55

Септеулік шылаулар

1

56

Жалғаулық шылаулар

1

57

Демеулік шылаулар

1

58

Дефис арқылы жазылатын шылаулар

1

59

Шылаулардың емлесі. Көне түркі ескерткіштеріндегі шылаулар.

2

60

Диктант

1

61

Одағай сөздер туралы түсінік

1

62.

Одағайдың түрлері

1

63.

Көне түркі ескерткіштеріндегі одағайлар

1

64.

Сөз таптарынан өткенді қайталау

1

65.

Диктант

1

66.

Көмекші есімдер

1

67.

Көмекші етістіктер

1

Тіл мәдениеті (10 сағат)

1

Тіл мәдениеті туралы түсінік         2

2.

Сөздердің жасалу тәсілдерінің тіл мәдениетімен байланысы

1

3.

Сөз таптарының тіл мәдениетіне қатысы

1

4.

Жұрт алдында сөйлеу мәдениеті

1

5.

Бақылау диктант

2

6.

Жаттығу жұмыстары

1

 

БАРЛЫҒЫ

102 сағат

 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ

7-сынып

(барлығы 102 сағат, аптасына 3 сағаттан)

 

Тақырыптар

Сағат саны

І тоқсан- 27 сағат

Қазақ тілі-қазақ халқының әдеби тілі және мемлекеттік тіл

2

Әдеби тілдің нормалары

Әдеби тілдің нормалары

1

Әдеби тілдің лексикалық нормалары

1

Орфографиялық және орфоэпиялық нормалардың сақталу орындарын практикалық жұмыстар жүргізу арқылы қайталау

1

Мәтін туралы түсінік . Мәтінге тілдік талдау

1

Оқшау сөздердің орфоэпиялық нормаға сәйкес оқылуын қалыптастыру.

1

Мәтіндегі сөздер мен сөз тіркестері

1

Мәтіндегі сөздердің арақатанасы

1

Диктант

1

Зат есімнің түрленуі. Зат есімнің көптелуі

1

Зат есімнің тәуелденуі

1

Зат есімнің септелуі

2

Зат есімнің жіктелуі

1

Зат есімнің сөйлемдегі қызметі

1

Диктант

1

Тіл ұстарту

1

Сын есімнің түрленуі

1

Сын есімнің шырайлары. Салыстырмалы шырай.

1

Күшейтпелі шырай. Асырмалы шырай.

1

Сын есімнің емлесі

1

Сын есімнің сөйлемдегі қызметі

2

Бақылау диктант

2

Жаттығу жұмыстары

1

ІІ тоқсан — 21сағат

Тақырыптар

Сағат саны

24

Сан есімнің түрленуі

1

25

Сан есімнің сөйлемдегі қызметі

2

26

Диктант

1

27

Есімдіктердің түрленуі

1

28

Жіктеу есімдігінің түрленуі

1

29

Сілтеу және сұрау есімдіктерінің түрленуі

2

30

Өздік есімдігінің түрленуі

1

31

Белгісіздік есімдігінің түрленуі

1

32

Есімдіктердің сөйлемдегі қызметі

2

33.

Диктант

1

34.

Есімшенің түрленуі

1

35.

Есімшенің сөйлемдегі қызметі

2

36.

Көсемшенің түрленуі

1

37.

Бақылау диктант

2

38.

Көсемшенің сөйлемдегі қызметі

2

ІІІ тоқсан – 30сағат

39 Тұйық етістіктің түрленуі

1

40

Тұйық етістіктің емлесі

1

41

Етістіктің сөйлемдегі қызметі

2

42

Етістіктің шақтары туралы түсінік

1

43

Осы шақ,  нақ осы шақ

1

44

Ауыспалы осы шақ. Көне түркі ескерткіштеріндегі осы шақ

2

45

Келер шақ. Болжалды келер шақ. Көне түркі ескерткішіндегі келер шақ.

2

46.

Диктант

1

47

Қайталау

1

48

Мақсатты келер шақ. Ауыспалы келер шақ

2

49.

Өткен шақ. Жедел өткен шақ.

1

50.

Бұрынғы өткен шақ

1

51.

Ауыспалы өткен шақ. Көне түркі ескерткішіндегі өткен шақ.

2

52.

Диктант

1

53.

Етістіктің райлары туралы түсінік

1

54.

Ашық рай

1

55.

Бұйрық рай

1

56.

Шартты рай

1

57.

Қалау рай

1

58.

Етістіктің райларын қайталау

1

59.

Бақылау диктант

2

60.

Синтаксис. Сөз тіркесі туралы түсінік. Есімді, етістікті сөз тіркесі

1

61

Сөздердің байланысу тәсілдері

1

62.

Қайталау

1

ІY тоқсан – 24сағат

63

Сөздердің байланысу түрлері

3

64

Сөз тіркесі және  күрделі сөздер мен тұрақты тіркестер

1

65

Диктант

1

66

Сөз тіркесінің синтаксистік қатынастары . Анықтауыштық қатынас

1

67

Толықтауыштық қатынас

1

68

Пысықтауыштық қатынас

1

69

Синтаксисті қайталауға арналған жаттығулар

1

70

Диктант

1

Тіл мәдениеті (10 сағат)

1

Жаттығу жұмыстары

2

2

Диалог

1

3

Монолог

1

4

Шығармашылық жұмыстар: хат

1

5

Мақала

1

6

Бақылау  диктант

2

7

Көркем шығарма

1

8

Портрет, мінездеме, суреттеу

1

9

Пікір

1

10

Іс қағаздар стилі

1

11

Тіл ұстарту

1

12

Жылдық қайталау

1

БАРЛЫҒЫ

102 сағат

 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ

8-сынып

(барлығы 102 сағат, аптасына 3 сағаттан)

 

Р/с

Тақырыптар

Сағат

саны

І тоқсан- 27 сағат

Қазақ тілі — ұлттық мәдени, рухани асыл мұра

1

Әдеби тілдің грамматикалық нормалары−4 сағат

Қазақ әдеби тілі

1

Әдеби тілдің грамматикалық нормалары

1

Мәтіндерге тілдік талдау

1

Диктант

1

Синтаксис − 89 сағат

1

Синтаксис. Сөйлем туралы түсінік

1

2

Сөйлем түрлері. Хабарлы сөйлем

1

3

Сұраулы сөйлем

1

4

Лепті сөйлем

2

5

Бұйрықты сөйлем

1

6

Диктант

1

7

Сөйлем құрамы.   Сөйлем мүшелері туралы түсінік

2

8

Тұрлаулы мүшелер. Бастауыш

2

9

Баяндауыш

2

10

Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша

2

       11

Тіл ұстарту

1

12

Тұрлаусыз мүшелер. Толықтауыш

2

13

Бақылау диктант

2

14

Тест

1

15

Тоқсандық қайталау

1

ІІ тоқсан 21 сағат

Тақырыптар

Сағат саны

16 Анықтауыш

2

17 Пысықтауыш

2

18 Тұрлаусыз мүшелерден өткенді қайталау

1

19 Диктант

1

20 Сөйлемнің айқындауыш мүшелері

2

21 Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Көне түркі жазбаларындағы сөйлем мүшелері

1

22 Оқшау сөздер, түрлері

1

23 Диктант

1

24 Жай сөйлем туралы түсінік. Жақты, жақсыз сөйлемдер

2

25 Жалаң және жайылма сөйлемдер

2

26 Толымды және толымсыз сөйлемдер

2

27 Атаулы сөйлем

1

28 Бақылау диктант

2

29 Жай сөйлем түрлерінен өткенді қайталау

1

ІІІ тоқсан 30 сағат

Тақырыптар

Сағат саны

30 Құрмалас сөйлем туралы түсінік. Салалас құрмалас сөйлемнің жасалу жолдары

1

31 Ыңғайлас салалас

2

32 Себеп-салдар салалас

2

33 Қарсылықты салалас

1

34 Түсіндірмелі салалас

2

35 Талғаулы салалас

1

36 Кезектес салалас

1

37 Диктант

1

38 Сабақтас құрмалас сөйлемнің жасалу жолдары

1

39 Шартты бағыныңқы сабақтас

2

40 Қарсылықты бағыныңқы сабақтас

2

41 Мезгіл бағыныңқы сабақтас

2

42 Себеп бағыныңқы сабақтас

2

43 Қимыл-сын бағыныңқы сабақтас

2

44 Мақсат бағыныңқы сабақтас

2

45 Диктант

1

46 Аралас құрмалас сөйлем

1

47 Құрмалас сөйлемнің тыныс белгілері

1

48 Бақылау диктанты

2

49 Тоқсандық қайталау

1

ІҮ тоқсан 24 сағат

Тақырыптар

Сағат саны

50 Төл сөз. Төлеу сөз. Төл сөз бен төлеу сөз жайында түсінік.

2

51 Төл сөз бен автор сөзі.

2

52 Диктант

1

53 Төл сөздің тыныс белгілері.

3

54 Төл сөзді төлеу сөзге айналдыру жолдары.

2

55 Тіл ұстарту

1

56 Диктант

1

Тіл мәдениеті −8 сағат

Дұрыс сөйлей, дұрыс жаза білудің шарттары.

1

Сөз қолданудың негізгі принциптері.

1

Білімді кеңейтетін қосымша мәліметтер

1

Сөздеріміздің өмірінен

1

Жаттығу жұмыстары

2

Көркем мәтіндерге тілдік талдау

1

Бақылау диктанты.

1

Тіл ұстарту

2

Жылдық қайталаулар

2

БАРЛЫҒЫ

102 сағат

 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ

9-сынып

(барлығы 34 сағат, аптасына 1 сағаттан)

 

Р/с №

Тақырыптар

Сағат

саны

І жартыжылдық 16 сағат

Қазақ тілінің қоғамдық мәні.

1

Қазақ тілі-қазақ халқының ұлттық тілі.

2

Диктант

1

Стилистика және тіл мәдениеті. Сөздердің стильдік түрлері

1

Қазіргі кітаби туралы стиль

1

Қазақ әдеби тілінің стильдері

1

Ауызекі сөйлеу стилі

2

Көркем әдебиет стилі

2

Ресми іс қағаздар стилі. Өтініш, сенімхат, арыз, қатынас қағаз, мінездеме, хабарландыру, өмірбаян, мәжілісхат,т.б.

2

Бақылау диктанты

2

Іс қағаздар стилінің ерекшеліктері.

1

ІІ жартыжылдық 18 сағат

Публицистикалық стиль. Сипаты. Жұмсалу формалары. Публицистикалық стильдің тіл ерекшеліктері.

1

2.

Ғылыми стиль, ерекшеліктері.

1

3.

Пунктуация.  Қолданылу негіздері мен қолданылатын орындары. Сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілері. Нүкте. Сұрау белгісі.

1

4.

Леп белгісі. Көп нүкте. Сөйлем соңына қабаттасып қойылатын тыныс белгілері

1

5.

Сөйлем ішіне қойылатын тыныс белгілері. Үтір

1

6.

Бірыңғай мүшелерге байланысты қойылатын үтір. Қаратпа, қыстырма, оңашаланған айқындауышқа байланысты қойылатын үтір

1

7.

Одағайға байланысты қойылатын үтір

1

8.

Құрмалас сөйлемге байланысты қойылатын үтір

1

9.

Диктант

1

10.

Нүктелі үтір

1

11.

Сызықша. Бастауыштан кейін қойылатын сызықша

1

12.

Бірыңғай мүшелерден кейін және оңашаланған айқындауышқа байланысты қойылатын сызықша

1

13.

Құрмалас сөйлемдерге байланысты қойылатын сызықша. Төл сөз бен автор сөзіне байланысты қойылатын сызықша

1

14.

Сөйлемді ықшамдап қолдануға байланысты қойылатын сызықша

1

15.

Қос нүкте. Жақша. Тырнақша

1

16.

Бақылау диктант

2

17.

Жылдық қайталаулар

1

БАРЛЫҒЫ

34 сағат

 

 

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

(аптасына 3 сағаттан 102 сағат)

5-сынып

Тақырыптар

Сағат

саны

 

І-тоқсан  27 сағат    

 

Кіріспе

1

І

ХАЛЫҚ АУЫЗ ӘДЕБИЕТІ

Тұрмыс-салт жырлары

 

1 Салт өлеңдері мен бата-тілек жырлары

1

2 Төрт түлік мал жайындағы өлең-жырлар.

1

3 Наурыз туралы өлеңдер.

1

Мақал-мәтелдер

 

4 Мақал-мәтелдер туралы

2

Қанатты, нақыл сөздер

 

5 Қанатты, нақыл сөздер туралы

1

Жұмбақтар мен жаңылтпаштар

 

6 Жұмбақтар мен жаңылтпаштардың мәні мен өзіндік ерекшеліктері

1

7 Шығармашылық жұмыс

1

Ертегілер

 

8 «Ер Төстік» ертегісі

4

9 «Аяз би» ертегісі

3

10 «Керқұла атты Кендебай» ертегісі

3

11 «Қырық өтірік» ертегісі

3

Аңыз әңгімелер, шешендік сөздер

 

12 Аңыз әңгімелер, шешендік сөздер

1

13 «Асанқайғының жерұйықты іздегені», «Ақсақ  құлан, Жошы хан» аңызы

2

14 Шығармашылық жұмыс

1

15 Сыныптан тыс оқу.

1

II тоқсан  21 сағат

16 «Жиренше шешен мен Қарашаш сұлу» аңыз әңгімесі

1

17 «Жиреншенің хан сынағына түскені» аңызы туралы

1

18 «Сұратқан хан ақымақ па, сұраған сен ақымақ па?»

1

19 «Тайкелтірдің төрелігі», «Қазыбек би мен Бұқар жыраудың» шешендік сөздері

2

20 «Сырым мен Малайсарының» шешендік сөздері

1

21 Шығармашылық жұмыс

1

Әпсаналар. Діни әңгімелер

 

22 Қасиетті Құран Кәрім және Адамата жайында

2

23 Сымайыл туралы

1

24 Зәмзәм суы.

1

Әдеби ертегілер

 

25 Ә.Тәжібаев. «Толағай» ертегісі

2

26 А. Сейдімбек «Әйел-Ана» ертегісі

2

Мысал өлеңдер

2

26 А.Байтұрсынов. «Өгіз бен бақа» өлеңі

1

27 «Егіннің бастары» өлеңі.

1

28 М.Өтемісұлы. «Соғыс», «Қызғыш құс» өлеңдері.

2

29 Шығармашылық жұмыс

1

30  Сыныптан тыс оқу

1

III-тоқсан  30 сағат

 
1 Ы.Алтынсарин. «Өзен» өлеңі, «Дүние қалай етсең табылады?» әңгімесі

2

2 Абай Құнанбайұлы. «Қыс», «Ғылым таппай мақтанба» өлеңдері

2

3 С.Торайғыров. «Шілде» өлеңі

1

4 М.Жұмабаев. «Сағындым», «Қысқы жолда» өлеңі

2

5 Шығармашылық жұмыс

1

6 С.Сейфуллин. «Ақсақ киік» өлеңі

2

7 І.Жансүгіров. «Күй» поэмасы (үзінді)

2

8 М.Әуезов. «Ақын қонақтар» ( «Абай жолы» роман-эпопеясынан үзінді)

2

9 С.Мұқанов. «Лашын» әңгімесі ( «Өмір мектебі» романынан үзінді).

2

10 Ғ.Мүсірепов «Жаңа достар» ( «Қазақ солдаты» романынан үзінді)

2

11 С.Бегалин. «Бала Шоқан» ( «Бала Шоқан» повесінен үзінді)

2

12 Шығармашылық жұмыс

1

13 Қ.Әбдіқадыров «Қажымұқан» (хикаяттан үзінді)

3

14 Қ.Аманжолов. «Жамырап күнде жас өмір» өлеңі

1

15 Ж.Молдағалиев. «Ар-ұят туралы» өлеңі

1

16 Қ.Шаңғытбаев. «Сабалақ» өлеңі

1

17 М.Мақатаев. «Фантазия», «Барлығы да сендердікі» өлеңдері

2

18 Сыныптан тыс оқу

1

IVтоқсан  24 сағат

19 С.Мәуленов. «Менің Республикам» өлеңі

1

20 С.Жүнісов. «Ақырғы бәйге» ( «Ақан сері» романынан үзінді)

4

21 Қ.Мырзалиев. «Ана» өлеңі

2

22 Қ.Жұмаділов. «Қозыкүрең» ( «Сәйгүліктер» романынан үзінді)

3

23 Шығармашылық жұмыс

1

24 Ж.Нәжімеденов. «Сен ақылды болсаң екен», «Жаманыңды көрмесем» өлеңдері

1

25 Н.Серәлиев. «Аңсау» әңгімесі

2

26 Т.Молдағалиев. «Бауырлар» өлеңі

1

27 Ф.Оңғарсынова. «Оюлар» өлеңі

1

28 М.Шаханов. «Нарынқұм зауалы» өлеңі

2

29 К.Ахметова. «Қазағым менің» өлеңі

1

30 Шығармашылық жұмыс

1

31 Әлем әдебиеті үлгілері.  Даниэль Дефо .«Робинзон Крузо» ( романнан үзінді).

1

32 Сыныптан тыс оқу

2

33 Қорытынды сабақ

1

БАРЛЫҒЫ 102 сағат

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

(аптасына 2 сағаттан 68 сағат)

6-сынып

І-тоқсан — 18 сағат

Кіріспе. 1

І

ХАЛЫҚ АУЫЗ ӘДЕБИЕТІ

 

Батырлар жыры туралы

 

1

«Қобыланды батыр» жыры 3

2

«Алпамыс батыр»  жыры 3

3

Шығармашылық жұмыс 1

ІІ

XIX ҒАСЫР ӘДЕБИЕТІ

 

1

Д.Бабатайұлы «О Ақтан жас, Ақтан жас» өлеңі 1

2

С.Аронұлы. «Жақсы мен жаман адамның қасиеттері» өлеңі 1

3

Абай Құнанбайұлы. «Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ», «Құлақтан кіріп бойды алар», «Әсемпаз болма әрнеге» өлеңдері. Отыз бірінші қара сөзі 4

 

4

 Шығармашылық жұмыс1

ІІІ

XX ҒАСЫР ӘДЕБИЕТІ

 

1

Ш.Құдайбердіұлы. «Адамдық борышың» өлеңі1

2

С.Торайғыров. «Шығамын тірі болсам адам болып», «Мен қазақ» өлеңдері1

3

Сыныптан тыс оқу1

II тоқсан — 14 сағат

 

4

А.Байтұрсынұлы. «Анама хат», «Қара бұлт» өлеңдері1

5

М.Жұмабаев. «Мен кім?», «Қазақ тілі» өлеңдері1

6

С.Дөнентаев шығармалары. «Заман кімдікі?», «Бозторғай» өлеңдері.

 

«Ой» фельетоны2

7

С.Сейфуллин.  «Далада» өлеңі1

8

Шығармашылық жұмыс1

9

Б.Майлин. «Түйебай» әңгімесі2

10

І.Жансүгіров. «Анам тілі», «Домбыра» өлеңдері.1

11

М.Әуезов. «Біржан сал Абай ауылында» («Абай жолы» романынан үзінді)3

12

Шығармашылық жұмыс1

13

 Сыныптан тыс оқу1

III тоқсан — 20 сағат

 

14

Ғ.Мүсірепов. Автобиографиялық әңгіме1

15

Ә.Сәрсенбаев. «Туған жер», «Сен құрметте оны, қарағым» өлеңдері1

16

Б.Момышұлы. «Жауынгердің тұлғасы» әңгімесі2

17

С.Сарғасқаев. «Тәмпіш қара» повесінен үзінді1

18

М.Әлімбаев. «Ана тілім ғажап деп айта аламын», «Биіктер» өлеңдері1

19

 Шығармашылық жұмыс1

20

Б.Соқпақбаев. «Менің атым -Қожа» повесі3

21

М.Мақатаев. «Қара өлең», «Қайырлы түн»,

 

«Елім барда», «Анау –аспан, мынау –бақ» өлеңдері1

 

22

Ш.Мұртаза.  «Қызыл жебе» романынан үзінді3

23

С.Мұратбекова. «Қылау»  әңгімесі2

24

Шығармашылық жұмыс1

25

Ә.Марқабаев. «Ғарыштағы қымыз» әңгімесі2

26

Сыныптан тыс оқу1

IV тоқсан — 16 сағат

 27М.Мағауин шығармалары туралы. «Бір атаның балалары» хикаяты328Шығармашылық жұмыс129Ә.Кекілбай. «Шыңырау» повесінен үзінді330Д.Исабеков. «Ата үміті» повесінен үзінді231Шығармашылық жұмыс1ІV

ӘЛЕМ ӘДЕБИЕТІ

 1 Манас жыры22Д.Лондон. «Мексика ұлы» әңгімесі.23Сыныптан тыс оқу14Қорытынды сабақ1 БАРЛЫҒЫ68 сағат.

 

 

 

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

(аптасына 2 сағаттан 68 сағат)

7-сынып

 

I –тоқсан — 18 сағат

Кіріспе 1

І

Лиро-эпос жырлары

 

1

 «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жыры 3

ІІ

Шешендік сөздер

1

Билер сөзі-нақылдың көзі 2

2

Шығармашылық жұмыс 1

1

Д.Бабатайұлы. «Аягөз, қайда барасың?» толғауы 1

2

Махамбет. «Тарланым» өлеңі 1

3

Абай Құнанбайұлы. «Қансонарда бүркітші шығады аңға», «Қараңғы түнде тау қалғып», «Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа» өлеңдері.Жиырма тоғызыншы қарасөзі. 4

 

4

Шығармашылық жұмыс.1

5

А.Байтұрсынұлы. «Ақын ініме», «Екі шыбын» өлеңдері2

6

С.Торайғыров. «Бір адамға» өлеңі1

7

Сыныптан тыс оқу1

II-тоқсан -14 сағат

 

8

С. Торайғыров. «Шәкірт ойы» өлеңі1

9

Ж. Аймауытов. «Әнші» әңгімесі3

10

Ж. Жабаев. «Аттандыру», «Алғадай туралы әрбір ой» өлеңдері

 

«Атаның әлдиі» өлеңі.2

11

Шығармашылық жұмыс1

12

М.Жұмабаев. «Сүйемін», «Толқын»  өлеңдері.2

13

С.Сейфуллин «Сыр сандық», «Біздің жақта» өлеңдері.2

14

Шығармашылық жұмыс1

15

І. Жансүгіров. «Әнші» өлеңі1

16

Сыныптан тыс оқу1

17

III-тоқсан — 20 сағат

І.Жансүгіров. «Арынды менің Ақсуым», «Бөбек бөлеу» өлеңдері.

 

 

1

18

М.Әуезов.  «Көксерек» әңгімесі (үзінді)3

19

С.Мұқановтың әңгімелері. «Балуан шолақ» (үзінді) повесі, «Есіл бойында», «Саятшы Ораз» әңгімелері4

 

 

20

 Шығармашылық жұмыс1

21

Ғ.Мүсірепов. «Ананың анасы» әңгімесі2

22

И.Байзақов. «Құралай сұлу» поэмасы2

23

Қ.Аманжолов. «Өзім туралы» ән-өлеңі, «Дүниеге жар» өлеңі2

24

Шығармашылық жұмыс1

25

С.Шаймерденов. «Ит ашуы» повесінен үзінді2

26

Қ.Бекқожин. «Ақсақ Темір мен ақын» балладасы1

27

Сыныптан тыс оқу1

IV-тоқсан — 16 сағат

 

28

Қ.Бекқожин. «Ақсақ Темір мен ақын» балладасы1

29

Ә.Тәжібаев. «Сырдария» өлеңі1

30

Қ.Ысқақов. «Қоңыр күз еді»  повесінен үзінді2

31

Шығармашылық жұмыс1

32

Қ.Мырзалиев. «Кәрі қыран» өлеңі1

33

С.Мұратбеков. «Жусан иісі» әңгімесі2

34

О.Бөкей. «Тортай мінер ақ боз ат» әңгімесі2

35

М.Қабанбай. «Бауыр» әңгімесі2

36

Шығармашылық жұмыс1   ІІІ

Әлем әдебиеті

2

1

А.С.Пушкин. «Ескерткіш» әңгімесі1

2

Р.Ғамзатов. «Ана тілі» өлеңі1

3

Сыныптан тыс оқу1 БАРЛЫҒЫ68 сағат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

(аптасына 2 сағаттан 68 сағат)

8-сынып

 

I-тоқсан — 18 сағат

Кіріспе.

1

І

ЕЖЕЛГІ ДӘУІР ӘДЕБИЕТІ

 

1

Түркі халықтарына ортақ әдебиет. «Алып Ер Тоңа» дастаны

2

2

Орхон ескеркіштері. Күлтегін жазуы

1

3

Қорқыт ата кітабы

1

5

Оғыз қаған жыры

1

6

Шығармашылық жұмыс.

1

ІІ

ИСЛАМ ДӘУІРІНДЕГІ ӘДЕБИЕТ

 

1

Ислам дәуіріндегі әдебиет

1

2

Әл-Фараби.» Қашықтасың туған жер», «Бауырым, қанша сүйгенмен», «Тамылжып бал тыныштық айналамнан», «Тіршілікте құрыштай бол төзімді» өлеңдері

2

3

Ахмет Йүгінеки. «Ақиқат сыйы» дастаны

1

4

Ахмет Иасауи. Хикметтері

1

5

Шығармашылық жұмыс

1

6

Жүсіп Баласағұн. «Құтты білік» трактаты (үзінді)

1

7

Махмұт Қашқари. «Қордайдың аққу-қазы қаңқылдайды» өлеңі

1

8

Рабғузи. «Лұқпан хакім» әңгімесі

1

9

Сәйф Сараи. «Түрікше Гүлстан» кітабы

1

10

Сыныптан тыс оқу

1

II тоқсан -14 сағат

 

ІІІ

XIX ҒАСЫР ӘДЕБИЕТІ

 

1

Махамбет Өтемісұлы.  «Ереулі атқа ер салмай», «Мұнар күн»,

«Мен құстан туған құмаймын», «Жалғыздық» өлеңдері

2

2

Шортанбай Қанайұлы. «Зар заман» өлеңі.

1

3

Майлықожа Сұлтанқожаұлы. «Ілімге толса көкірек» толғауы.

1

 Шығармашылық жұмыс

1

4

Абай Құнанбайұлы. «Адамның кейбір кездері», «Әбіш туралы»,

 

«Өлең- сөздің патшасы, сөз сарасы» өлеңдері. Он жетінші қарасөзі.

3

5

Шәкәрім Құдайбердіұлы. «Қалқаман-Мамыр» поэмасы.

1

6

Т.Ізтілеуұлы. «Адамдық іс», «Арқаңның ауруы не қозбайтұғын» өлеңдері.

1

7

Шығармашылық жұмыс.

1

8

Ж.Жабаев. «Жаныс ақынға», «Патша әмірі тарылды» өлеңі. «Сұраншы», «Өтеген батыр» дастандары

2

9

Сыныптан тыс оқу

1

 

III тоқсан  20 сағат

 

IV

XX ҒАСЫР ӘДЕБИЕТІ

 

1

М.Жұмабаев. «Түркістан» өлеңі. «Батыр Баян» дастаны

3

2

М.Дулатұлы. «Шешенің балаларын сүюі» өлеңі

1

3

М.Әуезов. «Қараш-Қараш оқиғасы» повесі

3

4

Т.Ахтанов. «Күй аңызы» әңгімесі

2

5

Шығармашылық жұмыс

1

6

 М.Мақатаев. «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы

2

7

Ш.Мұртаза. «Бесеудің хаты» драмасы

3

8

Қ.Жұмаділов. «Қаздар қайтып барады» әңгімесі

2

9

Шығармашылық жұмыс

1

10

О.Сүлейменов. «Арғымақ», «Қыз қуу» өлеңдері

1

11

Сыныптан тыс оқу

1

 

IV тоқсан  16 сағат

 

12

Т.Айбергенов. «Ана», « Аруана-бауыр дүние» өлеңдері

1

13

Т.Әбдіков. «Қонақтар» әңгімесі

2

14

Шығармашылық жұмыс

1

15

Д.Исабеков. «Әпке» драмасы

3

16

Шығармашылық жұмыс

1

V

ӘЛЕМ ӘДЕБИЕТІ

5

1

Ә.Рудаки. «Өмір маған ақыл айтты» өлеңі

1

2

 Омар Һаям. Рубайлары

1

3

Р.Ғамзатов. «Менің Дағыстаным» әңгімесі

1

4

Шығармашылық жұмыс

1

5

Ш.Айтматов. «Найман ана» романынан үзінді

2

6

Сыныптан тыс оқу

1

7

Қорытынды сабақ

1

 БАРЛЫҒЫ

68 сағ.

 

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

(аптасына 3 сағаттан 102 сағат)

9-сынып

 

I- тоқсан  — 25 сағат

Кіріспе

1

І

ХАЛЫҚ АУЫЗ ӘДЕБИЕТІ

 

1

Халық ауыз әдебиеті

1

2

Тұрмыс-салт жырлары

3

3

Аңыз әңгімелер

3

4

Батырлар жыры. «Қамбар батыр» жырынан үзінді

3

5

Шығармашылық жұмыс

1

6

Лиро-эпостық жырлар. «Қыз Жібек» жырынан үзінді

4

7

Шығармашылық жұмыс

1

8

Шешендік сөздер

4

9

Айтыс. «Біржан –Сара» айтысы.

3

10

Сыныптан тыс оқу

1

II тоқсан   — 22 сағат  

 

11

1980 жылдардан бергі айтыстар

3

ІІ

ЕЖЕЛГІ ДӘУІР ӘДЕБИЕТІ

 

1

Түркі тектес халықтарға ортақ мұра

2

2

Шығармашылық жұмыс

1

3

А.Йасауи. Даналық кітабы

2

ІІІ

XV-XVIII ҒАСЫРЛАРДАҒЫ ЖЫРАУЛАР ПОЭЗИЯСЫ

 

1

Жыраулар поэзиясы

1

2

Асан қайғы. «Бұл заманда не ғаріп?», «Есті көрсең, кем деме».

«Көлде жүрген қоңыр қаз», «Еділ бол да, Жайық бол» жырлары

2

3

Шығармашылық жұмыс

1

4

Қазтуған жырау. «Мадақ» жыры

1

5

Шалкиіз жырау. Би Темірге бірінші толғау

2

6

Доспамбет жырау. «Арғымаққа оқ тиді», «Дүниенің басы сайран, түбі ойран» т.б. толғаулары.

1

7

Ақтамберді  жырау. «Күлдір, күлдір кісінетіп», «Жауға шаптым ту байлап» толғаулары

2

8

Үмбетей жырау. «Бөгенбай өлімін Абылай ханға естірту» толғауы.

1

9

Жиембет жырау туралы

1

10

Бұқар жырау толғаулары. «Бірінші тілек тілеңіз», «Ай,Абылай»

1

11

Сыныптан тыс оқу

1

 

III тоқсан  30 сағат 

 

12

Бұқар жырау толғаулары.  «Батырың өтті Бөгенбай», «Асқар таудың өлгені» «Бұл, бұл үйрек, бұл үйрек»

2

13

Шал ақын. «Ата-ананың қадірін», «Бұл дүниенің мысалы» өлеңдері.

1

14

Шығармашылық жұмыс

1

ІV

XIX ҒАСЫР ӘДЕБИЕТІ

 

1

XIX ғасыр әдебиетіне шолу

3

2

М.Өтемісұлы. «Арқаның қызыл изені-ай», «Баймағамбет сұлтанға айтқаны», «Бағаналы терек», «Мен  едім» өлеңдері

2

3

Нысанбай жырау. «Кенесары –Наурызбай» дастаны

2

4

Шығармашылық жұмыс

1

5

Ы.Алтынсарин. «Қазақ хрестоматиясы» кітабы

2

6

Абай Құнанбайұлы. «Әуелде бір суық мұз ақыл зерек» өлеңі.

 

«Ғашықтық, құмарлықпен ол екі жол»  және «Жазғытұры» өлеңдері мен қара сөздері туралы. «Ескендір» поэмасы.

4

V

ХХ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

 

1

XX ғасыр басындағы қазақ әдебиетіне шолу.

2

2

Ж.Жабаев. «Зілді бұйрық», «Ленинградтық өренім», «Ата жаумен айқастық» өлеңдері

2

3

С.Торайғыров. «Таныстыру» поэмасы. «Алаш ұраны» өлеңі

2

4

1917-1956 жылдардағы қазақ әдебиетіне шолу.

2

5

Ж.Аймауытов. «Қартқожа» романы туралы

3

6

Сыныптан тыс оқу

1

 

IVтоқсан   27 сағат

 

1

М.Жұмабаев. «Пайғамбар», «От» өлеңдері

2

2

І.Жансүгіров. «Күйші» поэмасы (үзінді)

2

3

М.Әуезов. «Абай жолы» роман-эпопеясы (үзінді).

5

4

Шығармашылық жұмыс

1

5

Ғ.Мүсірепов. «Ұлпан» повесінен үзінді

2

6

І.Есенберлин. «Көшпенділер» трилогиясынан үзінді

3

7

Т.Әлімқұлов. «Қараой» әңгімесі (үзінді)

1

8

Шығармашылық жұмыс

1

9

М.Мақатаев. «Райымбек, Райымбек!» поэмасы (үзінді).

2

10

Сатира.

1

11

Фантастика және детектив жанрлары.

1

VІ

ТҮБІ БІР ТҮРКІ ӘДЕБИЕТІ

 

1

Мақтымқұлы Фраги. «Түркімен тағдыры», « Ақырзаман»  өлеңдері.

1

2

Ш.Айтматов. «Шынарым менің, шырайлым менің» хикаяты.

1

3

Әдеби-теориялық ұғымдар

1

4

Сыныптан тыс оқу

1

 

БАРЛЫҒЫ

102 сағат

 

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

(оқыту қазақ тілді емес мектептер үшін)

(аптасына 1 сағаттан 34 сағат)

5-сынып

 

Тақырыбы

Сағат саны

 

І тоқсан — 9 сағат

 

1

Кіріспе

1

2

Тұрмыс-салт жырлары

 

3

3

Мақал-мәтелдер

 

 

2

4

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

 

 

1

5

Сыныптан тыс оқыған шығармалары туралы әңгіме

1

6

Жұмбақтар

1

 

ІІ тоқсан — 7 сағат

1

Сыныптан тыс оқыған шығармалары туралы әңгіме

1

2

Жұмбақтар

1

3

Ертегілер

4

4

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

ІІІ тоқсан — 10 сағат

1

Сыныптан тыс оқыған шығармалары туралы әңгіме

1

2

Аңыз әңгімелер

2

3

Ыбырай Алтынсарин  «Әке мен бала» әңгімесі

1

4

Абай Құнанбайұлы  «Қыс», «Жазғытұры» өлеңдері

2

5

Ахмет Байтұрсынұлы  «Балаларды оқуға шақыру» өлеңі

1

6

Міржақып Дулатов  «Шешенің балаларын сүюі» өлеңі

1

7

Мағжан Жұмабаев  «Мен жастарға сенемін» өлеңі

1

8

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

 

ІҮ тоқсан — 8 сағат

1

Бауыржан Момышұлы  «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?» («Ұшқан ұя» кітабынан үзінді)

2

2

Мұқағали Мақатаев  «Үш бақытым» өлеңі

1

3

Төлеген Айбергенов  «Көктем әуендері» өлеңі

1

4

Бердібек Соқпақбаев  «Менің атым – Қожа» повесінен үзінді

2

5

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

6

Сыныптан тыс оқыған шығармалары туралы әңгіме

1

БАРЛЫҒЫ

34 сағат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

(оқыту қазақ тілді емес мектептер үшін)

(аптасына 1 сағаттан 34 сағат)

6-сынып

 

Тақырыбы

Сағат

саны

 

І тоқсан— 9 сағат

 

1

Кіріспе

1

2

Халық ауыз әдебиеті туралы түсінік

1

3

Ауыз әдебиетінің түрлері:  ертегілер, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, аңыз әңгімелер

1

4

Ертегілер. Қиял-ғажайып ертегілері

1

5

«Алтын сақа» ертегісі

1

6

Әбділда Тәжібаев. «Толағай»

1

7

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

8

Сыныптан тыс оқыған шығармалары туралы әңгіме

1

9

Мақал-мәтелдер –  халық даналығы

1

ІІ тоқсан — 7 сағат

1

Сыныптан тыс оқыған шығармалары туралы әңгіме

1

2

Жұмбақтар

2

3

Аңыз әңгімелер

1

4

Айтыс

1

5

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

6

Ежелгі дәуір әдебиеті туралы түсінік

1

ІІІ тоқсан — 10 сағат

1

«Мәңгілік өмірді аңсаған Қорқыт»

1

2

Дерсеханұлы Бұқашжан туралы жыр

1

3

Шоқан Уәлиханов  «Ғылымға бастаған жол»

1

4

Абай Құнанбайұлы  «Ғылым таппай мақтанба» өлеңі

1

5

Шәкәрім Құдайбердіұлы  «Адамдық борышың» өлеңі

1

6

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

7

Ахмет Байтұрсынұлы  «Аққу, шортан, һәм шаян» мысал өлеңі

1

8

Жамбыл Жабаев  «Алатау» өлеңі

1

9

Сәкен Сейфуллин  «Дала» өлеңі

1

10

Сыныптан тыс оқыған шығармалары туралы әңгіме

1

ІҮ тоқсан — 8 сағат

1

Ілияс Жансүгіров  «Көкшетау»

1

2

Сапарғали Бегалин  «Бала Шоқан» повесі

1

3

Мұхтар Әуезов  «Әжемнің әңгімесі»

1

4

Сәбит Мұқанов  «Каронмен күрес»

1

5

Ғабит  Мүсірепов  «Тимка-Димка»

1

6

Сырбай Мәуленов  «Менің Республикам», «Мен елімді сүйемін» өлеңдері

1

7

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

8

Сыныптан тыс оқыған шығармалары туралы әңгіме

1

БАРЛЫҒЫ

34 сағат

 

 

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

(оқыту қазақ тілді емес мектептер үшін)

(аптасына 1 сағаттан 34 сағат)

7-сынып

 

Тақырыбы

Сағат саны

І-тоқсан —  9 сағат

1

Кіріспе

1

2

Батырлар жыры туралы түсінік. «Қобыланды батыр» жыры

2

3

Шешендік сөздер

2

4

Қанатты, нақыл сөздер

1

5

Дулат Бабатайұлы «О, Ақтан жас, Ақтан жас» өлеңі

1

6

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

7

Сыныптан тыс оқыған шығармалары туралы әңгіме

1

ІІ-тоқсан — 7 сағат

1

Махамбет Өтемісұлы. «Тарланым» өлеңі

1

2

Абай Құнанбайұлы. Жетінші қарасөзі

2

3

Ахмет Байтұрсынұлы. «Егіннің бастары»

1

4

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

5

Сұлтанмахмұт Торайғыров. «Шығамын тірі болсам адам болып», «Мен қазақ» өлеңдері

1

6

Жүсіпбек Аймауытов. «Әнші» әңгімесі («Қартқожа» романынан үзінді)

1

ІІІ-тоқсан  — 10 сағат

1

Жүсіпбек Аймауытов. «Әнші» әңгімесі («Қартқожа» романынан үзінді)

1

2

Мағжан Жұмабаев. «Сүйемін» өлеңі

1

3

Бейімбет Майлин. «Айт күндері» әңгімесі

2

4

Ілияс Жансүгіров. «Анам тілі», «Домбыра» өлеңдері

2

5

Мұхтар Әуезов. «Көксерек» әңгімесі (үзінді)

2

6

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

7

Ғабит Мүсірепов. «Автобиографиялық әңгіме»

1

ІҮ-тоқсан  — 8 сағат

1

Зейін Шашкин. «Доктор Дарханов» романы

2

2

Жұбан Молдағалиев. «Мен – қазақпын» поэмасы (үзінді)

1

3

Шерхан Мұртаза. «Жүз жылдық жара» әңгімесі (үзінді)

2

4

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

5

Қадыр Мырзалиев. «Жеті» өлеңі

1

6

Сыныптан тыс оқыған шығармалары туралы әңгіме

1

БАРЛЫҒЫ

34 сағат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

(оқыту қазақ тілді емес мектептер үшін)

(аптасына 1 сағаттан 34 сағат)

8-сынып

 

Тақырыбы

Сағат саны

 

І-тоқсан-9 сағат

 

1

Сыныптан тыс оқыған шығармалары туралы әңгіме

1

2

Кіріспе

1

3

Лиро-эпостық жырлар  «Қыз Жібек» жыры (үзінді)

3

4

Әбунасыр әл-Фараби  «Қашықтасың туған жер» өлеңі

1

5

Абай Құнанбайұлы  «Сегіз аяқ», «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» өлеңдері, он жетінші қарасөзі

2

6

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

ІІ-тоқсан — 7 сағат

1

Абай Құнанбайұлы  «Сегіз аяқ», «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» өлеңдері, он жетінші қарасөзі

2

2

Шәкәрім Құдайбердіұлы «Бостандық таңы атты» өлеңі

1

3

Сұлтанмахмұт Торайғыров  «Бір адамға» өлеңі

1

4

Мағжан Жұмабаев  «Сағындым» өлеңі

1

5

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

6

Сыныптан тыс оқыған шығармалары туралы әңгіме

1

ІІІ-тоқсан — 10 сағат

1

Сыныптан тыс оқыған шығармалары туралы әңгіме

1

2

Сәкен Сейфуллин. «Аққудың айырылуы» поэмасы (үзінді)

3

3

Мұхтар Әуезов  «Татьянаның қырдағы әні» әңгімесі («Абай жолы» роман-эпопеясынан үзінді)

4

4

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

5

Ғабит Мүсірепов  «Өлімді жеңген ана» әңгімесі

1

ІҮ-тоқсан — 8 сағат

1

Ғабит Мүсірепов  «Өлімді жеңген ана» әңгімесі

1

2

Мұқағали Мақатаев  «Өмір сүрейік алмасып» өлеңі

1

3

Қадыр Мырзалиев  «Қазақтарды шетелдік қонақтарға таныстыру» өлеңі

1

4

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

5

Олжас Сүлейменов  «Арғымақ», «Қыз қуу» өлеңдері

2

6

Сыныптан тыс оқыған шығармалары туралы әңгіме

1

7

Қорытынды сабақ

1

БАРЛЫҒЫ

34 сағат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

(оқыту қазақ тілді емес мектептер үшін)

(аптасына 2 сағаттан 68 сағат)

9-сынып

 

Тақырыбы

Сағат саны

 

І -тоқсан— 18 сағат

 

1

Сыныптан тыс оқыған шығармалары туралы әңгіме

1

2

Кіріспе

1

3

Халық ауыз әдебиеті

1

4

Тұрмыс-салт жырлары

4

5

Батырлар жыры «Қамбар батыр» жырынан үзінді

3

6

Лиро-эпостық жырлар «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырынан үзінді

3

7

Айтыс. «Біржан мен Сара» айтысы

3

8

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

9

Орхон ескерткіштері. «Күлтегін жазуы»

1

ІІ-тоқсан — 14 сағат

1

Орхон ескерткіштері. «Күлтегін жазуы»

1

2

Асан қайғы. «Бұл заманда не ғаріп?», «Еділ бол да, Жайық бол» жырлары

2

3

Бұқар жырау. «Ай, Абылай», «Батырың өтті Бөгенбай» толғаулары

2

4

Махамбет Өтемісұлы. «Баймағанбет сұлтанға айтқаны», «Мен, мен, мен едім», «Арқаның қызыл изені-ай»

3

5

Нысанбай жырау (1822-1883 жж.) «Кенесары-Наурызбай» жыры

3

6

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

7

Шоқан Уәлиханов. «Ыстықкөл күнделігі» (үзінді)

2

ІІІ-тоқсан  — 20 сағат

1

Ыбырай Алтынсарин. «Бақша ағаштары», «Мейірімді бала», «Атымтай Жомарт»

3

2

Абай Құнанбайұлы. «Әуелден бір суық мұз ақыл зерек», «Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы»  өлеңі. «Ескендір» поэмасы

4

3

Жамбыл Жабаев. «Патша әмірі тарылды», «Зілді бұйрық» өлеңдері

2

4

Мағжан Жұмабаев. «Түркістан» өлеңі, «Батыр Баян» поэмасы

3

5

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

6

Ілияс Жансүгіров. «Күй» поэмасы (үзінді)

2

7

Мұхтар Әуезов. «Абай жолы» роман-эпопеясынан үзінді

5

ІҮ-тоқсан — 16 сағат

1

Ғабит Мүсірепов. «Боранды түнде» (әңгіме)

2

2

Ілияс Есенберлин. «Көшпенділер» трилогиясынан үзінді

4

3

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

4

Тәкен Әлімқұлов. «Қараой» әңгімесі

2

5

Мұқағали Мақатаев. «Райымбек, Райымбек!» поэмасы

3

6

Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті

2

7

Сыныптан тыс оқыған шығармалары туралы әңгіме

1

8

Қорытынды сабақ

1

БАРЛЫҒЫ

68 сағат

 

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

(оқыту өзбек, ұйғыр, тәжік тіліндерінде жүргізілетін мектептер үшін)

(аптасына 1 сағаттан 34 сағат)

9-сынып

 

Тақырыбы

Сағат саны

 

І-тоқсан — 9 сағат

 

1

Кіріспе.

1

2

Ежелгі дәуір әдебиеті. «Күлтегін жыры»

1

3

Жыраулар поэзиясы

2

4

Шоқан Уәлиханов. «Ыстықкөл күнделігі» (үзінді)

2

5

Ыбырай Алтынсарин. «Қыпшақ Сейітқұл» әңгімесі

2

6

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

ІІ-тоқсан -7 сағат

1

Абай Құнанбайұлы  «Ескендір» поэмасы

3

2

Жамбыл Жабаев  Құлмамбетпен айтысы

1

3

Мағжан Жұмабаев  «Батыр Баян» дастаны (үзінді)

2

4

Сыныптан тыс оқыған шығармалары туралы әңгіме

1

ІІІ-тоқсан — 10 сағат

1

Ілияс Жансүгіров  «Күй» поэмасы (үзінді)

2

2

Сәбит Мұқанов  «Аққан жұлдыз» романы (үзінді)

2

3

Мұхтар Әуезов  «Абай жолы» роман-эпопеясы (үзінді)

3

4

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

5

Қасым Аманжолов  «Өзім туралы» өлеңі

6

Ілияс Есенберлин  «Көшпенділер» трилогиясы (үзінді)

1

ІҮ-тоқсан — 8 сағат

1

Ілияс Есенберлин  «Көшпенділер» трилогиясы (үзінді)

2

2

Мұқағали Мақатаев  «Райымбек, Райымбек!» поэмасы

3

3

Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті

2

4

Тіл ұстарту, шығармашылық жұмыстар

1

БАРЛЫҒЫ

34 сағат

 

 

 

 

 

 

 


«Математика және информатика» білім саласы

 

МАТЕМАТИКА

5-сынып

(барлығы 204 сағ, аптасына 6 сағ)

 

Тақырыптың атауы

Сағат саны

І тарау . Натурал сандар және нөл саны 48 сағ
Натурал сандарды жазу

2

Кесінді

3

Координаталық сәуле

2

Натурал сандарды салыстыру

3

Натурал сандарды қосу.

3

Натурал сандарды азайту

3

Натурал сандарды көбейту және бөлу

4

Натурал сандарға амалдар қолдану

3

1-бақылау жұмысы

1

Санды және әріпті өрнектер

2

Өрнектерді ықшамдау

3

Теңдеу

4

Мәтінді есептерді теңдеудің көмегімен шығару

4

2-бақылау жұмысы

1

Бұрыш. Бұрыштың шамасы

3

Шеңбер. Дөңгелек.

3

3-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

3

ІІ тарау. Натурал сандардың бөлінгіштігі

24 сағ

Натурал сандардың бөлгіші және еселігі. Жай және құрама сандар

3

Бөлінгіштіктің негізгі қасиеті

2

Натурал сандардың 2, 5, 10-ға бөлінгіштік белгілері

2

Натурал сандардың 3, 9-ға бөлінгіштік белгілері

2

4-бақылау жұмысы

1

Дәреже

1

Натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеу

2

Ең үлкен ортақ бөлгіш

3

Ең кіші ортақ еселік

3

Ең үлкен ортақ бөлгіш пен ең кіші ортақ еселікті табуға есептер шығару

2

5-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

2

ІІІ тарау. Жай бөлшектер және оларға амалдар қолдану

51 сағ

Жай бөлшек. Жай бөлшектерді оқу және жазу

1

Жай бөлшектің негізгі қасиеті

3

Дұрыс және бұрыс бөлшектер. Аралас сан

1

Бұрыс бөлшекті аралас санға және аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру

2

Координаталық сәуледе бөлшектер мен аралас сандарды кескіндеу

2

6-бақылау жұмысы

1

Бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру

4

Жай бөлшектерді салыстыру

3

Жай бөлшектерді қосу және азайту

4

Аралас сандарды қосу

3

Аралас сандарды азайту

5

7-бақылау жұмысы

1

Жай бөлшектер мен аралас сандарды көбейту

3

Жай бөлшектер мен аралас сандарды бөлу

4

Жай бөлшектерге амалдар қолдану

5

Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табу

3

Бірнеше объектінің бірігіп орындайтын жұмысына берілген есептер

2

8-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

3

ІV тарау. Ондық  бөлшектер және оларға амалдар қолдану

49сағ

Ондық бөлшек. Ондық бөлшекті оқу және жазу

3

Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру

2

Координаталық сәуледе ондық бөлшектерді кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру

3

Ондық бөлшектерді қосу және азайту

5

9-бақылау жұмысы

1

Ондық бөлшекті натурал санға көбейту

2

Ондық бөлшектерді көбейту

4

Ондық бөлшекті натурал санға бөлу

3

Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу

5

Ондық бөлшекті 10, 100, 1000, … және 0,1; 0,01; 0,001 … санына көбейту және бөлу

3

10-бақылау жұмысы

1

Ондық және жай бөлшектерге амалдар қолдану

6

Ондық бөлшекті дөңгелектеу

2

Арифметикалық орта. Мода, ауытқу, медиана

3

11-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

4

V тарау. Пайыз

14 сағ

Пайыз

3

Санның пайызын және пайызы бойынша санды табу

4

Статистикалық мәліметтерді беру тәсілдері. Диаграмма

2

Формула. Формула бойынша есептеу

3

12-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

1

5-сыныптағы математика курсын қайталау

18сағ

Барлығы

204 сағ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

6-сынып

(барлығы 204 сағ, аптасына 6 сағ)

 

Тақырыптың атауы

Сағат саны

5-сыныптағы математика курсын қайталау 12 сағ
І тарау.  Қатынас және пропорция 24 сағ
Қатынас

1

Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті

5

Шамалардың тура және кері пропорционалдығы

3

1-бақылау жұмысы

1

Мәтінді есептерді пропорцияның көмегімен шығару

3

Санның пайызын және пайызы бойынша санды табуды пропорция арқылы шығару

2

Диаграмманы салуда пропорцияны қолдану

1

Масштаб.

2

Шеңбердің ұзындығы. Дөңгелектің ауданы. Шар. Сфера

3

2-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

2

ІІ тарау.  Рационал сандар және оларға амалдар қолдану 50 сағ
Оң және теріс сандар. Координаталық түзу

2

Қарама-қарсы сандар. Бүтін сандар. Рационал сандар

2

Санның модулі. Белгісізі модуль таңбасының ішінде берілген қарапайым теңдеулерді шығару

3

Рационал сандарды салыстыру

3

3-бақылау жұмысы

1

Рационал сандарды координаталық түзудің көмегімен қосу

2

Теріс рационал сандарды қосу

3

Таңбалы әртүрлі рационал сандарды қосу

4

Рационал сандарды қосудың қасиеттері

1

4-бақылау жұмысы

1

Рационал сандарды азайту

4

Координаталық түзудегі нүктелердің арақашықтығы

2

5-бақылау жұмысы

1

Рационал сандарды көбейту

3

Рационал сандарды көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері

1

Рационал сандарды бөлу

3

6-бақылау жұмысы

1

Рационал сандарға амалдар қолдану

6

7-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

6

ІІІ тарау.  Өрнектер және тепе-теңдіктер 15 сағ
Айнымалы.

1

Рационал сандарды көбейтудің үлестірімділік қасиеті.Жақшаны ашу

4

Коэффициент. Ұқсас қосылғыштар. Ұқсас қосылғыштарды біріктіру

4

Өрнектерді тепе-тең түрлендіру

4

8-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

1

ІV тарау.  Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер 16 сағ
Санды теңдіктер және олардың қасиеттері

2

Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу

5

Теңдеудің көмегімен мәтінді есептерді  шығару

4

Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер

3

9-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

1

V тарау.  Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер және олардың жүйелері 20 сағ
Санды теңсіздіктер және олардың қасиеттері

2

Сан аралықтары

2

Сан аралықтарының бірігуі мен қиылысуы

4

Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер

3

Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі

4

Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер

3

10-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

1

VІ тарау.  Координаталық жазықтық 13  сағ
Жазықтық. Перпендикуляр түзулер мен кесінділер

2

Параллель түзулер мен кесінділер

2

Координаталық жазықтық. Тікбұрышты координаталар жүйесі

5

Остік және центрлік симметрия

2

11-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

1

VІІ тарау.  Функция. Сызықтық функция 15  сағ
Функция.

1

Функцияны формула арқылы беру

2

Функцияны кесте арқылы беру

2

Функцияны графиктік тәсілмен беру

2

Сызықтық функция және оның графигі

3

Сызықтық функциялар графиктерінің өзара орналасуы

3

12-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

1

VІІІ тарау.  Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер және олардың жүйелері 21 сағ
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу және оның графигі

1

Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі

1

Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шығару

4

Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шығару

4

13-бақылау жұмысы

1

Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шығару

4

Мәтінді есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі арқылы шығару

4

14-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

1

6-сыныптағы математика курсын қайталау 18сағ
Барлығы 204 сағ

АЛГЕБРА

7-сынып

(барлығы 102 сағ, аптасына 3 сағ)

 

Тақырыптың атауы

Сағат саны

5-6-сыныптардағы математика курсын қайталау

6 сағ 

І тарау.  Натурал көрсеткішіті және бүтін көрсеткішіті дәреже

15 сағ

Натурал көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері.

3

Бүтін көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері.

4

y = ax2 және y = ax3 түріндегі функциялар

3

y = функциясы және оның графигі

3

1-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

1

ІІ тарау.  Бірмүше және көпмүше

16 сағ 

Бірмүше. Бірмүшенің стандарт түр.

2

Көпмүше және көпмүшелерге амалдар қолдану.

5

2-бақылау жұмысы

1

Көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеу.

5

3-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

2

ІІІ тарау.  Қысқаша көбейту формулалары

25 сағ 

Екі өрнектің квадраттарының айырымының формулалары

5

Екі өрнектің қосындысының квадраты және айырымының квадратының формулалары.

5

4-бақылау жұмысы

1

Екі өрнектің қосындысының кубы және айырымының кубы формулалары.

3

Екі өрнектің кубтардың қосындысы және кубтардың айырымының формулалары.

3

Өрнектерді тепе-тең түрлендіру

5

5-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

2

ІV тарау.  Рационал бөлшектер және оларға амалдар қолдану

25 сағ 

Рационал бөлшек және оның негізгі қасиеті. Бөлшектерді қысқарту.

4

Рационал бөлшектерді қосу және азайту.

6

6-бақылау жұмысы

1

Рационал бөлшектерді көбейту, бөлу және дәрежеге шығару.

5

Бөлшек-рационал өрнектерді тепе-тең түрлендіру.

6

7-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

2

V тарау.  Жуықтап есептеу элементтері

Жуық сандардың шығу тарихы. Абсолюттік қателік.

2

Жуық шаманың салыстырмалы қателігі.

2

Жуық сандарға амалдар қолдану.

1

7-сыныптағы алгебра курсын қайталау

10 сағ

Барлығы

102 сағ

 

 

АЛГЕБРА

8-сынып

(барлығы 102 сағ, аптасына 3 сағ)

 

Тақырыптың атауы

Сағат саны

5-6-сыныптардағы математика курсын және 7-сыныптағы алгебра курсын қайталау

6 сағ

І тарау. Квадрат түбір

23 сағ

Квадрат түбір

 2

Нақты сандар туралы ұғым

3

Квадрат түбір. Квадрат түбірдің жуық мәні.

6

Арифметикалық квадрат түбірінің қасиеттері.

1

1-бақылау жұмысы

5

Құрамында квадрат түбірі бар өрнектерді тепе-тең түрлендіру.

3

у =  функциясы, оның қасиеттері және графигі.

1

2-бақылау жұмысы

2

ІІ тарау. Квадрат теңдеулер

31сағ

Квадрат теңдеу. Квадрат теңдеудің түрлері.

4

Квадрат теңдеу түбірлерінің формулалары.

6

Виет теоремасы.

4

3-бақылау жұмысы

1

Рационал теңдеу.

5

Квадрат теңдеуге келтірілетін теңдеулер.

3

Мәтінді есептерді квадрат теңдеулер арқылы шығару.

5

4-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

2

ІІІ тарау. Квадраттық функция

15 сағ

Квадрат үшмүше. Квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеу.

4

Квадраттық функция. у = ах2 + п  және  у = а(хт)2 функциялары және олардың графиктері.

4

у = ах2 + bx + c (мұндағы  а ≠ 0)  функциясы, оның қасиеттері және графигі.

5

5-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

1

ІV тарау. Теңсіздіктер

12 сағ

Квадрат теңсіздік. Квадрат теңсіздіктерді квадраттық функцияның графигі арқылы шығару.

4

Интервалдар әдісі.

6

6-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

1

V тарау. Ықтималдықтар теориясы туралы алғашқы мағлұматтар және математикалық статистика

5 сағ

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика туралы ұғым

2

Статистикалық мәліметтерді топтау және талдау

3

8-сыныптағы алгебра курсын қайталау

10 сағ

Барлығы

102 сағ

 

 

АЛГЕБРА

9-сынып

(барлығы 102 сағ, аптасына 3 сағ)

 

Тақырыптың атауы

Сағат саны

7-8сыныптардағы алгебра курсын қайталау

6 сағ 

І тарау. Теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелері

25 сағ

Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу

2

Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеу

2

Екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесі.

3

 Теңдеулер жүйесі арқылы мәтінді есептерді шығару.

4

1-бақылау жұмысы

1

Бір айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйесі.

3

Екі айнымалысы бар теңсіздік.

2

Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйесі.

3

Теңсіздіктерді дәлеледеу

2

2-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

2

ІІ тарау. Сандар тізбегі

22 сағ 

Сандар тізбегі және оның берілу тәсілдері

2

Арифметикалық прогрессия. Арифметикалық прогрессияның п-ші мүшесінің формуласы.

3

Арифметикалық прогрессияның алғашқы п мүшесінің қосындысының формуласы

3

3-бақылау жұмысы

1

Геометриялық прогрессия. Геометриялық прогрессияның п-ші мүшесінің формуласы

3

Геометриялық прогрессияның алғашқы п мүшесінің қосындысының формуласы.

3

Шексіз кемімелі геометриялық прогрессия мүшелерінің қосындысының формуласы.

2

Математикалық индукция әдісі.

2

4-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

2

ІІІ тарау. Тригонометрия элементтері

32 сағ

Бұрыш пен доғаның градустық және радиандық өлшемдері

1

Кез келген бұрыштың тригонометриялық функциялары

2

Тригонометриялық функциялардың қасиеттері

2

Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер.

2

Өрнектерді түрлендіруде негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді қолдану

3

5-бақылау жұмысы

1

Келтіру формулалары

4

Қосу формулалары

3

Тригонометриялық функциялардың қосбұрышы және жартыбұрышының формулалары.

3

Тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айрымын көбейтіндіге түрлендіру формулалары

2

Тригонометриялық функциялардың көбейтіндісін қосындысы немесе айрымға түрлендіру формулалары

2

Құрамында тригонометриялық функциялары бар өрнектерді түрлендіру

4

6-бақылау жұмысы

1

Қосымша сағат

2

ІV тарау.  Ықтималдықтар теориясының элементтері және  математикалық статистика

6 сағ

27.

Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдары және математикалық статистика

1

28.

Ықтималдықтың түрлері. Ықтималдықтарды табудың тәсілдері

2

29.

Статистикалық мәліметтерді кескіндеу

2

30

Статистикалық мәліметтердің сандық сипаттамалары

1

5-9-сыныптардағы математика курсын қайталау

15 сағ 

Барлығы

102 сағ

 

 

ГЕОМЕТРИЯ

7-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

 

Оқу материалының мазмұны

Сағат саны

1. Геометрияның алғашқы ұғымдары

13

1

Геометрияның негізгі ұғымдары.

1

2

Геометриялық фигура ұғымы. Нүкте, түзу, сәуле (жартытүзу), кесінді, жазықтық және олардың өзара орналасуы.

2

3

Геометриялық фигураларға мысалдар: көпбұрыштар, көпжақтар (куб, тікбұрышты параллелепипед, пирамида).

2

4

Фигуралардың теңдігі. Кесінділерді өлшеу.

2

5

Бұрыш, бұрыштың градустық өлшемі және оның қасиеттері. Бұрыштың биссектрисасы.

2

6

Геометрияның аксиомалары. Теорема және теореманы дәлелдеу.

1

7

Сыбайлас және вертикаль бұрыштар және олардың қасиеттері.

2

8

1-бақылау жұмысы

1

2. Үшбұрыштар

19

1

Үшбұрыш және оның түрлері. Бізді қоршаған әлемдегі үшбұрыштар. Үшбұрыштың медианалары, биссектрисалары және биіктіктері.

2

2

Үшбұрыштың сыртқы бұрышы.

1

3

Үшбұрыштардың теңдігі. Үшбұрыштар теңдігінің белгілері.

4

4

Теңбүйірлі үшбұрыштың қасиеттері мен белгілері.

2

5

2-бақылау жұмысы

1

6

Перпендикуляр түзулер. Перпендикуляр және көлбеу. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық.

2

7

Тікбұрышты үшбұрыш. Тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілері. Сүйір бұрышы 30º және 45º болатын тікбұрышты үшбұрыштардың қасиеттері.

3

8

Үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштарының арасындағы қатыстар. Үшбұрыштың теңсіздігі.

3

9

3-бақылау жұмысы

1

3. Жазықтықтағы түзулердің өзара орналасуы

12

1

Қиылысқан түзулер. Параллель түзулер.

2

2

Түзулердің параллельдік  белгілері. Бізді қоршаған әлемдегі параллель түзулер.

2

3

Параллель түзулердің қасиеттері.

2

4

Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы.

2

5

Параллель түзулердің арақашықтығы. Есептерді шешу

3

6

4-бақылау жұмысы

1

4. Шеңбер. Геометриялық салулар

18

1

Шеңбер және оның элементтері: хорда, диаметр, радиус, доға.

2

2

Диаметр мен хорданың перпендикулярлығы туралы теоремалар.

1

3

Шеңберге жанама және оның қасиеттері. Түзу мен шеңбердің өзара орналасуы.

2

4

Екі шеңбердің өзара орналасуы.

2

5

Центрлік бұрыштар. Доғаның градустық өлшемі.

2

6

Жазықтықтағы нүктелердің геометриялық орны: орта перпендикуляр және бұрыштың биссектрисасы.

2

7

Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер. Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер.

2

8

5-бақылау жұмысы

1

9

Салу есептері. Салу есептерін шешу кезеңдері.

3

10

6-бақылау жұмысы

1

5. Қайталау. Есептер шығару

4

Қорытынды бақылау жұмысы.

2

 

 

ГЕОМЕТРИЯ

8-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

 

Оқу материалының мазмұны

Сағат саны

1. 7-сынып геометрия курсын қайталау

4

2. Төртбұрыштар

18

1

Төртбұрыштың анықтамасы. Дөңес төртбұрыштар. Төртбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы.

1

2

Параллелограмм және оның қасиеттері. Параллелограммның белгілері.

3

3

Тіктөртбұрыш, ромб, квадрат және олардың қасиеттері мен белгілері.

3

4

1-бақылау жұмысы

1

5

Фалес теоремасы. Пропорционал кесінділер.

2

6

Трапеция

1

7

Бізді қоршаған әлемдегі төртбұрыштар (параллелограммдар, тіктөртбұрыштар, ромбтар, квадраттар, трапециялар).

1

8

Үшбұрыштың және трапецияның орта сызықтары.

2

9

Үшбұрыштың тамаша нүктелері.

3

10

2-бақылау жұмысы.

1

3. Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатыстар

15

1

Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі.

2

2

Пифагор теоремасы.

3

3

Негізгі тригонометриялық тепе-теңдік және оның салдары.

2

4

3-бақылау жұмысы

1

5

30º, 45º, 60º бұрыштардың синус, косинус, тангенс және котангенс тригонометриялық функцияларының мәндері.

2

6

Тікбұрышты үшбұрыштарды шешу.

3

7

Тікбұрышты үшбұрыштарды салу.

1

8

4-бақылау жұмысы

1

4. Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі

10

1

Жазықтықтағы нүктенің координаталары. Кесіндінің ортасының координаталары.

1

2

Екі нүктенің арақашықтығы.

1

3

Шеңбердің теңдеуі.

2

4

Түзудің теңдеуі.

2

5

Есептерді шешуде координаталарды қолдану.

3

6

5-бақылау жұмысы

1

5. Аудан

14

1

Фигураның ауданы туралы түсінік. Фигуралардың теңшамалылығы және теңқұралғандығы.

1

2

Тіктөртбұрыштың ауданы.

2

3

Параллелограммның ауданы.

2

4

Үшбұрыштың ауданы.

3

5

Трапецияның ауданы.

1

6

Үшбұрыштар мен төртбұрыштардың аудандарын табуға арналған есептерді шешу

4

7

6-бақылау жұмысы

1

6. Қайталау. Есептер шығару

5

Қорытынды бақылау жұмысы.

2

 

 

ГЕОМЕТРИЯ

9-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

 

Оқу материалының мазмұны

Сағат саны

1. 8-сынып геометрия курсын қайталау

4

2. Жазықтықтағы векторлар

16

1

Вектор ұғымы. Коллинеар векторлар. Вектордың ұзындығы (модулі) және бағыты. Векторлардың теңдігі.

1

2

Векторларды қосу және оның қасиеттері. Векторларды азайту.

2

3

Векторды санға көбейту. Векторлардың коллинеарлық критерийі. Векторды санға көбейтудің қасиеттері.

2

4

Жазықтықтағы векторды екі коллинеар емес векторлар бойынша жіктеу.

1

5

Тікбұрышты координаталар жүйесіндегі векторлар. Вектордың координаталары.

2

6

Векторлардың арасындағы бұрыш. Вектордың координаталық осьтердегі проекциялары.

1

7

Векторлардың скалярлық көбейтіндісі.

2

8

Тікбұрышты координаталар жүйесінде түзудің әртүрлі берілу тәсілдері.

2

9

Есептерді шешуде векторларды қолдану.

2

10

1-бақылау жұмысы.

1

3. Жазықтықтағы түрлендірулер

10

1

Жазықтықты түрлендіру. Қозғалыс және оның қасиеттері. Фигуралардың теңдігі және оның қасиеттері.

1

2

Жазықтықтағы қозғалыстар – осьтік және центрлік симметриялар, параллель көшіру, бұру.

2

3

Гомотетия.

1

4

Ұқсастық түрлендіру және оның қасиеттері. Ұқсас фигуралар.

1

5

Үшбұрыштар ұқсастығының белгілері.

3

6

Тікбұрышты үшбұрыштардың ұқсастығы.

1

7

2-бақылау жұмысы.

1

4. Көпбұрыштар

13

1

Сынық сызық. Дөңес көпбұрыштар. Дөңес көпбұрыштың бұрыштарының қосындысы.

1

2

Шеңберге іштей сызылған бұрыштар және олардың қасиеттері.

2

3

Шеңбердің хордалары мен қиюшы кесінділерінің пропорционалдығы туралы теорема.

2

4

Шеңберге іштей және сырттай сызылған төртбұрыштар.

2

5

Дұрыс көпбұрыштар. Іштей және сырттай сызылған шеңберлердің радиустарын, қабырғаларды, периметрді және ауданды байланыстыратын формулалар.

3

6

Дұрыс көпбұрыштарды салу.

1

7

Бізді қоршаған әлемдегі көпбұрыштар.

1

8

3-бақылау жұмысы.

1

5. Үшбұрыштарды шешу

7

1

Синустар және косинустар теоремалары.

2

2

Үшбұрыштарды шешу.

2

3

Геометриялық және практикалық мазмұнды есептерді шешуде тригонометрияны қолдану.

2

4

4-бақылау жұмысы.

1

6. Шеңбердің ұзындығы және дөңгелектің ауданы

6

1

Шеңбердің ұзындығы. π саны. Шеңбердің доғасының ұзындығы. Бұрыштың радиандық өлшемі.

2

2

Дөңгелектің және оның бөліктерінің (сегменттің және сектордың) ауданы.

3

3

5-бақылау жұмысы.

1

7. Стереометрия элементтері

6

1

Стереометрия аксиомалары және олардың қарапайым салдарлары.

1

2

Кеңістіктегі екі түзудің, түзу мен жазықтықтың, екі жазықтықтың өзара орналасуы.

1

3

Түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш. Түзулердің, түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы.

1

4

Параллелепипед, тік және көлбеу призмалар, пирамида, олардың қырларының өзара орналасуы, биіктік.

1

5

Цилиндр, конус, шар және олардың кескіндері.

1

6

Бізді қоршаған әлемдегі кеңістіктік геометриялық фигуралар.

1

8. Қайталау. Есептер шығару

4

Қорытынды бақылау жұмысы.

2

 

 

ИНФОРМАТИКА

5-сынып

(барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)

 

Тақырыптар атауы Сағат саны
1 Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру. 1
Ақпарат және ақпараттық үдерістер (3 сағат)
2 Информатика. Ақпарат. 1
3 Ақпараттардың алуан түрлілігі және оларды өңдеудің тәсілдері. Ақпарат саны, ақпарат өлшем бірлігі 1
4 Практикалық жұмыс 1

Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (9 сағат)

5 Компьютер. Компьютердің негізгі құрылғыларының міндеттері және мүмкіндіктері 1
6 Пернетақта. Пернелер тобы. 1
7 Программалық қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасы және жіктелуі 1
8 Операциялық жүйе ұғымы 1
9 Операциялық жүйені басқарудың негізгі тәсілдері және объектілері. 1
10 Файлдар, бумалар және белгішелер. Бумалар мен белгішелерді құру. Атын өзгерту 1
11 Объектілерді іздеу. Объектілерді көшірмелеу, орнын ауыстыру және жою. Алмасу буфері. Практикалық жұмыс 1
12 Ақпаратты жазу және санау. Ақпаратты тасымалдаушылар. 1
13 Практикалық жұмыс 1
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (17 сағат)
14 Қарапайым графикалық редакторы. Суретті ашу, сақтау. 1
15 Графикалық редактордың сурет салу құралдары. 1
16 Суреттің үзінділерін ерекшелеу. Суреттің үзінділерімен жұмыс. 1
17 Графиктік ақпаратты өңдеу (бейнелерді масштабтау, трансформациялау), баспаға дайындау. Баспадан шығару. 2
18 Практикалық жұмыс 1
19

Қарапайым мәтіндік редакторы. Редактор интерфейсі.

1
20

Мәтінді теру ережесі. Мәтін бойымен жылжыту.

1
21

Мәтіннің үзіндісін ерекшелеу. Қаріп. Абзацты пішімдеу.

1
22

Мәтінді редакциялау және пішімдеу

1
23 Мәтін үзінділерімен жұмыс. 1
24 Практикалық жұмыс 1
25

Графиктік және мәтіндік ақпараттарды өңдеу.

1
26 Практикалық жұмыс. Аралас құжаттарды құру. 1
27 Сандық ақпаратты өңдеу. Калькулятор. 1
28 Дыбыстық ақпаратты өңдеу. Фонограф. Ойнатқыш. 1
29

Практикалық жұмыс

1
30

Резерв

1
31-34 Жобалық іс-әрекет 4

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА

6-сынып

(барлығы 51 сағ, аптасына 1,5 сағ)

 

Тақырыптар атауы Сағат саны
1 Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру.

1

Ақпарат және ақпараттық үдерістер (5 сағат)

2 Информатика. Ақпарат. Ақпараттардың алуан түрлілігі және оларды өңдеудің тәсілдері

1

3 Ақпарат саны, ақпарат өлшем бірлігі. Әлемнің ақпараттық бейнесі. Ақпарат қасиеті.

1

4 Өзіндік жұмыс

1

5 Ақпаратты сығу. Ақпаратты қорғау. Вирусқа қарсы программалар

1

6 Практикалық жұмыс

1

 

Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (10 сағат)

7 Компьютердің негізгі құрылғыларының міндеттері және мүмкіндіктері.

1

8 Пернетақта.

1

9 Практикалық жұмыс

1

10 Есептеу техникасының даму тарихы. Электронды-есептеуіш машиналардың кезеңдері.

1

11 Компьютерлік техниканың даму үрдісі

1

12 Программалық қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасы және жіктелуі. Операциялық жүйе ұғымы.

1

13 Операциялық жүйені басқарудың негізгі тәсілдері және объектілері. Файлдар, бумалар және белгішелер.

1

14 Объектілерді іздеу. Бумалар мен белгішелерді құру. Атын өзгерту. Практикалық жұмыс.

1

15 Объектілерді көшірмелеу, орнын ауыстыру және жою. Практикалық жұмыс.

1

16 Ақпаратты жазу және санау. Ақпаратты тасымалдаушылар.

1

 

Алгоритмдеу және модельдеу (6 сағат)

17 Алгоритм және оның атқарушылары

 

1

18Алгоритмді жазу пішімі, блок-схемалар.

1

19Алгоритм типтері (сызықты, тармақталу және циклдік алгоритмдер).

1

20Модель, нақты объектің қасиеттерін бейне ретінде көрсетеді.

1

21Модельдер түрі.

1

22Өздік жұмысы

1

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (25 сағат)

23Жарты жылдық бақылау жұмысы

1

24Қарапайым графикалық редакторы. Суретті ашу, сақтау. Графикалық редактордың сурет салу құралдары.

1

25Суреттің үзінділерін ерекшелеу. Суреттің үзінділерімен жұмыс. Графиктік ақпаратты өңдеу (бейнелерді масштабтау, трансформациялау), баспаға дайындау. Баспадан шығару.

1

26Практикалық жұмыс.

1

27Қарапайым мәтіндік редакторы. Редактор интерфейсі. Мәтінді теру ережесі. Мәтін бойымен жылжыту. Мәтіннің үзіндісін ерекшелеу.

1

28Мәтінді редакциялау және пішімдеу. Қаріп. Абзац.

1

29Графиктік және мәтіндік ақпараттарды өңдеу. Аралас құжаттарды құру.

1

30Калькулятор. Блакнот.

1

31Дыбыстық ақпаратты өңдеу. Дыбыс жазу

1

32Мәтіндік процессоры жайлы жалпы мағлұмат, программа интерфейсі. Құжаттарды құру және сақтау. Мәтінді пішімдеу және редакциялаудың негізгі әдіс-тәсілдері. Қаріп, абзацтар, шегіністер мен аралықтар.

1

33Практикалық жұмыс

1

34Нөмірленген және маркерлеген тізімдер. Бағандар.

1

35Беттердің параметрлері. Жиек. Алдын ала қарау. Құжатты баспадан шығару.

1

36Практикалық жұмыс

1

37Кестелер. Кестелер құру. Кестелерді редакциялау.

1

38Кесте ішіндегілерін енгізу және пішімдеу.

1

39Практикалық жұмыс.

1

40Графикалық объектілерді және көркем жазуларды кірістіру.

1

41Суреттер мен жазуларды пішімдеу

1

42Өздік жұмысы

1

43Программа интерфейсімен танысу. Презентациялар. Мультимедиялық презентациялардың конструкторы.

1

44Презентацияларды құру. Безендіру шаблондары.

1

45Кестелерді, суреттерді, бейнені және дыбысты кірістіру.

1

46Анимация әсерлерін баптау. Презентацияларды көрсету

1

47Практикалық жұмыс

1

 

Телекоммуникация (2 сағат).

48Компьютерлік байланыстың негізгі түрлері. Ауқымды ақпараттық желілер. Интернетте ақпаратты іздеу. Электрондық пошта.

1

49Жылдық бақылау жұмысы

1

 

Жобалық іс-әрекет (2 сағат)

50Қорытынды жобаларды әзірлеу

1

51Жобаны қорғау

1

 

 

 

ИНФОРМАТИКА

7-сынып

(барлығы 51 сағ, аптасына 1,5 сағ)

 

Тақырыптар атауы

Сағат

саны

1 Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру

1

Информатика және ақпарат (4 сағат)

2 Информатика. Ақпарат. Ақпараттардың алуан түрлілігі және оларды өңдеудің тәсілдері. Ақпарат саны, ақпарат өлшем бірлігі. Ақпарат қасиеті. Әлемнің ақпараттық бейнесі.

1

3 Компьютерде ақпараттарды ұсыну тәсілдері. Сандық, мәтіндік және графиктік ақпараттарды кодтау. Кодтан шығару.

1

4 Өздің жұмысы

1

5 Ақпаратты сығу. Ақпаратты қорғау. Вирусқа қарсы программалар

1

 

Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (10 сағат)

6 Есептеу техникасының даму тарихы. Электронды-есептеуіш машиналардың кезеңдері.

1

7 Компьютерлік техниканың даму үрдісі

1

8 Компьютердің аппараттық қамтамасыз етуі. Жады

1

9 Компьютердің негізгі құрылғыларының міндеттері және мүмкіндіктері.

1

10 Пернетақта.

1

11 Программалық қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасы және жіктелуі. Операциялық жүйе ұғымы және оның атқаратын функциясы.

1

12 Операциялық жүйені басқарудың негізгі тәсілдері және объектілері. Файлдар, бумалар және белгішелер

1

13 Бумалар мен белгішелерді құру. Атын өзгерту. Объектілерді іздеу. Объектілерді көшірмелеу, орнын ауыстыру және жою.

1

14 Практикалық жұмыс

1

 

Алгоритмдеу және модельдеу (7 сағат)

15 Алгоритм және оның атқарушылары. Алгоритмді жазу пішімі. Блок-схемалар

1

16 Алгоритм типтері (сызықты, тармақталу және циклдік алгоритмдер)

1

17 Өздік жұмысы

1

18-19 Программалау – алгоритмді формальды жазу тәсілі. Алфавит. Программалау тілінің синтаксисі. Арифметикалық өрнектерді жазу ережесі.

2

20 Айнымалылар типтері. Программа құрылымы.

1

21 Сызықтық алгоритмдерді программалау, енгізу және шығару,  меншіктеу операторы

1

22 Жарты жылдық бақылау жұмысы

1

Ақпараттық модельдеу (2 сағат)

23 Модельдерді сипаттау әдістері, модельдер қасиеті, түрлері.

1

24 Әртүрлі білім салаларының мысалдарында модельдерді зерттеу.

1

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (23 сағат)

25 Қарапайым графикалық редакторы. Суретті ашу, сақтау. Графикалық редактордың сурет салу құралдары.

1

26 Суреттің үзінділерін ерекшелеу. Суреттің үзінділерімен жұмыс. Графиктік ақпаратты өңдеу (бейнелерді масштабтау, трансформациялау), баспаға дайындау. Баспадан шығару.

1

27 Практикалық жұмыс.

1

28 Қарапайым мәтіндік редакторы. Редактор интерфейсі. Мәтінді теру ережесі. Мәтін бойымен жылжыту. Мәтіннің үзіндісін ерекшелеу.

1

29 Мәтінді редакциялау және пішімдеу. Қаріп. Абзац.

1

30 Графиктік және мәтіндік ақпараттарды өңдеу. Аралас құжаттарды құру.

1

31 Калькулятор. Блокнот. Обработка звуковой информации. Звукозапись

1

32 Мәтіндік процессоры жайлы жалпы мағлұмат, программа интерфейсі. Құжаттарды құру және сақтау

1

33 Мәтінді пішімдеу және редакциялаудың негізгі әдіс-тәсілдері. Қаріп, абзацтар, шегіністер мен аралықтар.

1

34 Нөмірленген және маркерлеген тізімдер. Бағандар. Беттердің параметрлері. Жиек. Алдын ала қарау. Құжатты баспадан шығару.

1

35 Кестелер. Кестелер құру. Кестелерді редакциялау.

1

36 Кесте ішіндегілерін енгізу және пішімдеу.

1

37 Графикалық объектілерді және көркем жазуларды кірістіру. Суреттер мен жазуларды пішімдеу

1

38 Практикалық жұмыс.

1

39 Компьютерлік графика түрлері. Векторлық және растрлық графиктерді құру және өңдеу бойынша программалары. Графикалық файлдардың пішімі. Векторлық графика. Векторлық графиканы өңдеу бойынша программасының интерфейсі

1

40 Фигураларды салу. Векторлық объектілермен қарапайым амалдар. Қисықтарды редакциялау.

1

41 Мәтін, мәтіндік блоктар құру.

1

42 Растрлық графика. Растрлық графиканы өңдеу бойынша программа интерфейсі. Растрлық бейнелердің параметрлері. Растрлық бейнелермен жалпы жұмыс жасау тәсілдері. Түстер. Салу құралдары.

1

43 Аймақтарды ерекшелеу, ерекшеленген аймақтармен жұмыс. Қабаттар.

1

44 Мәтінмен жұмыс.

1

45 Программа интерфейсімен танысу. Презентациялар. Мультимедиялық презентациялардың конструкторы. Безендіру шаблондары

1

46 Мәтінді құру. Кестелерді, суреттерді, бейнені және дыбысты кірістіру. Анимация әсерлерін баптау. Презентацияларды көрсету
47 Өздік жұмысы

1

Телекоммуникация (2 сағат).

48 Компьютерлік байланыстың негізгі түрлері. Ауқымды ақпараттық желілер. Жергілікті желі. Интернетте ақпаратты іздеу. Электрондық пошта.

1

49 Ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздік

Жобалық іс-әрекет (2 сағат)

50 Қорытынды жобаларды әзірлеу

1

51 Жобаны қорғау

1

 

 

ИНФОРМАТИКА

8-сынып

(барлығы 51 сағ, аптасына 1,5 сағ)

 

Тақырыптар атауы Сағат саны
1 Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру

1

 

Ақпарат және ақпараттық үдерістер (6 сағат)

2 Санау жүйелері (екілік, сегіздік, ондық, он алтылық). Сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне аудару

1

3 Логика және логикалық операциялар

1

4 Ақиқат кестелері. Компьютердің логикалық негіздері

1

5 Сандық, мәтіндік және графиктік ақпараттарды кодтау. Кодтан шығару              .

1

6 Өздік жұмысы

1

7 Ақпаратты қорғау. Вирусқа қарсы программалар. Ақпаратты сығу, мұрағаттау программалары.

1

Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (2 сағат)

8 Қазіргі заманғы дербес компьютердің архитектурасының даму үрдісі.  Компьютердің қосымша құрылғылары, қосымша құрылғыларды орнату, драйверлер

1

9 Компьютердің аппараттық қамтамасыз етуі. Жады. Операциялық жүйелердің жіктелуі.

1

 

Алгоритмдеу және программалау (15 сағат)

10 Алгоритм және оның атқарушылары. Алгоритмді жазу пішімі. Блок-схемалар.

1

11 Алгоритм типтері (сызықты, тармақталу және циклдік алгоритмдер).

1

12 Программалау – алгоритмді формальды жазу тәсілі. Алфавит. Программалау тілінің синтаксисі. Арифметикалық өрнектерді жазу ережесі

1

13 Программа құрылымы. Айнымалылар типтері.

1

14 Енгізу және шығару операторлары, меншіктеу операторы.

1

15 Сызықтық алгоритмдерді программалау.

1

16 Тармақталу операторлары. Шартты көшу операторлары

1

17 Шартсыз көшу операторлары

1

18 Өздік жұмысы

1

19 Циклдік алгоритмдер

1

20 Циклдің алғы шарты

1

21 Есептер шығару

1

22 Графика

1

23

Графиктік процедуралар

1

24 Жарты жылдық бақылау жұмысы

1

Ақпараттық модельдеу (2 сағат)

25 Модельдерді сипаттау әдісі, модельдеу қасиеттері. Модель түрлері

1

26 Компьютерде модельдерді зерттеу және модель жасаудың негізгі кезеңдері

1

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (21 сағат)

27 Мәтіндік процессоры жайлы жалпы мағлұмат, программа интерфейсі. Құжаттарды құру және сақтау. Мәтінді пішімдеу және редакциялаудың негізгі әдіс-тәсілдері. Қаріп, абзацтар, шегіністер мен аралықтар

1

28 Нөмірленген және маркерлеген тізімдер. Бағандар. Беттердің параметрлері. Жиек. Алдын ала қарау. Құжатты баспадан шығару.

1

29 Кестелер. Кестелер құру. Кестелерді редакциялау.

1

30 Кесте ішіндегілерін енгізу және пішімдеу

1

31 Графикалық объектілерді және көркем жазуларды кірістіру. Суреттер мен жазуларды пішімдеу

1

32 Математикалық мәтінді енгізу

1

33 Өздік жұмысы

1

34 Презентациялар. Программа интерфейсімен танысу. Мультимедиялық презентациялардың конструкторы. Презентацияларды құру. Безендіру шаблондары

1

35 Кестелерді, суреттерді, бейнені және дыбысты кірістіру. Анимация әсерлерін баптау. Презентацияларды көрсету.

1

36 Практикалық жұмыс

1

37 Компьютерлік графика түрлері. Векторлық және растрлық графиктерді құру және өңдеу бойынша программалары. Графикалық файлдардың пішімі. Векторлық графика. Векторлық графиканы өңдеу бойынша программасының интерфейсі

1

38 Фигураларды салу. Векторлық объектілермен қарапайым амалдар. Қисықтарды редакциялау.

1

39 Мәтін, мәтіндік блоктар құру.

1

40 Растрлық графика. Растрлық графиканы өңдеу бойынша программа интерфейсі. Растрлық бейнелердің параметрлері. Растрлық бейнелермен жалпы жұмыс жасау тәсілдері. Түстер. Салу құралдары.

1

41 Аймақтарды ерекшелеу, ерекшеленген аймақтармен жұмыс. Қабаттар.

1

42 Мәтінмен жұмыс

1

43 Электрондық кестелер. Кестелік процессордың терезе интерфейсі. Электрондық кестелердің негізгі ұғымдары. Деректерді енгізу, редакциялау және пішімдеу

1

44 Формулаларды енгізу. Абсолюттік, салыстырмалы және аралас сілтемелер. Ұяшық мазмұның көшіру

1

45 Функциялар, стандартты функцияларды пайдалану.

1

46 Диаграммаларды салу.

1

47

Кестені баспаға дайындау

1

Телекоммуникация  (2 сағат)

48 Компьютерлік желілердің негізгі ұғымдары. Жергілікті желі. Ауқымды компьютерлік желі. Интернет ресурстарына қол жетімдік. Интернет қызметтері.

1

49 Ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздік

Жобалық іс-әрекет (2 сағат)

50 Қорытынды жобаларды әзірлеу

1

51 Жобаны қорғау

1

 

 

ИНФОРМАТИКА

9-сынып

(барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)

 

Тақырыптар атауы Сағат саны

Кіріспе

1

Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру

1

Алгоритмдеу және программалау (28 сағат)

2

Алгоритм ұғымы, алгоритм қасиеттері. Алгоритмді ұсыну тәсілдері

1

3

Атқарушы ұғымы, атқарушы командалар жүйесі

1

4

Алгоритм типтері

1

5-6

Есептер шығару кезеңдері

2

7

Қадамдап бөлу әдісі

1

8

Программалау тілі. Программа және оның құрылымы

1

9

Мәліметтер типі, өрнек, айнымалы ұғымы

1

10

Меншіктеу операторы. Сандық функциялар

1

11

Мәліметтерді енгізу және шығару

1

12

Сызықтық алгоритмдерді программалау

1

13

Файлдармен жұмыс

1

14-15

Тармақталу алгоритмдерін программалау

2

16

Шартты көшу операторлары

1

17

Жартыжылдық бақылау жұмысы

1

18

Шартсыз көшу операторлары

1

19

Циклдік алгоритмдерді программалау

1

20

Цикл с параметром

1

21

Циклдің алғы шарты

1

22

Циклдің ілесу шарты

1

23

Массивтер

1

24

Символдық мәліметтермен амалдар орындау

1

25

Графиктік объектілерді программалау

1

26

Графиктік процедуралар мен функциялар

1

27-29

Жобалық іс-әрекет

3

Ақпараттық модельдеу (4 сағат)

30

Модельдеу. Модель ұғымы. Модельдер типтері. Модельдеу тәсілдері.

1

31

Модельдер құру

1

32

Өздік жұмысы.

1

33

Жобалық іс-әрекет. Модель жобаларын құру.

1

34

Қорытынды тестілеу

1

 

 

 

 


«Жаратылыстану» білім саласы

 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ

5-сынып

(барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)

 

Тақырыптың атауы

Сағат саны

Кіріспе (3 сағ.)

1

Жаратылыстану табиғат жайлы ғылымдардың жиынтығы ретінде

1

2

Табиғатты ғылыми тұрғыдан тану әдістері

1

3

Саяхат

1

Жер және Ғарыштық кеңістік (14 сағ.)

Төбеміздегі аспан

3

4

Астрономия – ғылым ретінде, жұлдызды аспан

1

5

Күн және күн жүйесі, Ғарыштық кеңістіктің заттық табиғаты

1

6

Ғарышты зерттеу және ғарыштың экологиясы

1

Жер біздің ғаламшарымыз

11

7

Жердің пайда болуы, Жер планетасының пішіні, өлшемі, қозғалысы

1

8

Ай – Жердің серігі

1

9

Жердің глобуста және карталарда бейнеленуі

1

10

Жер құрылысының жалпы  сипаты, литосфера

1

11

Жердің заттық құрамы, тау жыныстары және пайдалы қазбалар

1

12

Материктер мен аралдар

1

13

Гидросфера – Жердің су қабығы

1

14

Гидросфераның негізгі компоненттері

1

15

Судың өмір үшін маңызы, судың қасиеттері, суды қорғау

1

16

Атмосфера – Жердің ауа қабаты, ауа, оның құрамы

1

17

Атмосфералық құбылыстар, олардың тірі организмдерге әсері

1

Табиғаттағы денелер мен заттар (7 сағат)

18

Физикалық дене

1

19

Физикалық өлшемдер. №1 практикалық жұмыс«Физикалық шамаларды анықтауға арналған құралдармен жұмыс істеу»

1

20

Физикалық денелер мен заттардың сипаттамасы, диффузия

1

21

Физикалық және химиялық құбылыстар әлемінде

1

22

Табиғи құбылыстардың көп түрлілігі

1

23

Механикалық қозғалыс, тепе-теңдік

1

24

Табиғаттағы күштер

1

Биосфера – тіршілік ортасы (5 сағат)

25

Ғаламшардағы тіршілік

1

26

Өсімдіктердің көп түрлілігі, ауыл шаруашылық өсімдіктері

1

27

Жануарлардың көп түрлілігі және олардың өзара қарым-қатынасы

1

28

Саңырауқұлақтар, микроорганизмдер, олардың маңызы және көп түрлілігі

1

29

Бірлестіктердің түрлері.№2 практикалық жұмыс «Өсімдіктерді өсіру технологиясымен танысу»

1

Табиғат және адам (5 сағат)

30

Қоршаған орта және адамның ондағы орны

1

31

Қорықтар, ұлттық саябақтар, табиғат ескерткіштері

1

32

Қазақстанның «Қызыл кітабы»

1

33

Қоршаған ортаның экологиясы, табиғатты қорғау. Қазақстан Республикасының табиғатты қорғау Заңы

1

34

Шағын зерттеу жобалары

1

 

 

ГЕОГРАФИЯ

6-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

 

Тақырыптың атауы

Сағат саны

Кіріспе (3 сағат)

1

Физикалық география нені оқытады, Жер туралы  географиялық білімнің дамуы

1

2

Саяхатшылар, зерттеушілер

1

3

Табиғат құбылыстарын бақылауды ұйымдастыру

1

Жер бетінің жазықтықта бейнеленуі. План және карта (16 сағат)

1-тақырып. Жер – Күн жүйесінің теңдессіз ғаламшары (1 сағат)

4

Жердің Күн жүйесіндегі орны, Жердің пішіні мен мөлшерлері

1

2-тақырып. Жергілікті жердің планы  (7 сағат)

5

Жер беті бейнесінің түрлері

1

6

Масштаб, қашықтықты өлшеу

1

7

Азимут туралы түсінік, жергілікті жерде және план бойынша бағдарлау

1

8

Жер беті элементтерінің планда бейнеленуі

1

9

Жергілікті жердің планын, топографиялық картаны,  сызбанұсқаларды оқу

1

10

Жергілікті жердің планын түсіру, негізгі тәсілдер мен іс-әрекеттер

1

11

№1 практикалық жұмыс: «Жергілікті жердің планын түсіру»

1

3-тақырып. Географиялық  карта (8 сағат)

12

Глобус – Жердің моделі

1

13

Географиялық карталар, олардың жіктелуі

1

14

Глобустағы және географиялық картадағы градус торы, географиялық ендік

1

15

Географиялық бойлық,  географиялық координаталар ұғымы және координатты анықтау

1

16

№2 практикалық жұмыс«Бағыттарды, географиялық координаталарды анықтау»

1

17

Географиялық карталарда биіктіктер мен тереңдіктердің бейнеленуі

1

18

Пландар мен карталардың маңызы, ғаламдық навигация жүйелерімен танысу

1

19

Қорытындылау

1

Жердің қабықтары (37 сағат )

1-тақырып. Литосфера және жер қыртысы  (9 сағат)

20

Жердің құрылысы, негізгі ұғымдар

1

21

Тау жыныстары және минералдардың жіктелуі

1

22

Литосфералық плиталар (тақталар) туралы ұғым

1

23

Жер қыртысының қозғалысы

1

24

Жанартаулар, ыстық бұлақтар, гейзерлер

1

25

Құрлықтағы таулар, олардың жіктелуі

1

26

Құрлықтағы жазықтар, олардың жіктелуі

1

27

Мұхит түбінің жер бедері

1

28

Жер бетінің шаруашылық мақсатта пайдаланылуы және оны қорғау. №3 практикалық жұмыс:«Картадан ірі таулар мен жазықтардың географиялық орны мен биіктігін, жекелеген нысандардың биіктігі мен географиялық координаталарын анықтау»

1

2-тақырып. Гидросфера (10 сағат)

29

Гидросфера, су айналымы жайлы ұғым

1

30

Дүниежүзілік мұхит және оның бөліктері

1

31

Дүниежүзілік мұхит суының қасиеттері

1

32

Мұхит суының қозғалыстары

1

33

Мұхит суын зерттеу, қорғау

1

34

Құрлық сулары

1

35

Өзендер

1

36

Көлдер, жер асты сулары, мұздықтар

1

37

Жасанды су қоймалары, құрлық суының маңызы және оны қорғау

1

38

№4 практикалық жұмыс: «Бір су нысанына сипаттама беру»

1

3-тақырып. Атмосфера (14сағат)

39

Атмосфера, оның құрылысы, ауаның құрамы

1

40

Жердің өз осінен және Күнді айнала қозғалуы, Жер қозғалысының маңызы

1

41

Жерде күн жылуы мен жарықтың таралуы, жылулық белдеулері, жыл мезгілдері

1

42

Ауа температурасы және температураның тәуліктік өзгерісі

1

43

Ауытқу амплитудасы ұғымы және ауа температурасының тәуліктік ауытқуының маңызы

1

44

Ауа температурасының жылдық өзгерісі және ауытқу амплитудасы

1

45

Атмосфералық қысым

1

46

Жел, негізгі түрлері және себептері, ауа массалары

1

47

Жел өрнегін сызу, климат картасын оқу

1

48

Ауадағы су буы, бұлттар, атмосфералық жауын-шашын

1

49

Ауа райы, климат

1

50

Климат құрушы факторлар

1

51

Жергілікті жер климатының қалыптасу себептері

1

52

№5 практикалық жұмыс: «Өз өлкесінің ауа райы жайлы материалдарды өңдеу және талдау»

1

4-тақырып. Биосфера (4 сағат)

53

Биосфера ұғымы, биосфераның шекаралары

1

54

Тірі организмдердің көп түрлілігі және олардың таралу заңдылықтарының географиялық жағдайы

1

55

Тірі организмдердің Жер қабығына тигізетін әсері

1

56

Топырақ, топырақтың түрлері

1

Географиялық қабық (5 сағат)

1-тақырып. Географиялық қабық – Жердің ерекше кешенді қабығы

(4 сағат)

57

Табиғат кешені, географиялық қабық –  Жердің ерекше кешенді қабығы

1

58

Географиялық белдеулер және табиғат зоналары

1

59

Ғаламшардың бір табиғат зонасына презентация

1

60

№6 практикалық жұмыс«Өз өлкесінің табиғат зонасына сипаттама  жасаудың жоспары және шығармашылық сипаттама»

1

2-тақырып. «Жердің қабықтары» бөлімін қайталау (1 сағат)

61

Жер табиғатындағы ғаламдық өзгерістер

1

Жер бетіндегі адамзат (5 сағат)

62

Жердің халқы, саны, тығыздығы, демографиялық саясат

1

63

Нәсілдер, нәсілдердің теңдігі, халықтар, Н.Н.Миклухо-Маклайдың зерттеуі

1

64

Елді мекендер, олардың картада бейнеленуі

1

65

Дүние жүзінің саяси картасындағы мемлекеттер. №7 практикалық жұмыс«Берілген координаталар бойынша кескін картаға мемлекеттерді және олардың астаналарын түсіру»

1

66

Қазақстан дүние жүзі картасында

1

Курсты қорытындылау (2 сағат)

67

Туған өлкенің табиғат кешеніне саяхат

1

68

Қорытынды жұмыстардың презентациясы

1

 

 

ГЕОГРАФИЯ

7-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

 

Тақырыптың атауы

Сағат саны

Кіріспе (3 сағат)

1

Материктер мен мұхиттар географиясы нені оқытады

1

2

Материктер мен мұхиттардың зерттелу кезеңдері

1

3

Материктер мен мұхиттардың карталары. №1 практикалық  жұмысжоспар бойынша «Атлас карталарына сипаттама беру»

1

Жер шары табиғатының негізгі ерекшеліктері (10 сағат)

1-тақырып. Литосфера (2 сағат)

4

Материктік және мұхиттық жер қыртысы, геологиялық жыл санау және геохронологиялық кесте

1

5

Литосфералық плиталар (тақталар) теориясы, сейсмикалық белдеулер, Жер рельефі (жер бедері)

1

2-тақырып. Атмосфера және Жердің климаты (3 саат)

6

Атмосфераның жердегі тіршілік үшін маңызы, ауа температурасының таралуы

1

7

Жер бетіндегі атмосфералық қысым, басым желдер және ауа массалары

1

8

Жауын-шашынның таралуы, климаттық белдеулер және климат қалыптастырушы факторлар

1

3-тақырып. Дүниежүзілік мұхит (4 сағат)

9

Дүниежүзілік мұхит суы

1

10

Беткі ағыстар, мұхиттағы тіршілік

1

11

Солтүстік Мұзды мұхит. Атлант мұхиты

1

12

Үнді мұхиты. Тынық мұхиты

1

Қорытындылау (1 сағат)

13

Жер бетінде болатын үдерістердің нәтижесінде туындайтын төтенше жағдайлар (семинар)

1

Материктер және мұхиттар табиғатының алуан түрлілігі 

(53 сағат)

1-тақырып. Географиялық қабықтың заңдылықтары (2 сағат)

14

Табиғат кешені

1

15

Географиялық зоналылық

1

2-тақырып. Жердегі  материктер (51сағат)

Африка (10 сағат)

16

Африканың физикалық-географиялық орны, материк жағалауын шайып жатқан  мұхиттар мен теңіздер, Африканың зерттелуі

1

17

Жер бедері және пайдалы қазбалары

1

18

Климаты

1

19

Климаттық белдеулері

1

20

Ішкі сулары

1

21

Табиғат зоналары

1

22

Табиғат зоналары

1

23

Африканың халқы және саяси картасы

1

24

Африканың аймақтарына шолу

1

25

№2 практикалық жұмыс: «Жекелеген аумақтарға кешенді сипаттама»

1

Аустралия және Мұхит аралдары (5 сағат)

26

Аустралияның физикалық-географиялық орны

1

27

Жер бедері және пайдалы қазбалары, климаты, өзендері мен көлдері

1

28

Табиғат зоналары

1

29

Халқы және аймақтың саяси картасы, Аустралия Одағы

1

30

Мұхит аралдары

1

Антарктика.  Антарктида (2 сағат)

31

Антарктика мен Антарктиданың физикалық-географиялық орны

1

32

Материктің табиғаты

1

Оңтүстік  Америка ( 8 сағат)

33

Оңтүстік Американың физикалық-географиялық орны, материк жағалауын шайып жатқан мұхиттар мен теңіздер, зерттелуі

1

34

Жер бедері мен пайдалы қазбалары

1

35

Климаты

1

36

Ішкі сулары

1

37

Табиғат зоналары

1

38

Табиғат зоналары

1

39

Оңтүстік Американың халқы және саяси картасы, Анд елдері және Шығыстағы жазық елдері

1

40

№3 практикалық жұмыс«Оңтүстік Америка және Африканың табиғатына қысқаша салыстырмалы сипаттама беру»

1

Оңтүстік жарты шар материктерін қайталау (1 сағат)

41

Сходство и различия материков южного полушария

1

Оңтүстік жарты шар материктерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтары

Солтүстік  Америка (8 сағат)

42

Солтүстік Американың физикалық-географиялық орны, материк жағалауын шайып жатқан мұхиттар мен теңіздер, материктің зерттелуі

1

43

Жер бедері мен пайдалы қазбалары

1

44

Климаты

1

45

Ішкі сулары. №4 практикалық  жұмыс«Материктің бір өзеніне сипаттама беру»

1

46

Табиғат зоналары, Кордильердегі биіктік белдеулері

1

47

Солтүстік Американың халқы және саяси картасы, АҚШ

1

48

Мексика және Орталық Америка елдері

1

49

Қорытындылау

1

Еуразия (16 сағат)

50

Физикалық-географиялық орны, материк жағалауындағы мұхиттар және басқа да нысандар

1

51

Еуразияның зерттелуі

1

52

Еуразия жер бедері

1

53

Жер бедерінің негізгі пішіндері және пайдалы қазбалардың кен орындары

1

54

Климаты

1

55

Климаттық белдеулері. №5 практикалық  жұмыс «Материктің екі бөлігінің климат типін анықтау және салыстыру»

1

56

Ішкі сулары

1

57

Солтүстік Мұзды, Тынық, Үнді мұхиттары алаптарының өзендері

1

58

Табиғат зоналары

1

59

Табиғат зоналары

1

60

Биіктік белдеулер, антропогендік табиғат кешендері

1

61

Еуразияның халқы, саяси картасы

1

62

Еуразияның жекелеген елдерді: ТМД – Ресей, Қазақстан

1

63

Қытай, Үндістан

1

64

Жапония және Оңтүстік Корея

1

65

Германия, Франция және Ұлыбритания. №6 практикалық жұмыс «Еуразияның бір еліне қысқаша, кешенді сипаттама»

1

Солтүстік  жарты шар материктерін қайталау (1 сағат)

66

Солтүстік жарты шар материктерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтары

1

Жер – біздің ортақ үйіміз (курсты қайталау)

Табиғат пен қоғамның өзара байланысы (2 сағат)

67

Қазіргі саяси картаға сипаттама

1

68

Табиғат жағдайларының адам өміріне, денсаулығына және іс-әрекетіне тигізетін әсері

1

 

 

ГЕОГРАФИЯ

8-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

 

Тақырыптың атауы

Сағат саны

Кіріспе (4 сағат)

1

Географиялық білім көздері

1

2

Қазақстан Республикасының физикалық-географиялық орны

1

3

Ғаламшардағы уақыт өлшемі, даталардың ауысу сызығы, Қазақстан аумағындағы уақыт айырмасы

1

4

№1 практикалық  жұмыс «Жердегі уақытты анықтау»

1

Қазақстан аумағының зерттелу тарихы (4 сағат)

5

Қазақ жерінің ерте кездегі географиялық зерттелуі

1

6

Орта ғасырларда Қазақстан аумағының географиялық зерттелуі

1

7

ХҮІ – ХІХ ғасырларда Қазақстан аумағының географиялық зерттелуі

1

8

ХХ ғасырдың басында және ортасында Қазақстан аумағының зерттелуі

1

Қазақстан табиғатының жалпы физикалық-географиялық сипаттамасы (36 сағат)

1-тақырып. Жер бедері, геологиялық құрылысы және пайдалы қазбалары

(11 сағат)

9

Геологиялық жыл санау және геохронологиялық кесте

1

10

Қазақстан аумағының геологиялық даму тарихы мен тектоникалық құрылымы

1

11

Жер бедерінің қалыптасуы мен дамуы

1

12

Қазақстан жер бедерінің негізгі ерекшеліктері

1

13

Қазақстан жазықтары

1

14

Аласа таулар

1

15

Қазақстанның биік таулы аумағы

1

16

Қазақстанның пайдалы қазбалары

1

17

Рудалы пайдалы қазбалары

1

18

Рудасыз және жанатын пайдалы қазбалар

1

19

№2 практикалық жұмыс «Тектоникалық құрылымдар, жер бедері пішіндері және пайдалы қазбалардың арасындағы өзара байланысты анықтау»

1

2-тақырып. Климат және  агроклиматтық  ресурстар (10 сағат)

20

Ғарыштық климат қалыптастырушы фактор

1

21

Атмосфераның жалпы циркуляциясы

1

22

Фронталдық зоналар, циклондар, антициклондар

1

23

Атмосфераның маусымдық циркуляциясы

1

24

Атмосфераның жергілікті циркуляциясы

1

25

Қазақстанда ауа температурасының өзгеруі

1

26

Атмосфералық қысымның, жауын-шашынның, қар жамылғысының өзгеруі

1

27

Климаттың адам өмірі мен оның шаруашылық әрекетіне тигізетін әсері

1

28

Агроклиматтық ресурстар

1

29

№3 практикалық жұмыс «Қазақстанның екі аумағының климат көрсеткіштерін салыстыру»

1

3-тақырып. Қазақстанның ішкі сулары және су ресурстары  (8 сағат)

30

Қазақстанның ішкі суларының түрлері

1

31

Қазақстанның өзендері

1

32

Алаптар бойынша Қазақстанның ірі өзендеріне сипаттама

1

33

Қазақстанның көлдері

1

34

Ірі көлдер

1

35

Мұздықтар және көпжылдық тоң

1

36

Жер асты сулары

1

37

№4 практикалық жұмыс «Әр түрлі ақпарат көздерінің көмегімен өзендерді салыстыру»

1

4-тақырып. Топырақ ресурстары (2 сағат)

38

Топырақтар

1

39

Топырақтың түрлері

1

5-тақырып. Табиғат зоналары (5 сағат)

40

Табиғат кешендері

1

41

Орманды дала және дала

1

42

Шөлейт және шөл

1

43

Биіктік белдеу және антропогендік кешендер

1

44

№5 практикалық жұмыс «Қазақстанның табиғат зоналарына қысқаша салыстырмалы сипаттама»

1

Қазақстанның ірі географиялық аудандары (16 сағат)

45

Физикалық-географиялық аудандастыру

1

46

Шығыс Еуропа жазығы

1

47

Тұран жазығы

1

48

Батыс-Сібір жазығы

1

49

Сарыарқа (Қазақтың ұсақ шоқысы).

2

51

Орал (Мұғалжар).

1

52

Алтай

2

54

Сауыр-Тарбағатай

1

55

Жетісу Алатауы

2

57

Тянь-Шань

2

59

№6 практикалық жұмыс «Белгілі бір ауданның кешенді кесіндісін сызу»

1

60

Тақырыпты қорытындылау

1

Қазақстанның табиғатын қорғау және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану (8 сағат)

61

Қазақстанның табиғат ресурстары

1

62

Табиғатты тиімді пайдалану

1

63

Қазақстандағы негізгі экологиялық проблемалар

1

64

Қазақстан Республикасының табиғатты қорғау Заңы, Қазақстанның  «Қызыл кітабы»

1

65

Ерекше қорғалатын аумақтар, қорықтар, ұлттық саябақтар, қорықшалар және басқалар

2

67

Семинар «Ғаламдық деңгейде ойла, жергілікті деңгейде шешімін тап».

1

68

Курсты қорытындылау

1

 

 

ГЕОГРАФИЯ

9-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

 

Тақырыптың атауы

Сағат саны

Кіріспе (1 сағат)

1

Экономикалық және әлеуметтік география ұғымы, мақсаттары мен міндеттері

1

Экономикалық және әлеуметтік география пәні (7 сағат)

2

«Экономика», «экономикалық жүйе» терминдерінің анықтамасы және ұғымы

1

3

Қазақстанның экономикасы: дамуының негізгі кезеңдері, ел шаруашылығының өткен

1

4

Қазақстанның экономикасы: қазіргі кезі және болашағы

1

5

Қазақстан әлем картасында

1

6

Қазіргі Қазақстанның экономикалық әлеуеті

1

7

Ресурстары, өндіріс факторлары, экономиканың негізгі сұрақтары

1

8

№1 практикалық жұмыс «Қазақстанның экономикалық-географиялық жағдайын және саяси-әкімшілік құрылымын анықтау»

1

Халқы және еңбек ресурстары (8 сағат)

9

Халық саны, табиғи өсімі және ұдайы өсуі

1

10

Ел халқының жастық-жыныстық құрамы және денсаулығы

1

11

Еңбек ресурстары, әлеуметтік және мамандық құрамы

1

12

Халықтың ұлттық және діни құрамы

1

13

Елді мекендердің түрлері, қала халқы, урбандалу

1

14

Ауыл халқы, халықтың тығыздығы және қоныстануы

1

15

Халықтың көші-қоны

1

16

№2 практикалық жұмыс «Картадан ел халқының орналасуы, облыстар бойынша халықтың табиғи өсуі, урбандалу және көші-қон деңгейіндегі заңдылықтарды анықтау», қорытынды шығару

1

Салааралық кешендер географиясы  (26 сағат)

1-тақырып. Шаруашылықтың жалпы сипаттамасы (2 сағат)

17

Шаруашылықтың құрамы мен құрылымы

1

18

Өнеркәсіптің құрылымы, орналастыру қағидалары және факторлары, кластерлер

1

2-тақырып. Салааралық кешендер (24 сағат)

Отын-энергетикалық  кешен (3 сағат)

19

Елдің отын-энергетикалық кешеніне сипаттама

1

20

Мұнай, газ өнеркәсібі

1

21

№3 практикалық жұмыс «Бірнеше отын базасын сипаттау және салыстыру», қорытынды шығару

1

Конструкциялық материалдар өндірісі кешені (7 сағат)

22

Металлургия кешені, қара металлургия

1

23

Түсті металлургия, ауыр түсті металдар металлургиясы

1

24

Жеңіл түсті металдар металлургиясы, металлургия және қоршаған орта

1

25

Химия кешені

1

26

Конструкциялық материалдар шығаратын басқа салалар

1

27

№4 практикалық  жұмыс «Металлургия, химия, ағаш өңдеу өнеркәсіптерінің салаішілік және салааралық байланыстарының сызбанұсқасын жасау»

1

28

Қорытындылау

1

Машина жасау кешені (4 сағат)

29

Машина жасаудың экономикадағы рөлі, оның құрылымы, мамандануы және кооперативтендіру

1

30

Машина шығарудың технологиялық кезеңдері, икемді технологиялар, машина жасауды орналастыру факторлары

1

31

Қазақстан машина жасауының салалық құрылымы

1

32

Қорытындылау

1

Агроөнеркәсіптік кешен (АӨК) (6 сағат)

33

АӨК құрамы және маңызы, кластерлері

1

34

Қазақстанның өсімдік шаруашылығы

1

35

Қазақстанның мал шаруашылығы

1

36

Тамақ өнеркәсібі

1

37

Жеңіл өнеркәсіп

1

38

№5 практикалық жұмыс «Тамақ және жеңіл өнеркәсіптерінің орталықтарын орналастыру заңдылықтарын талдау, орналастыру факторларын анықтау»

1

Инфрақұрылымдық кешен (3 сағат)

39

Қазақстанның көлік кешені

1

40

Көліктің түрлері және елдің көліктік-транзиттік әлеуеті

1

41

Әлеуметтік инфрақұрылым салалары

1

42

«Салааралық кешендер географиясы» бөлімінқорытындылау

1

Қазақстанның экономикалық аудандары (22 сағат)

3-тақырып. Қазақстан аумағын аудандастыру (1 сағат)

43

Өндірісті аумақтық ұйымдастыру және экономикалық аудандастыру

1

4-тақырып. Қазақстанның экономикалық аудандары (21 сағат)

Орталық Қазақстан (3 сағат)

44

Экономикалық-географиялық жағдайы, табиғат жағдайлары, ресурстары, халқы

45

Шаруашылық географиясы, көліктік жағдайы

46

Қалалары, ауылдық елді мекендері

Шығыс Қазақстан (4 сағат)

47

Экономикалық-географиялық жағдайы, табиғат жағдайлары, ресурстары, халқы

48

Шаруашылық географиясы, көліктік жағдайы

49

Қалалары, ауылдық елді мекендері

50

№6 практикалық жұмыс «Орталық және Шығыс Қазақстанның өнеркәсібіне салыстырмалы экономикалық-географиялық сипаттама»

Батыс Қазақстан (3 сағат)

51

Экономикалық-географиялық жағдайы, табиғат жағдайлары, ресурстары, халқы

52

Шаруашылық географиясы, көліктік жағдайы

53

Қалалары, ауылдық елді мекендері

Солтүстік Қазақстан (4 сағат)

54

Экономикалық-географиялық жағдайы, табиғат жағдайлары, ресурстары, халқы

55

Шаруашылық географиясы, көліктік жағдайы

56

Қалалары, ауылдық елді мекендері

57

Астана – Қазақстан Республикасының астанасы

Оңтүстік Қазақстан (5 сағат)

58

Экономикалық-географиялық жағдайы, табиғат жағдайлары, ресурстары, халқы

1

59

Шаруашылық географиясы, көліктік жағдайы

1

60

Қалалары, ауылдық елді мекендері

1

61

Алматы, Байқоңыр – еліміздің теңдесі жоқ қалалары

1

62

№7 практикалық  жұмыс «Солтүстік және Оңтүстік Қазақстанның ауыл шаруашылығына салыстырмалы экономикалық-географиялық сипаттама»

1

63

№8 қорытынды практикалық жұмыс

1

64

Қорытынды сабақ. Жоспар бойынша туған қаланың, ауылдың экономикасын сипаттау

1

Қазіргі әлемдегі Қазақстан (4 сағат)

65

Қазақстанның геосаяси жағдайы

1

66

Дүниежүзілік экономикадағы Қазақстан:

1

67

Қазақстанның басқа елдермен саяси, сыртқы экономикалық байланысы және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығы

1

68

Қазақстанның экологиясы және халықаралық экологиялық ынтымақтастық

1

 

 

БИОЛОГИЯ

6-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

Тақырыптың атауы

Сағат саны

 

Кіріспе (1 сағат).

 

1.

Ботаника — өсімдіктер туралы ғылым. Жер бетінде өсімдіктердің көптүрлілігі туралы жалпы мәліметтер. Ботаникалық білімнің негізгі қолданылуы. Өсімдіктердің табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы. Қазақстанда кең таралған өсімдіктер.

1

І тарау. Өсімдіктермен жалпы танысу (3 cағат).

2.

Мәдени және жабайы, біржылдық және көп жылдық, дәрілік және әсемдік өсімдіктер. Өсімдіктердің тіршілік формалары: ағаштар, бұталар, бұташықтар, шөптесін өсімдіктер.

1

3.

Өсімдіктердің белгілері. Гүлді өсімдіктер. Гүлді өсімдіктердің мүшелері. Өсімдіктер тірі организм және биожүйе ретінде. Тұқымды және споралы өсімдіктер.

№ 1 зертханалық жұмыс.

Споралы және тұқымды (ашықтұқымды және жабықтұқымды) өсімдіктер: көкек зығыры, қырықжапырақ, кәдімгі қарағай, жұмыршақ, қызанақ.

1

4.

Өсімдіктердің тіршілік жағдайлары, оларға әсер ететін негізгі экологиялық факторлар. Өсімдіктердің тіршілік орталары. Өсімдіктердің көптүрлілігі. Өсімдіктердің табиғи жағдайлардағы өзгерістері, олардың өсімдік тіршілігіндегі маңызы. Өсімдіктердің табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы.

 

Топсеруен:

 1. «Айналамыздағы өсімдіктер әлемі».
 2. «Өсімдіктер тіршілігіндегі күзгі құбылыстар».

Практикалық жұмыс.

Бөлме жағдайындағы, баудағы, саябақтағы, бақшадағы және мектеп учаскесіндегі өсімдіктерді күтіп баптау.

1

 

ІІ бөлім. Өсімдік жасушасының құрылысы (5 сағат).

 

5.

Ұлғайтқыш құралдар: микроскоп, ұлғайтқыш әйнек. Ұлғайтқыш құралдарды қолдану тәсілдері. Препараттар даярлау. Материалдар және құрал жабдықтар. Қауіпсіздік техникасы.

 

№ 2 зертханалық жұмыс.

Ұлғайтқыш құралдармен және зертханалық құрал-саймандармен танысу.

1

6.

Жасуша — өсімдік организмінің негізгі құрылым бірлігі. Өсімдік жасушасының құрылысы: қабықша, цитоплазма, ядро, пластидтер, жасуша шырынына толы вакуоль, қосындылары. Пішіні мен мөлшері бойынша жасушалардың алуантүрлілігі.

 

№ 3 зертханалық жұмыс.

Пияз өңінің, жапырақ эпидермисінің микропрепараттарын даярлау.

1

7.

Жасушалардың тіршілік әрекеттері. Жасушаның өсуі және бөлінуі. Жасушаның тыныс алуы және қоректенуі. Цитоплазманың қозғалысы. Жасушалардың тіршілік әрекеттерінің қоршаған орта жағдайларына тәуелділігі.

 

№ 4 зертханалық жұмыс.

Элодея жапырағын, жапырақ өңін мысалға алып өсімдік жасушасының құрылысын зерттеп білу.

1

8.

Жасуша құрамындағы органикалық заттар: көмірсулар, нәруыздар, майлар және бейорганикалық заттар: су, тұз ерітінділері. Қоректік заттардың қорға жинақталуы.

1

9.

Ұлпалар туралы түсінік. Өсімдік ұлпаларының түрлері: түзуші, жабын, негізгі (ассимиляциялық және қорға жинақтаушы), өткізгіш, механикалық ұлпалар. Өсімдік мүшелерінің жасушалық құрылысы. Өсімдік — көпжасушалы организм.

1

 

ІІІ бөлім. Гүлді өсімдіктердің мүшелері, жемістер және тұқымдар (14 сағат).

I тарау. Тұқым(2 сағат).

 

10.

Тұқымның сыртқы және ішкі кұрылысы. Тұқымның типтері. Даражарнақты және қосжарнақты гүлді өсімдіктердің тұқымдарының құрылысы.

 

№5 зертханалық жұмыс.

Даражарнақты және қосжарнақты өсімдік тұқымдарының құрылысы. Көкөніс дақылдарының алуантүрлі тұқымдарымен танысу.

1

11.

Тұқымның органикалық және бейорганикалық заттары. Тұқымдағы өсімдік ұрығы. Тұқымдардың алуантүрлілігі. Тұқымдардың өнуі, топыраққа сіңіру тереңдігі. Тұқымдардың таралуы, шаруашылық маңызы.

1

 

II тарау. Тамыр (3 сағат).

 

12.

Өсімдіктің вегетативтік мүшесі ретінде тамырдың сыртқы және ішкі құрылысы.

 

№6 зертханалық жұмыс.

Өскіндерден тамырдың сыртқы құрылысын зерттеп білу (ас бұршақтың, асқабақтың, үрме бұршақтың және бидайдың).

1

13.

Тамыр аймақтары: бөліну, созылу, сору, өткізу. Тамырдың ұшы – тамыр оймақшасы. Тамырдың өсуі. Тамыр түктері, олардың тамыр және бүкіл өсімдіктің тіршілік әрекеттеріндегі рөлі.

 

№7 зертханалық жұмыс.

Тамырдың өсу (созылу) аймағын тауып анықтау.

1

14.

Тамырдың түрлері (негізгі, жанама, қосалқы). Тамыр жүйесінің типтері: кіндік және шашақ тамырлар. Атқаратын қызметіне байланысты тамырдың маңызы: өсімдіктің қоректенуі, топыраққа бекінуі, көбеюі, қоректік заттарды қорға жинақтауы. Атқаратын қызметіне байланысты тамырдың түрөзгерістері.

 

№8 зертханалық жұмыс.

Тамырдың түрөзгерістері.

1

 

Ш тарау. Өркен (5 сағат).

 

15.

Өсімдік өркендерінің құрылысы мен маңызы. Бүршік – өсімдіктің ұрықтық (бастапқы) өркені. Вегетативтік және генеративтік бүршіктер. Бүршіктен өркеннің дамуы. Жылдық өркен. Өсімдіктің бұтақтануы. Бұтақтануды көбейтудің тәсілдері.

 

№ 9 зертханалық жүмыс.

Вегетативтік және гүл бүршіктерінің құрылысы.

1

16.

Жапырақөркеннің бүйірлік жанама мүшесі. Жапырақтың сыртқы және ішкі құрылысы. Жапырақтың жұмсақ бөлігі және жабындық ұлпа. Лептесіктер. Жапырақтың алуантүрлілігі, олардың өсімдік тіршілігіндегі рөлі. Жапырақ — өсімдіктің фотосинтез жүретін арнайы мүшесі, су булану және газ алмасу. Жапырақтың түр өзгерістері.

 

№10 зертханалық жұмыс.

Жапырақтың сыртқы құрылысы. Жапырақтағы лептесіктерді табу.

№11 зертханалық жұмыс.

Жапырақтың ішкі құрылысы. Жапырақтың түрөзгерістері.

1

17.

Сабақ — өркеннің негізгі бөлігі және қоректік заттарды өткізу мүшесі. Сабақтың буындары мен буынаралықтары. Сабақтың ішкі құрылысы. Сабақтың бойлап және жуандап өсуі. Камбийдің рөлі. Жылдық сақиналар.

 

№ 12 зертханалық жұмыс.

Ағаштың көлденең кесіндісіндегі жылдық сақиналарды қарау.

1

18.

Өркеннің көптүрлілігі: вегетативтік және генеративтік, жерүстілік және жерастылық, қысқарған және ұзарған өркендер. Өркеннің түрөзгерістері.

 

№13 зертханалық жұмыс.

Тамырсабақтың, түйнектің және пиязшықтың құрылысын қарау.

1

19.

Қыс кезіндегі өсімдік өркендері. Қыс кезіндегі жапырағын тастаған ағаштар және бұталармен, ағаштардағы және шөптесін өсімдіктердегі қайта жаңаратын бүршіктермен танысу.

 

Топсеруен.

 1. Өсімдіктің қысқы тіршілігі.

Жапырағын тастаған ағаштар мен бұталар.

1

 

IV тарау. Гүл, жеміс (4 сағат).

 

20.

Гүл, оның құрылысы мен маңызы. Гүлсерігі. Тостағанша. Күлте. Гүлдің негізгі бөліктері: аналығы және аталығы. Даражарнақты және қосжарнақты өсімдік гүлдерінің ерекшеліктері. Гүлшоғырлары, олардың биологиялық маңызы.

 

№14 зертханалық жұмыс.

Гүлдің құрылысын қарау.

1

21.

Өсімдіктердің гүлдеуі және тозаңдануы. Тозаңданудың түрлері (өздігінен тозаңдану, жел, бунақденелілер, су, құстар арқылы айқас тозаңдану және қолдан тозаңдандыру).

 

№15 зертханалық жұмыс.

Бунақденелілермен және желмен тозаңданатын өсімдіктердің гүлдерін салыстыру.

1

22.

Жемістердің түзілуі; өсімдіктердің тұқым арқылы көбеюі және таралуы. Жемістің түрлері: құрғақ және шырынды, қақырайтын және қақырамайтын, біртұқымды және көптұқымды жемістер.

1

23.

Тірі организм ретінде өсімдік мүшелерінің өзара байланысы. Өсімдіктер және қоршаған орта.

 

Топсеруен.

1.Терезе алдындағы өсімдіктер әлемі.

1

 

ІV бөлім. Өсімдіктердің негізгі тіршілік әрекеттері (6 сағат).

 

24.

Топырақтан суды және минералды заттарды сіңіру. Органикалық және минералдық тыңайтқыштар. Фотосинтез, күннің жарығы мен хлорофиллдің осы процестегі рөлі. Күн энергиясын органикалық заттардың химиялық байланыстарында қорға жинақтайтын автотрофтылар ретінде жасыл өсімдіктердің рөлі.

1

25.

Өсімдіктердің тыныс алуы. Олардың оттекті сіңіріп, көмірқышқыл газы мен суды бөліп шығаруы. Өсімдіктің тыныс алу процесінің қоршаған орта жағдайларына тәуелділігі.

1

26.

Жасыл өсімдіктердің ғарыштық рөлі: органикалық заттарды түзу, энергияны жинақтау, көмірқышқыл газы мөлшерінің тұрақтылығын сақтау және атмосферада оттекті молайту, жерде топырақ түзілу әрекетіне қатысу.

1

27.

Өсімдік тіршілігіндегі судың рөлі. Суға қатынасы бойынша өсімдіктердің экологиялық топтары.

1

28.

Өсімдіктердің жынысты және жыныссыз көбейуі, оның биологиялық маңызы. Өсімдіктердің ұрықтануы мен зиготаның түзілуі туралы түсінік. Вегетативтік көбею, оның түрлері және табиғаттағы биологиялық рөлі, өсімдік шаруашылығында пайдалану.

 

№16 зертханалық жұмыс.

Бөлме өсімдіктерін қалемшелеу.

1

29.

Өсімдікттердің өсуі және дамуы. Өсімдіктердің өсуі мен дамуының қоршаған орта жағдайларына тәуелділігі. Өркен мен тамырдың өсуге бағытталуы. Өсімдік дамуының кезеңдері (ұрықтық, жастық, жетілу және қартаю). Өсімдік тіршілігінің ұзақтығы.

1

 

V бөлім. Өсімдіктер дүниесінің негізгі бөлімдері (21 сағат).

 

30.

Өсімдіктер систематикасы туралы түсінік. Өсімдіктер дүниесі. Оның дүние тармақтарына бөлінуі: Дүние тармағы, Бөлімдер, Класстар, Тұқымдастар, Туыстар, Түрлер. Түр — өсімдіктер систематикасының негізгі бірлігі.

1

 

V тарау. Балдырлар бөлімі (2 сағат).

 

31.

Балдырлардың бөлімдері. Біржасушалы және көпжасушалы балдырлардың жалпы сипаттамасы.

 

№17 зертханалық жұмыс.

Бір жасушалы және көпжасушалы балдырлардың микроскоптық және сыртқы құрылысы.

1

32.

Тұщы су және теңіз балдырларының көптүрлілігі. Балдырлардың табиғаттағы және халық шаруашылығындағы маңызы.

1

 

VI тарау. Мүктәрізділер бөлімі (2 сағат).

 

33.

Мүктердің әртүрлілігі. Жоғары сатыдағы споралы өсімдіктер ретінде жасыл мүктердің жалпы сипаттамасы. Мүктердің көбейуі және дамуы.

 

№18 зертханалық жұмыс.

Мүктердің сыртқы құрылысы.

Зертханалық жұмыстың нәтижесін қорытындылау.

1

34.

Шымтезек мүгі. Мүктердің табиғаттағы және халық шаруашылығындағы маңызы. Мүктәрізді өсімдіктерді қорғау.

1

 

VII тарау. Қырықжапырақтәрізді өсімдіктер бөлімі (3 сағат).

 

35.

Қырықжапырақтардың, қырықбуындардың және плаундардың жоғары сатыдағы споралы өсімдіктер ретінде жалпы сипаттамасы, көбейуі және дамуы. Қырықжапырақтәрізділердің өткен замандарда өркендеп өсіп кең таралуы. Қазіргі қырықжапырақтәрізділердің табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы.

 

№19 зертханалық жұмыс.

Қырықжапырақтәрізділердің сыртқы құрылысы.

1

36.

Қырықбуындардың құрылысы, көбейуі және дамуы. Қырықбуындардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы.

1

37.

Плаундардың құрылысы, көбейуі және дамуы. Плаундардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы.

1

 

VIII тарау. Ашық тұқымды өсімдіктер бөлімі (4 сағат).

 

38.

Тұқымды өсімдіктер ретінде олардың жалпы сипаттамасы және көптүрлілігі. Мектеп маңындағы қылқан жапырақты өсімдіктер.

 

№20 зертханалық жұмыс.

Ашықтұқымдылардың сыртқы құрылысы.

1

39.

Кәдімгі қарағайдың мысалында қылқан жапырақты өсімдіктердің тұқым арқылы көбейуі.

 

№21 зертханалық жұмыс.

Қылқанжапырақты өсімдіктердің бүрлері мен тұқымдарының құрылысын зерттеп білу.

1

40.

Қылқан жапырақты өсімдіктер мен қылқан жапырақты ормандардың табиғаттағы және адам шаруашылығындағы маңызы.

1

41.

Жалпақ жапырақты, қылқан жапырақты ормандарды қорғау.

1

 

IХ тарау. Жабық тұқымды (Гүлді) өсімдіктер бөлімі(9 сағат).

 

42.

Олардың жалпы сипаттамасы. Жабық тұқымды өсімдіктердің көптүрлілігі. Қосжарнақты өсімдіктердің тұқымдастары. Жабық тұқымды өсімдіктердің табиғаттағы және адам шаруашылығындағы маңызы. Гүлді өсімдіктердің қосжарнақтылар және даражарнақтылар кластарына бөлінуі.

1

43.

Крестгүлділер тұқымдасы. Гүлі мен жемісінің құрылысындағы ерекшеліктер, тіршілік формалары. Жабайы өсетін, мәдени, дәрілік, маңызды халық шаруашылығының өсімдіктері.

 

№22 зертханалық жұмыс.

Крестгүлділер тұқымдасы өсімдіктерінің гүлі мен жемісінің құрылысы.

1

44.

Раушангүлділер тұқымдасы. Гүлі мен жемісінің құрылысындағы ерекшеліктер, тіршілік формалары. Жабайы өсетін, мәдени, дәрілік, маңызды халық шаруашылығының өсімдіктері.

 

№23 зертханалық жұмыс.

Раушангүлділер тұқымдасы өсімдіктерінің гүлі мен жемісінің құрылысы.

1

45.

Алқа тұқымдастар. Гүлі мен жемісінің құрылысындағы ерекшеліктер, тіршілік формалары. Жабайы өсетін, мәдени, дәрілік, маңызды халық шаруашылығының өсімдіктері.

 

№24 зертханалық жұмыс.

Алқа тұқымдасы өсімдіктерінің гүлі мен жемісінің құрылысы.

1

46.

Бұршақ тұқымдастар. Гүлі мен жемісінің құрылысындағы ерекшеліктер, тіршілік формалары. Жабайы өсетін, мәдени, дәрілік, маңызды халық шаруашылығының өсімдіктері.

 

№ 25 зертханалық жұмыс.

Бұршақ тұқымдасы өсімдіктерінің гүлі мен жемісінің құрылысы.

1

47.

Күрделігүлділер тұқымдасы. Гүлі мен жемісінің құрылысындағы ерекшеліктер, тіршілік формалары. Жабайы өсетін, мәдени, дәрілік, маңызды халық шаруашылығының өсімдіктері.

 

№26 зертханалық жұмыс.

Күрделігүлділер тұқымдасы өсімдіктерінің гүлі мен жемісінің құрылысы.

1

48.

Лалагүл тұқымдастар. Гүлі мен жемісінің құрылысындағы ерекшеліктер, тіршілік формалары. Жабайы өсетін, мәдени, дәрілік, маңызды халық шаруашылығының өсімдіктері.

 

№ 27 зертханалық жұмыс.

Лалагүл тұқымдасы өсімдіктерінің гүлі мен жемісінің құрылысы.

1

49.

Жуа тұқымдастар. Гүлі мен жемісінің құрылыс ерекшеліктері, тіршілік формалары. Жабайы өсетін, мәдени, дәрілік, маңызды халық шаруашылықтық өсімдіктер.

 

№ 28 зертханалық жұмыс.

Жуа тұқымдасы өсімдіктерінің гүлі мен жемісінің құрылысы.

1

50.

Астық тұқымдастар. Гүлі мен жемісінің құрылысындағы ерекшеліктер, тіршілік формалары. Жабайы өсетін, мәдени, дәрілік, маңызды халық шаруашылығының өсімдіктері.

 

№ 29 зертханалық жұмыс.

Астық тұқымдасы өсімдіктерінің гүлі мен жемісінің құрылысы.

Топсеруен:

 1. Қалалық саябақтағы және мектеп маңындағы өсімдіктер дүниесінің өкілдерімен танысу.
 2. Өсімдіктер дүниесі өкілдерінің көктемгі оянулары.

1

 

VI бөлім. Жердегі өсімдіктер әлемі көптүрлілігінің тарихи дамуы (3 сағат).

 

51.

Өсімдіктер әлемінің дамуы. Өсімдіктердің күрделену процесі ретінде эволюция туралы түсінік. Өсімдік топтарының көптүрлілігі эволюцияның нәтижесі екендігі.

1

52.

Мәдени өсімдіктердің шығу тегі және көптүрлілігі.

 

№1 практикалық жұмыс.

Бөлме өсімдіктерін күтіп баптаудың көктемгі жұмыстары.

1

53.

Негізгі халық шаруашылық дақылдары — бидай мен картоптың пайда болу тарихы.

 

№2 практикалық жұмыс.

Мектептің тәжірибе учаскесі үшін тұқымдар таңдап алу және көшеттер өсіру.

1

 

VІI бөлім. Вирустар дүниесі (2 сағат).

 

54.

Тіршіліктің қарапайым құрылымдық формасы ретінде вирустардың құрылысындағы ерекшеліктер.

1

55.

Вирустық жұқпалармен зақымдану және таралуы. Вирустық жұқпалардың   алдын-алу және күресу шаралары.

1

 

VІІI бөлім. Бактериялар дүниесі (3 сағат).

 

56.

Бактериялар тірі организмдердің ежелгі тобы екендігі. Бактериялардың жалпы сипаттамасы. Бактериялық жасушаның өсімдік жасушасынан айырмашылығы. Прокариоттар және эукариоттар туралы түсінік.

 

№30 зертханалық жұмыс.

Пішен таяқшасы бактериясының сыртқы көрінісін қарау.

1

57.

Пішіндері, қоректенуі, тыныс алуы бойынша бактериялардың әртүрлілігі.

 

№31 зертханалық жұмыс.

Бұршақ өсімдіктерінің тамырындағы түйнек бактерияларын қарау.

1

58.

Бактериялардың таралуы. Бактериялардың табиғаттағы және адам өміріндегі (экологиялық, ауру тудырғыш, биотехнологиялық) маңызы.

1

 

ІХ бөлім. Саңырауқұлақтар дүниесі. Қыналар — ерекше, симбиоздық организмдер (4 сағат).

 

59.

Саңырауқұлақтардың жалпы сипаттамасы. Қоректенуі, тыныс алуы, спора арқылы көбейуі. Көп жасушалы саңырауқұлақтар. Қалпақшалы саңырауқұлақтар. Жеуге жарамды және улы саңырауқұлақтар. Микориза туралы түсінік. Саңырауқұлақтардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы.

 

№32 зертханалық жұмыс.

Түтікшелі және қатпарлы қалпақшалы саңырауқұлақтардың жемісті денесінің құрылысы.

1

60.

Зең саңырауқұлақтар: мукор, пеницилл. Біржасушалы саңырауқұлақтар — ашытқы саңырауқұлағы.

 

№33 зертханалық жұмыс.

Микроскоптық мукор саңырауқұлағының сыртқы құрылысын зерттеп білу.

1

61.

Саңырауқұлақтардың көптүрлілігі: сапрофиттер, паразиттер, симбионттар. Өсімдіктерді паразиттік саңырауқұлақтардан қорғау тәсілдері.

 

№34 зертханалық жұмыс.

Ағаш қабығының саңырауқұлағы жемісті денесінің сыртқы құрылысын зерттеп білу.

1

62.

Қыналар, олардың құрылысы, қоректенуі және көбейу ерекшеліктері. Қыналардың көптүрлілігі. Қыналардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы. Қыналардың индикаторлық рөлі.

 

№35 зертханалық жұмыс.

Қыналардың екі-үш өкілдерінің талломының құрылысын зерттеу.

1

 

Х Бөлім. Табиғи бірлестіктер (6 сағат).

 

63.

Биологиялық жүйе ретінде өсімдіктердің табиғи бірлестіктері (биоценоз — фитоценоз) туралы түсінік. Өсімдіктердің табиғаттағы тіршілігі.

 

№1 практикалық жұмыс.

Мектептің оқу-тәжірибе учаскесіндегі және мектеп айналасындағы өсімдіктер бірлестігін жабдықтау бойынша көктемгі жұмыстар.

1

64.

Биожүйе ретінде өсімдіктердің табиғи бірлестіктерінің сипаттамасы: тіршілік ортасы, түрлік құрамы, бірлестіктегі түрлердің саны, қабаттылығы, өсімдіктер арасындағы өзара байланыстар.

 

№2 практикалық жұмыс.

Бөлме өсімдіктерін күтіп-баптаудың көктемгі жұмыстары.

1

65.

Өсімдіктердің табиғи бірлестіктерде бірге тіршілік етуге бейімділіктері. Түрлі қабаттағы өсімдіктердің негізгі қасиеттері.

 

№3 практикалық жұмыс.

Мектептің тәжірибе учаскесіндегі жұмыс.

1

66.

Өсімдіктердің, жануарлардың, саңырауқұлақтардың, бактериялардың және олардың тіршілік орталарының жиынтығы ретінде биогеоценоз туралы түсінік.

 

№4 практикалық жұмыс.

Мектеп айналасындағы өсімдік бірлестіктерін көркейту бойынша көктемгі жұмыстар.

1

67.

Экожүйелер туралы түсінік. Өсімдіктер бірлестігінің орны және рөлі.

 

Топсеруен.

 1. Бірлестіктегі өсімдіктер тіршілігі.
 2. Орман (саябақ) табиғи бірлестік екендігі.

1

68.

Адамның табиғаттағы рөлі. Табиғат байлықтарын үнемді пайдалану, өсімдіктерді қорғау, өсімдік ресурстары, табиғатты қорғау, экология туралы түсініктер. Қызыл кітап.

 

Топсеруен:

3.Табиғи бірлестіктер тіршілігіндегі көктем.

 1. Жылдың көктем мезгіліндегі өсімдіктердің тіршілігі.

1

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ

7-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

Тақырыптың атауы

Сағат саны

 

Кіріспе (1 сағат).

 

1.

Зоология — жануарлар дүниесі туралы ғылым. Жануарлардың көптүрлілігі, олардың таралуы. Жабайы және үй жануарлары. Жануарлардың табиғи бірлестіктердегі орны мен рөлі. Жануарлар дүниесін қорғау.

1

I бөлім. Жануарларды жіктеу (2 сағат).

 

2.

Жануарлардың негізгі жүйелік топтары: Дүние, Дүние тармағы, Тип, Класс, Отряд, Тұқымдас, Туыс, түр, популяция. Жануарларды жіктеудің маңызы.

1

3.

Зоология ғылымының қысқаша даму тарихы. Зоологияның Қазақстан Республикасында ғылым ретінде дамуы.

1

ІІ бөлім. Қарапайымдар немесе Біржасушалы жәндіктер (жануарлар) дүние тармағы (4 сағат).

Қарапайымдардың табиғаттағы алуантүрлілігі. Олардың су қоймаларында, топырақта және адам мен өсімдік организмінде кездесетін саналуан өкілдері.

 

 

Iтарау. Тамыраяқтылар (Саркодалылар) (1 сағат).

 

4.

Кәдімгі амеба организм екендігі. Сыртқы және ішкі құрылысы (цитоплазма, ядро, вакуольдер). Біржасушалы организмдердің тіршілік әрекеттері: қозғалуы, қоректенуі, тыныс алуы, зәр шығаруы, осмореттелуі, көбейуі, циста түзуі.

1

II тарау. Талшықтылар (1 сағат).

5.

Жасыл эвглена — жануарлар мен өсімдіктерге тән белгілердің қатарынан екеуін де біріктірген қарапайым жәндік. Колониялы талшықтылар.

1

III тарау. Инфузориялар (2 сағат).

6.

Кірпікшелі кебісше — күрделі құрылысты қарапайым жәндік. Жыныстық процесс. Жорғалап қозғалатын және отырықшы инфузориялар. Ірі қара малдармен селбесіп тіршілік ететін ифузориялар.

№ 1 зертханалық жұмыс.

Ашық су қоймасынан немесе аквариумнан алынған су тамшысындағы қарапайым организмдерді қарау.

1

7.

Ауру қоздырғыш қарапайымдар: дизентериялық амеба, безгек паразиті. Дизентериялық амебаны жұқтырудың алдын алу. Безгек ауруы таралған аймақтар. Безгекпен күресу. Қарапайымдардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы.

1

 

ІІІ бөлім. Көпжасушалы жануарлар дүние тармағы

(4 сағат).

IV тарау. Ішекқуыстылар типі (3 сағат).

 

8.

Ішекқуыстылар типінің жалпы сипаттамасы. Тұщы су гидрасы. Сыртқы көрінісі және мінез-құлқы. Гидраның қоректенуі. Тыныс алуы. Тітіркенгіштігі.

1

9.

Гидраның ішкі құрылысы. Денесінің қосқабаттылығы. Эктодерма және энтодерма. Жасушаларының әртүрлілігі.

1

10.

Гидраның көбеюі, регенерациясы. Табиғаттағы маңызы.

1

 

V тарау. Теңіз ішекқуыстылары (1 сағат).

 

11.

Олардың көптүрлілігі және маңызы. Маржан полиптері және медузалар. Ішекқуыстылардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы.

1

 

ІV бөлім. Жалпақ , Жұмыр және Буылтық құрттар типтері (9 сағат).

Құрттардың жалпы сипаттамасы. Құрттардың алуантүрлілігі. Құрттардың типтері. Табиғатта емін-еркін тіршілік ететін және паразиттік құрттардың негізгі топтары, тіршілік орталары.

 

VI тарау. Жалпақ құрттар (3 сағат).

 

12.

Ақ сұлама — емін-еркін тіршілік ететін жалпақ құрттардың өкілі. Сыртқы құрылысы. Екі жақты симметриялығы. Дене жамылғысы. Бұлшық еттері. Жүйке жүйесі мен сезім мүшелері. Қозғалуы. Қоректенуі. Тыныс алуы. Көбейуі.

1

13.

Сиыр цепені — жалпақ таспа құрттардың өкілі. Оның құрылыс ерекшелігі және паразиттік тіршілікке бейімділігі. Даму циклы мен иелерін алмастыруы.

1

14.

Сорғыш құрттар. Даму циклы және иелерін алмастыруы.

1

 

VII тарау. Жұмыр құрттар (3 сағат).

 

15.

Жұмыр құрттардың жалпы сипаттамасы. Ішексорғы, үшкір құрт, олардың құрылысы, тіршілік әрекеттері және адам мен жануарлар үшін маңызы. «Паразитизм» түсінігі және оның биологиялық мәні. Паразит пен иесінің өзара қарым-қатынасы.

1

16.

Адамның және ауыл шаруашылығы жануарларының паразиттік құрттарын жұқтырудан сақтану.

1

17.

Паразиттік құрттардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы.

1

 

VIII тарау. Буылтық құрттар (3 сағат).

 

18.

Буылтық құрттардың көптүрлілігі. Шұбалшаң. Тіршілік ортасы. Сыртқы және ішкі құрылысы. Ұлпалар және мүшелер туралы түсінік. Қозғалуы.

 

№ 2 зертханалық жұмыс.

Шұбалшаңның мінез – құлығын: оның қозғалуын, тітіркендіргіштерге жауап қайтару реакциясын бақылау. Шұбалшаңның сыртқы құрылысын зерттеу. Даяр ылғал препараттағы құрттың ішкі құрылысын қарап зерттеу.

1

19.

Шұбалшаңның асқорытуы, қан айналымы, зәр шығаруы, тыныс алуы, оның көбейуі және дамуы.

1

20.

Шұбалшаңның биогеоценоздағы, табиғаттағы және жануарлар дүниесінің даму тарихындағы орны мен маңызы.

1

 

V бөлім. Ұлулар типі (3 сағат).

 

 

IХ тарау. Бауыраяқты ұлулар класы (1 сағат).

 

21.

Типтің жалпы сипаттамасы. Олардың алуантүрлілігі.

 

Бауыраяқтылар класы. Үлкен тоспаұлуы және жалаңаш шырыш, олардың тіршілік орталары. Құрылысы. Қоректенуі. Тыныс алуы. Көбейуі және дамуы. Биогеоценоздағы рөлі және практикалық маңызы.

№ 3 зертханалық жұмыс.

Ұлулардың сыртқы құрылысын зерттеу және салыстыру. Тоспаұлудың (немесе жүзім ұлуының) мінез-құлығын: оның қозғалуын, сыртқы тітіркендіргіштерге жауап қайтару реакциясын бақылау. Бақалшағының пішінін, бақалшағының сыртқы және ішкі қабаттарының құрылысын зерттеу. Әртүрлі тұщы су және теңіз ұлуларының бақалшақтарын зерттеу.

1

 

Х тарау. Қосжақтаулылар класы (1 сағат).

 

22.

Айқұлақ (немесе інжуір) және мидиялар. Олардың тіршілік орталары. Құрылысының ерекшеліктері. Қозғалуы. Қоректенуі. Тыныс алуы. Көбейуі. Биоценоздағы рөлі және практикалық маңызы.

1

 

ХI тарау. Басаяқты ұлулар класы (1 сағат).

 

23.

Сегізаяқтар, кальмар, каракатица. Олардың құрылысындағы ерекшеліктер. Қозғалуы. Қоректенуі. Мінез-құлығы. Биогеоценоздағы рөлі және практикалық маңызы.

1

 

VІ бөлім. Буынаяқтылар типі (14 сағат).

ХII тарау. Шаянтәрізділер класы (4 сағат).

 

24.

Типтің жалпы сипаттамасы. Буынтаяқтылардың буылтық құрттармен ұқсастығы және айырмашылығы. Класстың жалпы сипаттамасы.

1

25.

Өзен шаяны. Тіршілік ортасы және тіршілік ету дағдысы.

1

26.

Құрылысының ерекшеліктері. Қоректенуі. Тыныс алуы. Көбейуі.

1

27.

Басқа шаянтәрізділер. Шаянтәрізділердің табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы.

1

 

ХIII тарау. Өрмекшітәрізділер класы (4 сағат).

 

28.

Өрмекшітәрізділердің жалпы сипаттамасы және көптүрлілігі. Крест өрмекшісі (немесе кезкелген басқа өрмекші). Сыртқы құрылысы.  Тіршілік ортасы, тіршілік ету дағдысы және мінез –құлығы.

1

29.

Өрмектің құрылысы және оның рөлі. Өрмекшілердің биогеоценоздағы маңызы.

1

30.

Кенелер. Тіршілік ортасы, паразиттік тіршілік ету дағдысы. Сыртқы құрылысының және мінез-құлығының ерекшеліктері. Кенелердің ауру қоздырғыштарын тасымалдауы. Кенелік энцефалит.

1

31.

Кенелерден қорғану шаралары. Кенелердің табиғаттағы және адам өміріндегі рөлі.

1

 

ХIV тарау. Бунақденелілер класы (6 сағат).

 

32.

Кластың жалпы сипаттамасы. Бунақденелілердің көптүрлілігі. Бунақденелінің құрылысындағы ерекшеліктері. Қозғалуы. Қоректенуі. Тыныс алуы. Бунақденелілерді қолға үйрету, мысалы тұт және емен жібек көбелектері.

 

№ 4 зертханалық жұмыс.

Бөлме шыбынының сыртқы құрылысы. Жеміс шыбыны дрозофиланың дернәсілін және ересек дарағын қарау.

1

33.

Бунақденелілердің көбейуі және дамуы. Даму типтері.

1

34.

Шала түрленіп дамитын бунақденелілердің аса маңызды отрядтары: Турақанаттылар, Теңқанаттылар және Қандалалар. Толық түрленіп дамитын бунақденелілердің аса маңызды отрядтары: Қабыршаққанаттылар, Инеліктер, Қатқылқанаттылар (Қоңыздар), Қосқанаттылар, Жарғаққанаттылар.

1

35.

Осы отрядтардың өкілдері ішіндегі орман және ауылшаруашылығы өсімдіктерінің зиянкестері. Бунақденелілер—адам ауруларын тасымалдаушылар. Ауру тасымалдаушылармен күресу.

 

№ 5 зертханалық жұмыс.

Бау және бақша зиянкестерінің жинақтамасын зерттеп қарау. Зиянды бунақденелілерді зерттеп білу.

1

36.

Аралар мен құмырсқалар — қоғамдық бунақденелілер. Олардың тіршілігі мен отбасын (семья) құру ерекшеліктері. Мінез-құлықтары. Түйсігі (инстинкт). Аралардың және басқа жарғаққанаттылардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы.

1

37.

Бунақденелілердің шөпқоректі, жыртқыш, паразиттік және аса паразиттік өкілдері. Олардың биоценоздық және практикалық маңызы. Зиянкес бунақденелілермен күресудің биологиялық әдісі. Бунақденелілерді қорғау.

1

 

VII бөлім. Желілілер типі (28 сағат).

Бассүйексіздер тип тармағы (1 сағат).

 

38.

Желілілер типіне қысқаша сипаттама. Қандауырша — бассүйексіздердің өкілі. Қандауыршаның тіршілік ортасы және құрылысының ерекшеліктері. Табиғаттағы рөлі және практикалық маңызы.

1

 

ХV тарау. Балықтар класүсті (надкласс) (5 сағат).

 

39.

Балықтарға жалпы сипаттама. Шеміршекті балықтар класы. Сүйекті балықтар класы. Сүйекті балықтардың сыртқы құрылысындағы ерекшеліктер. Сезім мүшелері. Сүйекті балықтың ішкі құрылысы. Торсылдағы және оның маңызы.

 

№ 6 зертханалық жұмыс.

Тірі балықтарды бақылау. Олардың сыртқы құрылысын зерттеу. Қабыршақтары бойынша балықтың жасын анықтау. Балықтың қаңқасын зерттеу. Балықтардың ішкі құрылысын зерттеу.

1

40.

Балықтардың көбейуі және дамуы. Мінез-құлығының ерекшеліктері. Балықтардың өрістеуі (миграция). Өсімталдығы және ұрпақтарына қамқорлық жасауы. Түйсік, және оның балықтарда байқалуы, популяция туралы түсінік.

1

41.

Шеміршекті балықтар: акулалар және скаттар. Бекіре балықтар, маңызы және оларды қалпына келтіру шаралары. Қостынысты балықтар. Саусаққанатты балықтар, олардың құрылықтық омыртқалы жанауарлардың шығу тегіндегі маңызы.

1

42.

Балықтардың кәсіптік маңызы. Кәсіптік балықтардың негізгі топтары: майшабақтар, сетінектер (трескалар), көзауықтар (камбалалар), тұқы балықтар (карптар) т.б. Балықтар байлығын үнемді пайдалану, оларды қорғау және көбейту.

1

43.

Балық өсіру зауыттары, олардың маңызы. Тоған шаруашылығы. Сазан және оның қолға үйретілген формасы — тұқы балық (карп) және басқа түрлері. Балықтарды жерсіндіру, оның биологиялық және шаруашылықтық негіздемесі. Аквариумдық балықшаруашылығы.

1

 

ХVI тарау. Қосмекенділер класы (3 сағат).

 

44.

Кластың жалпы сипаттамасы. Бақаның сыртқы және ішкі құрылысы. Оның қосмекенді тіршілігі. Жылдық тіршілік циклы. Қоректенуі. Көбейуі және дамуы. Қосмекенділердің түрөзгерістері, дернәсілдерінің балықтарға ұқсастығы.

 

№ 7 зертханалық жұмыс.

Тірі бақаларды бақылау. Бақаның сыртқы құрылысын зерттеу. Бақаның қаңқасын зерттеу. Даяр ылғал препараттан бақаның ішкі құрылысын зерттеу.

1

45.

Қосмекенділердің көптүрлілігі. Құйрықты (тритон, саламандра) және құйрықсыз (құрбақа, көл бақасы, шұбар бақа, тоған бақасы) қосмекенділер. Қосмекенділердің табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы. Қосмекенділерді қорғау.

1

46.

Өліп біткен қосмекенділер және олардың ертедегі саусаққанатты балықтардан пайда болуы.

1

 

ХVII тарау. Жорғалаушылар класы (4 сағат).

 

47.

Кластың жалпы сипаттамасы. Жорғалаушылардың сыртқы және ішкі құрылысының ерекшеліктері. Құрлық-ауа тіршілік ортасына бейімділігі, жылдық тіршілік циклы. Қоректенуі және мінез-құлығы. Көбеюі және дамуы.

 

№ 8 зертханалық жұмыс.

Тірі кесірткені (улы емес жыланды және тасбақаны) бақылау. Олардың сыртқы құрылысын зерттеу. Кесіртке мен бақаның қаңқаларын салыстыру.

Топсеруен:

 1. Өлкетану мұражайына немесе хайуанаттар бағына бару: «Туған өлке жануарларының әртүрлілігі».

1

48.

Жыландар, сарыбас жылан, сұр жылан. Жыландар мен кесірткелердің ұқсастығы және айырмашылығы. Жыланның улы аппараты, уының әсері. Жыланның шағуынан қорғану және улы жылан шаққан жағдайда көрсетілетін алғашқы көмек. Жыландардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы.

1

49.

Жорғалаушылардың басқа отрядтары: тасбақалар, қолтырауындар. Жорғалаушылардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы. Жорғалаушыларды қорғау.

1

50.

Ертедегі жорғалаушылардың алуантүрлілігі. Олардың жойылу себептері. Жорғалаушылардың ертедегі қосмекенділерден пайда болуы.

1

 

ХVIII тарау. Құстар класы (6 сағат).

 

51.

Класстың жалпы сипаттамасы. Құстардың тіршілік ортасы. Сыртқы және ішкі құрылысының ерекшеліктері. Ұшуға бейімділігі. Зат алмасу қарқындылығы. Жылықандылығы.

 

№ 9 зертханалық жұмыс.

Құстардың сыртқы құрылысы. Қауырсынды жамылғысы және қауырсындарының әртүрлі типтері. Құстардың қаңқасының құрылысы, құстардың ішкі құрылысы (даяр ылғалды препараттан).

1

52.

Көбейуі мен дамуы. Ұрпақтарына қамқорлық жасауы. Жылдық тіршілік циклы мен маусымдық құбылыстары. Құстардың қайтуы.

 

№ 10 зертханалық жұмыс.

Тауық жұмыртқасының құрылысын зерттеу.

1

53.

Құстардың ертедегі жорғалаушылардан пайда болуы. Археоптерикс.

1

54.

Құстардың көптүрлілігі. Түйеқұстар (қыртөссіз құстар). Пингвиндер. Қыртөсті (ұшатын) құстар. Таралуы. Құрылыс ерекшеліктері мен тіршілік орта жағдайларына бейімделуі. Құстардың экологиялық топтары.

 

Топсеруен:

«Орман құстарымен танысу (саябақтың, шағынбақтың, мектеп бағының). Тірі құстарға бақылау жүргізу.

1

55.

Бунақденелілермен, жануартектес азықтармен қоректенетін құстардың және жыртқыш құстардың пайдасы. Құстарды қорғау және қолға үйрету. Құстардың биогеоценоздағы және адам өміріндегі маңызы. Кәсіптік құстар оларды тиімді пайдалану және қорғау.

1

56.

Үй құстары. Құстардың шығу тегі және аса маңызды қолтұқымдары, оларды адамның пайдалануы.

1

 

ХIХ тарау. Сүтқоректілер класы, немесе Аңдар (9 сағат).

 

57.

Кластың жалпы сипаттамасы. Сүтқоректілердің тіршілік ортасы. Сыртқы және ішкі құрылысының ерекшеліктері. Жорғалаушылармен салыстырғанда дене жамылғысының, асқорыту, тыныс алу, қан айналым, зәр шығару, жүйке жүйелерінің, сезім мүшелерінің, мінез-құлығының күрделенуі.

 

№ 11 зертханалық жұмыс.

Тірі аңдарды бақылау. Сыртқы құрылысы. Сұтқоректілердің қаңқасының құрылысын зерттеу білу. Даяр ылғал препараттардан ішкі құрылысын зерттеп білу.

Ескерту: зертханалық жұмыстарды орындауға қажетті құрал-жабдықтар болмаған жағдайда оларды көрсетілімдермен немесе электрондық нұсқалармен алмастыруға болады.

1

58.

Көбейуі және дамуы. Ұрпақтарына қамқорлық жасауы. Жылдық тіршілік циклы және маусымдық құбылыстары.

1

59.

Сүтқоректілердің ертедегі жорғалаушылардан пайда болуы. Сүтқоректілердің көптүрлілігі.

1

60.

Жұмыртқа салушы ілкіаңдар. Қалталы және ұрықжолдасты сүтқоректілер. Биологиялық ерекшеліктері. Таралу аймақтары және алуантүрлілігі.

1

61.

Ұрықжолдастылардың аса маңызды отрядтары. Олардың биологиялық ерекшеліктері. Бунақденеқоректілер, Қолқанаттылар, Кемірушілер, Қоянтәрізділер.

1

62.

Жыртқыштар (ит, мысық, аю, сусар тұқымдастары). Ескекаяқтылар. Китәрізділер. Жұптұяқтылар. Тақтұяқтылар. Тұмсықтылар. Приматтар.

1

63.

Сүтқоректілердің негізгі экологиялық топтары: ормандардың, ашық  кеңістіктердің (даланың), су қоймалары мен олардың жағалауларының сүтқоректілері. Топырақ астында мекендейтін сүтқоректілер.

1

64.

Қолға үйретілген аңдар. Қолтұқымдарының әртүрлілігі және оларды адамның пайдалануы. Жабайы ата-тектерден шығуы.

1

65.

Сүтқоректілердің маңызы. Олардың табиғаттағы және антропогендік ландшафттардағы сан мөлшерінің реттелуі. Кәсіпшілік және кәсіптік аңдар. Аңдарды жерсіндіру және қайта көшіру. Сүтқоректілерді тиімді пайдалану және қорғау.

 

Топсеруен:

 1. Өлкетану мұражайына немесе хайуанаттар бағына: «Үй және жабайы жануарлар».

1

 

VIII бөлім. Жерде жануарлар дүниесiнiң дамуы (1 сағат).

 

66.

Жануарлар дүниесінің тарихи дамуы. Жерде жануарлар дүниесі тарихи дамуының дәлелдемелері. Эволюция туралы түсінік. Жануарлар дүниесінің алуантүрлілігі тірі табиғат эволюциясының нәтижесі екендігі.

1

 

IX бөлім. Табиғи бiрлестiктер (1 сағат).

 

67.

Табиғи және мәдени организмдер. Жануарлардың табиғи бірлестіктердегі орны және рөлі. Биогеоценоздар және экожүйелер туралы түсінік. Табиғи бірлестіктердегі трофикалық байланыстар. Қоректік тізбектер.

 

Топсеруен:

 1. «Табиғи бірлестіктердегі көктемгі тіршілік».
 2. «Сулы ортаның табиғи бірлестіктеріндегі көктемгі құбылыстар».

1

 

Қорытынды (1 сағат).

 

68.

Жануарлар дүниесі организмдердің, популяциялар мен түрлердің және бірлестіктердің көптүрлілігінің көрінісі. Тірі табиғаттың құрылым деңгейлері. Жануарларды қорғау және олардың  көптүрлілігін сақтауда адам және қоғамның рөлі.

1

 

 

 

БИОЛОГИЯ

8-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

 

 

Тақырыптың атауы

Сағат саны

Кіріспе (1 сағат).

 

1.

Адам туралы ғылымдар: анатомия, физиология, гигиена. Өз денсаулығы мен айналысындағы адамдардың денсаулығын сақтау үшін адам организмінің құрылысы мен қызметінің білімдері туралы ғылымдардың қалыптасуына ғалымдардың қосқан үлесі. Салауатты өмір салты туралы түсінік. Адамның биоәлеуметтік табиғаты.

1

I бөлім. Адам биологиялық түр ретінде. Адам организміне жалпы шолу (8 сағат).

 

2.

Ішкі мүшелердің топографиясы.

1

3.

Жасуша және оның құрылысы: ядро және цитоплазма, хромосомалар және гендер.

№1 зертханалық жұмыс.

Эпителий, дәнекер, бұлшық ет және жүйке ұлпаларын микроскоп астында қарау, немесе «Ұлпалардың құрылысы» атты электрондық нұсқаны қарау.

1

4.

Жасуша органоидтері: жасушалық мембрана, эндоплазмалық тор, рибосомалар, митохондриялар, лизосомалар, жасуша орталығы.

1

5.

Жасушаның химиялық құрамы: су, минералды тұздар.

1

6.

Жасушаның химиялық құрамы. Органикалық заттар: нәруыздар, майлар, көмірсулар, нуклеин қышқылдары.

1

7.

Жасушалардың тіршілік әрекеттері. Рибосомалардағы биосинтез процестері, органикалық заттардың энергия бөле отырып биологиялық тотығу процестерінің митохондрияларда аяқталуы.

1

8.

Жасушалардың бөлінуі, олардың өсуі мен дамуы, мамандануы. Тітіркенгіштік және қозғыштық қасиеттер.

1

9.

Адамның негізгі ұлпалары: эпителий, дәнекер, бұлшық ет, жүйке.

1

 

II бөлім. Адам организмінде мүшелер жүйесі қызметінің үйлесімдігі. Мүшелер жүйесі қызметінің гуморальдық реттелуі (3 сағат).

 

10.

Ішкі, сыртқы және аралас секреция бездері. Эндокриндік жүйе. Гормондардың қасиеттері, мүшелер жұмысын реттеудегі маңызы. Бүйрек үсті бездерінің гормондары: адреналин, норадреналин, олардың қызметі. Гипофиз. Өсу гормоны. Гипофиздік ергежейлілер мен алыптар.

 

Көрсетілім:

Судың және топырақтың құрамында йод жетіспейтін аймақта тұратын, қалқанша бездері ұлғайған бірнеше әйелдің суреттерін көрсету (Рубенс бойынша).

1

11.

Қалқанша без, оның гормондарының қызметі. Қалқанша бездің қызметі бұзылуының аурулары: кретинизм, шырыштық ісік, базед ауруы т.б..

 

Қазақстан Республикасында қалқанша без ауруларының алдын алу шаралары.

1

12.

Ұйқы безінің инсулин гормонының қандағы глюкоза мөлшерін реттеудегі рөлі. Қантты диабет. Бүйрек үсті бездері, гипофиз, қалқанша без және жыныс бездері гормондарының жыныстық жетілуді реттеудегі рөлі.

1

 

Ш бөлім. Жүйке жүйесі (5 сағат).

 

13.

Жүйке жүйесінің маңызы, оның құрылысы және қызметі. Нейронның құрылысы: нейрон денесі, дендриттер, аксон, рецептор, синапс. Қозу және тежелу. Рефлекс және рефлекстік доға. Жүйке жүйесінің орталық және шеткі бөлімдері.

 

№2 зертханалық жұмыс.

Тізе рефлексін зерттеу.

1

14.

Жұлын. Жұлынның ақ және сұр заттары, орталық өзегі. Жұлыннан шығатын жүйкелер. Жұлынның маңызы, оның рефлекстік және өткізгіштік қызметі.

1

15.

Ми. Мидың сұр және ақ заттары, мидың қыртысы және ядролары, мидан шығатын 12 жұп жүйкелер. Мидың бөлімдері, олардың құрылысы мен қызметі: сопақша ми, көпір, мишық, ортанғы және аралық ми, үлкен ми сыңарлары.

 

Көрсетілім:

Сопақша мидың рефлекстері: көзді жыпылықтату, жұтыну. Мишықтың қызметі: қимылды үйлестіру (саусақмұрын байқауы), тепе-теңдікті сақтау.

1

16.

Ми бөліктері және үлкен ми сыңарлары қыртысының аймақтары: қимыл-қозғалыс, тері-бұлшық ет, көру, есту, иіс сезу, дәм сезу. Еркін қозғалысты қамтамасыз етуде маңдай бөлігінің рөлі. Ми қыртысының сөз сөйлеу орталықтары.

 

№3 зертханалық жұмыс.

Көзді жыпылықтату рефлексінің түзілуі және оның тежелуі.

1

17.

Вегетативті жүйке жүйесінің симпатикалық және парасимпатикалық бөлімдері, олардың құрылысы мен қызметі.

 

№4 зертханалық жұмыс.

Терінің штрихті тітіркенуі. Вегетативті жүйке жүйесінің симпатикалық бөлімінің әсерінен терідегі қан тамырларының тарылуы байқалады (теріде ақ жолақтар көрінеді), ал одан кейін парасимпатикалық бөлімнің әсеріне байланысты қан тамырларының кеңейуі жүреді (теріде қызыл жолақтар пайда болады).

1

 

IV бөлім. Сезім мүшелері — анализаторлар (4 сағат).

 

18.

Сезім мүшелері және анализаторлар туралы түсінік. Анализаторлардың қасиеттері, олардың маңызы және өзара байланысы.

1

19.

Көру мүшесі. Көздің құрылысы мен қызметі. Көру анализаторлары. Көру орталығы. Сығырлық және қырақтылық, олардың алдын алу. Көру гигиенасы. Көз зақымданғанда көрсетілетін алғашқы көмек.

 

№5 зертханалық жұмыс.

Көрудің жітілігін анықтау. Көздің нұрлы қабығы мен көзбұршақтың қызметін анықтау. Соқыр дақты табу.

1

20.

Есту мүшесі және есту анализаторы. Сыртқы, ортаңғы және ішкі құлақтың құрылысы және қызметі. Есту анализаторының бөліктері. Есту орталықтары. Есту гигиенасы. Есту мүшелерінің аурулары, олардың алдын алу.

 

№6 зертханалық жұмыс.

Құлақтың есту мүмкіндігін анықтау.

1

21.

Тепе-теңдік мүшелері: вестибула аппараты. Сипап сезу, иіс сезу, дәм сезу мүшелері және олардың анализаторлары. Бұлшық ет сезімінің рөлі. Анализаторлардың өзара әрекеттесуі.

 

Көрсетілім:

Белгісіз заттардың иісін анықтау тәсілдері.

1

 

V бөлім. Тірек-қимыл жүйесі (6 сағат).

 

22.

Сүйектер, бүлшық ет, сіңірлер — тірек қимыл жүйесінің құрамдас бөліктері. Олардың маңызы. Қаңқада сүйектердің байланысуы. Буындардың құрылысы.

 

Көрсетілім:

Қолын жоғары көтеріп, алақанын жоғары не төмен қаратып қолын айналдырып қозғалыстар жасау арқылы иық белдеуі сүйектерінің атқаратын рөлін өзіндік бақылау. Динамикалық және статикалық жүмыс кезінде бұлшық еттердің қажуы. Дене бітімінің дұрыстығын және жалпақтабандылықты анықтау тәсілдері.

1

23.

Сүйектердің құрамы, құрылысы, олардың пішіндері және қызметі. Түтікті сүйектердің өсуі. Сүйектің ішкі құрылысы. Сүйектің қызыл және сары кемігі. Сүйектің қызыл кемігінің қан түзілудегі рөлі.

 

№7 зертханалық жұмыс.

Кальцийсіздірілген және күйдірілген сүйектің қасиеттерін зерттеу.

1

24.

Қаңқаның негізгі бөлімдері: бассүйек, түлға қаңқасы, иық және жамбас белдеулерінің қаңқасы, қол-аяқ қаңқасы. Омыртқа жотасының бөлімдері. Адам қаңқасының ерекшеліктері.

 

№8 зертханалық жұмыс.

Омыртқа жотасының иілгіштігін, бүлшық еттер мен сүйектерінің орналасуын анықтау.

1

25.

Сіңір созылғанда, буын шыққанда және сүйек сынғанда көрсетілетін алғашқы көмек.

 

Көрсетілім:

Білекке шендеуіш салу және оны қолда бар заттардың көмегімен бекіту. Модельдік тәжірибе көрсету: бірдей екі бет қағаздың біреуін түтік тәрізді орап, олардың беріктігін салыстыру.

1

26.

Бүлшық ет, оның типтері, құрылысы және маңызы. Адам организміндегі бүлшық еттердің негізгі топтары. Бүлшық еттердің жүмысы. Бүлшық ет қозғалысының реттелуі.

1

27.

Дене сымбатының бұзылуы мен жалпақтабандылық қалыптасудың алдын алу. Гиподинамияның салдары. Қаңқа мен бұлшық еттің дұрыс қалыптасуына жаттықтырудың әсері.

 

№9 зертханалық жұмыс.

Организмнің өсу және даму деңгейін антропометрлік әдіспен анықтау.

1

 

VI бөлім. Организмнің ішкі ортасы (7 сағат).

 

28.

Қан, үлпа сүйықтығы және лимфа-организм ішкі ортасының құрам бөліктері. Олардың айналымы және байланысы. Қанның құрамы: плазма және формалы элементтері — эритроциттер, тромбоциттер, лейкоциттер.

 

№10 зертханалық жұмыс.

Адам қанының микроскоптық құрылысы.

1

29.

Қанның ұюында тромбоциттердің рөлі.

1

30.

Эритроциттердің оттек пен көмірқышқыл газын тасымалдауы. Гемоглобиннің рөлі. Артериялық және веналық қан.

1

31.

Лейкоциттер, олардың құрылысы мен қызметі. И.И.Мечников, фагоцитоздың ашылуы. Қабыну процестері.

1

32.

Иммунитет. Иммундық жүйенің мүшелері: қызыл сүйек майы, тимус, лимфа түйіндері. Иммундық реакция. Антигендер және антиденелер.

1

33.

Ауру қоздырғыш микробтар мен вирустардың жұқпалы аурулар дамуындағы рөлі. Вакциналар мен емдік сарысулар. Енжар және белсенді, табиғи және жасанды иммунитет. ЖИТС-тің (жүре пайда болған иммундық тапшылық синдромы) алдын алу.

1

34.

Қан топтары және қан құю.

1

 

VII бөлім. Жүрек-қан тамырлары жүйесі (5 сағат).

 

35.

Жүректің құрылысы. Жүрекшелер мен қарыншалардың рөлі. Жүрек қақпақшалары. Жүрек жүмысының кезеңдері. Қан тамырлары: артериялар, капиллярлар, веналар. Веналық қақпақшалар.

 

№11 зертханалық жұмыс.

Саусақты қатты қысып байлаудың себебінен веналық қақпақшалар жабылып, қолды төмен түсіргенде саусақтың веналық қан тамырларында қан айналым тоқтайды.

1

36.

Қанайналымның үлкен және кіші шеңберлері. Лимфаайналымы. Қанның тамырлардың бойымен қозғалуы. Қанның артериялық қысымы. Миокард инфаркті. Тамырдың соғуы (пульс). Организмде қанның қайта таралуы.

 

Көрсетілім:

Сфигмоманометр және фонендоскоптың көмегімен артериялық қысымды өлшеу; бұрауышты пайдаланудың тәсілдері.

№12 зертханалық жұмыс.

Тамырдың соғуын кәрі жілік артериясынан өлшеу. Жүрек қан-тамырлар жүмысына байқау жүргізуді мөлшерлі жүктемеге дейінгі және кейінгі тамыр соққыларын салыстыру арқылы анықтайды (20 рет отырып тұру).

1

37.

Жүрек және қан тамырлар жүмысының реттелуі. Жүрек жұмысының автоматизмі. Орталық жүйке жүйесінің қатысуымен жүрек жүмысының рефлексті реттелуі.

1

38.

Гуморальдық реттелу. Шамадан тыс бүлшық ет әрекетінің жүрек пен қан тамырларына әсері. Жүректі жаттықтырудың маңызы. Жүрек- қан тамырлар жүйесі жұмысының сынамалары-адамның өзін-өзі бақылау амалы екендігі.

1

39.

Капиллярлық, веналық және артериялық қан кетуде көрсетілетін алғашқы көмек. Аяқ-қол қан тамырлары зақымданған кезде жгутты пайдаланып көмек көрсету. Мүрыннан қан кеткенде көрсетілетін алғашқы көмек.

1

 

VIII бөлім. Тыныс алу (3 сағат).

 

40.

Тыныс алудың маңызы. Тыныс алу мүшелері: ауа тасымалданатын жолдар және өкпе. Мұрын, аңқа, жұтқыншақ, көмекей, кеңірдек және негізгі бронхылар, олардың құрылысы мен қызметі. Өкпенің құрылысы және қызметі. Өкпедегі және ұлпалардағы газ алмасу.

 

Көрсетілім.

Тыныс алу және тыныс шығару кезіндегі көкірек қуысының (кеуденің) сыртқы шеңберін өлшеп салыстыру.

1

41.

Тыныс алу қозғалыстары, олардың реттелуі. Тыныс алу орталығы. Қорғаныш рефлекстері: жөтелу және түшкіру. Өкпенің тіршілік сиымдылығы. Тыныс алу мүшелері зақымданған жағдайда алғашқы көмек көрсету.

 

Практикалық жұмыс:

Тыныс алу тоқтап қалған кезде алғашқы көмек көрсету.

1

 

42.

Тыныс алу мүшелерінің аурулары: тұмау, өкпе туберкулезі — ауа арқылы берілетін аурулар. Кох таяқшасы — туберкулездің қоздырушысы. Өкпе рагы. Тыныс алу гигиенасы. Жасанды тыныс алдыру.

1

 

IX бөлім. Ас қорыту (6 сағат).

 

43.

Тамақтанудың маңызы. Тағамдық өнімдер және қоректік заттар: нәруыздар, майлар, көмірсулар, витаминдер, су, минералды тұздар. Тағам-денсаулықтың аса маңызды экологиялық факторы. Тағамдық өнімдердің экологиялық тазалығы.

1

44.

Ас қорытудың маңызы. Ас қорыту жүйесі: ас қорыту жолы, ауыз қуысы, жүтқыншақ, өңеш, асқазан, ішек; ас қорыту бездері (сілекей бездері, асқазан бездері, ұйқыбез, бауыр, ішек бездері).

1

45.

Астың ауыз қуысында қорытылуы. Тістің құрылысы мен қызметі, сүт тістердің түрақты тістермен алмасуы. Тістің күтімі. Астың корытылуында сілекейдің маңызы. Жұту. Жұтқыншақ бадамша бездері, олардың қызметі.

 

Көрсетілім:

Бассүйекке байланысқан жақ сүйектері.

№13 зертханалық жұмыс.

Қайнатылған крахмалға сілекейдің әсері.

1

46.

Астың асқазанда қорытылуы. Асқазан сөлі ферменттерінің нәруыздарға әсері. Ұйқыбез сөлі мен бауырдан бөлінетін өттің әрекетінен астың ұлтабарда қорытылуы.

 

Көрсетілім:

Асқазан сөлінің нәруыздарға әсерінің тәжірибесі.

1

47.

Ішек сөлінің асқа әсері. Астың қорытылуы және сіңірілуі. Ішек бүрлерінің құрылысы мен қызметі. Ас қорытуда тоқ ішектің рөлі. Ас қорытудың реттелуі. Тамақтану және денсаулық.

1

48.

Ас қорыту мүшелерінің жұқпалы аурулары: дизентерия, тырысқақ, іш сұзек т.б., олардың алдын алу шаралары. Паразиттік құрттар туғызатын аурулардың алдын алу. Тағамнан улану, алғашқы көмек көрсету шаралары.

1

 

X бөлім. Зат алмасу және энергия айналымы (3 сағат).

 

49.

Организм құрылымын қалпына келтіру, олардың өсуі мен энергия жинақтауы үшін қоректік заттардың маңызы.

 

№14 зертханалық жұмыс.

Тамыр соғуының санына сәйкес шамамен энергия жұмсау мөлшерін анықтау. Тамақтану мөлшерін анықтау, тамақ рационын құру.

1

50.

Тамақтанудың мөлшері және оның организмнің энергия жұмсау шамасымен байланысы. Негізгі және жалпы алмасу. Қоректік заттардың энергия сыйымдылығы.

1

51.

Витаминдер және олардың маңызы. Майда және суда еритін витаминдер. Авитаминоздар: ақшам соқыр, бери-бери, қырқұлақ және мешел аурулары. Гиповитаминоздар. Гипервитаминоздар Тағам құрамындағы витаминдерді сақтау.

 

Көрсетілім:

Витаминдік препараттар.

1

 

ХI бөлім. Зәр шығару (2 сағат).

 

52.

Зәр шығарудың маңызы. Зәр шығару мүшелері: бүйрек, несеп ағар, қуық, зәр шығару өзегі. Бүйректің құрылысы. Нефрондар. Зәр түзілу. Ішкі ортаның тұрақтылығын сақтауда бүйректің рөлі. Бүйрек жұмысының реттелуі.

 

Көрсетілім.

Сүтқоректінің бүйрегінің құрылысы (ылғал препарат). Табиғи су көздеріндегі органикалық заттарды анықтау (йодты түссіздендіру арқылы).

1

53.

Бүйрек ауруларының алдын алу. Өрлеме және төмен түсетін инфекциялар. Бүйрек ауруларының себептері. Спиртті ішімдіктің зияны. Су және минералды заттардың организм үшін маңызы. Су ішу режімі.

 

№15 зертханалық жұмыс.

Еріген қар суының мөлдірлігін анықтау арқылы оның ластану дәрежесін бағалау.

1

 

ХІI бөлім. Тері және жылу реттелу (2 сағат).

 

54.

Терінің тосқауылдық рөлі. Терінің құрылысы: эпидермис, нағыз тері (дерма), майлы шел қабаты, олардың қызметі. Тері туындылары: шаш және тырнақтар. Терінің типтері. Тері күтімі.

 

Көрсетілім:

Жылуреттегіш көрсеткіші мен бақылау лампысы бар электр үтігін мысалға алып жылуреттелуді түсіндіру.

№16 зертханалық жұмыс.

Қолдың алақанын және сыртқы бетін ұлғайтқыш әйнекпен (лупа) қарап зерттеу. Терінің терморецепторларын (суық және жылу), жанасу рецепторларын табу. Майлық қағаздың көмегімен беттің түрлі учаскелеріндегі терінің майлылығын анықтау.

1

55.

Тері аурулары. Паразиттік саңырауқұлақтар тудыратын тері аурулары. Қышыма қотыр ауруы т.б.. Жылу реттелуде терінің рөлі. Теріні шынықтыру. Жылу өту, күн өту және үсу, күю кезінде көрсетілетін алғашқы көмек. Терінің және киімнің гигиенасы.

1

 

ХІІI бөлім. Организмнің жеке дамуы (4 сағат).

 

56.

Көбейудің маңызы, көбейу мүшелерінің құрылысы мен қызметі. Жыныс хромосомалары. Аналық жыныс жүйесі. Жұмыртқа жасушасының дамуы. Аталық жыныс жүйесі. Сперматогенез.

1

57.

Бозбалалар мен бойжеткен қыздардың жыныстық жетілуі. Биологиялық және әлеуметтік жетілу. Отбасын құруды жоспарлау. Ана мен баланы қорғау.

1

58.

Ұрықтану. Жүктілік. Ұрықтың жатыр ішінде дамуы. Босану. Туылғаннан кейінгі жетілу. Өсу және даму динамикасы. Адам өмірінің кезеңдері. Биологиялық және күнтізбелік жасы.

1

59.

Тұқым қуалайтын және туа біткен аурулар. Жыныстық жолмен берілетін аурулар: ЖИТС, мерез, гонорея. Темекі шегудің, алкогольдің, есірткінің зияны.

1

 

ХІV бөлім. Мінез-құлық және психика (7 сағат).

 

60.

Мінез құлықтың туа біткен (шартсыз рефлекстер, инстинкттер) және жүре пайда болған (шартты рефлекстер, динамикалық стереотип, ақылды іс-әрекет) формалары.

 

Ми қызметінің заңдылықтары. Шартсыз және шартты тежелу. Ұйқы, оның маңызы.Түс көру.

Көрсетілім:

Адамның шартсыз рефлекстері. Сөзбен бекіту арқылы адамда шартты рефлекс қалыптастыру.

Тест жүргізу арқылы байқағыштық, зейін, есте сақтау, ойлаудың консерватизмін тексеру.

1

61.

Адамның жоғары жүйке әрекетінің ерекшеліктері. Сөз, сана, еңбек әрекеті. Адамның қоршаған ортаға тәуелділігін жеңуі және оның салыстырмалылығы.

1

62.

Адамның іс-әрекеті —аса маңызды экологиялық фактор. Оның табиғи ортаға әсерінің нәтижелері. Қоршаған ортаны қорғау —Жер бетінде тіршілікті сақтап қалудың ең маңызды шарты.

1

63.

Еңбек пен мәдениет —адамзаттың негізгі жетістіктері. Адамның танымдық әрекеттері: түйсіну, қабылдау, есте сақтау, елестету, ойлау.

1

64.

Жігерлік процестер. Еріктің сапасы. Сезім: сезімталдық реакциялар (күлкі, жылау), сезімталдық жай-күйі (көңіл-күй, есеңгіреу, жабығу), сезімталдық қарым-қатынас (сезіну), олардың туындауы, дамуы, сөнуі, ауыстырылуы.

1

65.

Зейін: еріксіз және ерікті. Зейіннің ауытқуы. Ұмытшақтық және жинақылық. Зейіннің алмасуы. Жұмысқа қабілеттілік: жұмысты игеріп алу, жұмысқа қабілеттіліктің оңтайлы кезеңі, әлсіреу кезеңі. Күн тәртібі.

1

66.

Тұлға және оның қабылеттілігі: тұлғаның қалыптасуы, қажырлылық, мінез, қызығушылық, икемділік. Мамандықты таңдау. Адам және оның биосферадағы орны. Әлеуметтік табиғи экожүйе, агросфера.

1

67-68. 2 сағат уақыт қоры.

 

 

 

БИОЛОГИЯ

9-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

 

Тақырыптың атауы

Сағат саны

 

Биологияға кіріспе (1 сағат).

1.

«Жалпы биология негіздері» пәнінің жаратылыстану-ғылыми пәндер жүйесіндегі орны, мақсаты мен міндеттері. Жалпы биология — биологиялық заңдылықтарды, тіршілік әлемінің көптүрлілігін, тірі материяның құрылым деңгейлерін зерттейтін пән.

Топсеруен.

Тіршілік әлемінің көптүрлілігімен танысу үшін табиғатқа топсеруен жасау.

1

 

I бөлім. Жасуша— тіршіліктің бірлігі (14 сағат ).

 

I тарау. Жасушаның химиялық құрамы (5 сағат).

 

2.

Цитология пәні және міндеттері.Зерттеу әдістері және олардың басқа биологиялық ғылым салалары мен медицина және ауыл шаруашылығы өндірісі үшін маңызы.

1

3.

Жасушаның ашылу тарихы.

1

4.

Жасушалық теория — ХІХ ғасырдың ең үлкен жаңалығы. Жасушалық теорияның негізгі қағидалары. Жасуша тірі организм құрылысының, дамуының және қызметінің негізгі бірлігі.

1

5.

Тірі материяның химиялық құрамының бірлігі. Өсімдіктер, жануарлар, саңырауқұлақтар мен бактерия жасушаларының химиялық құрамы. Химиялық элементтер, су және басқа бейорганикалық қосылыстар, олардың жасуша тіршілік әрекеттеріндегі рөлі.

1

6.

Органикалық заттар: көмірсулар, нәруыздар, нуклеин қышқылдары, АТФ, липидтер, олардың элементарлық құрылысы, жасушадағы рөлі. Ферменттер, олардың  тіршілік процестерін реттеудегі рөлі.

 

№1 зертханалық жұмыс.

Тірі ұлпаларда ферменттердің катализдік белсенділігі.

1

 

ІI тарау. Жасушаның құрылымы мен қызметі (3 сағат).

 

7.

Жасушалық құрылымдар: плазмалық мембрана, цитоплазма, эндоплазмалық тор, Гольджи жиынтығы және лизосомалар, митохондриялар, пластидтер, қозғалыс органоидтері, олардың құрылысы мен атқаратын қызметтері; жасушалық қосындылар.

 

№2 зертханалық жұмыс.

Пияз қабықшасының жасушасындағы плазмолиз және деплазмолиз.

1

8.

Ядро, оның құрылысы және қызметі. Ядроның жетекші рөлі.

1

9.

Прокариоттық және эукариоттық жасушалар, олардың құрылысындағы ерекшеліктер.

 

№3 зертханалық жұмыс.

Өсімдік, жануар және бактерия жасушаларының құрылысы. Олардың құрылысындағы айырмашылықтарды табу.

1

 

ІІI тарау. Жасушаның энергиямен қамтамасыз етілуі (2 сағат).

 

10.

Биологиялық жүйелердегі зат алмасу және өздігінен реттелуі. Фотосинтез — күн энергиясының органикалық заттың энергиясына өзгеруі. Биологиялық «аккумуляторларда» жарық энергиясының қорлануы. Фотосинтездің жарық және қараңғы сатылары, судың фотолизі.

1

11.

Органикалық заттардың тотығуы есебінен жасушаның энергиясымен қамтамасыз етілуі. Биологиялық тотығу және жану. Анаэробтық және аэробтық гликолиз. Митохондриялар — жасушаның энергиялық стансасы.

1

 

ІV тарау. Тұқым қуалау ақпараты және оның жасушада жүзеге асырылуы (4 сағат).

 

12.

Генетикалық ақпарат. Н.К. Кольцов. ДНҚ — нәруыз синтезделу үшін матрица (қалып) болып табылады. ДНҚ-ның екі еселенуі (редупликациясы). ДНҚ матрицасына сәйкес ақпараттың РНҚ-ның түзілуі.

1

13.

Генетикалық код. Генетикалық кодтың қасиеттері. Нәруыздың биосинтезі. Транскрипцияның реттелуі.

1

14.

Гендік және жасушалық инженерия.

1

15.

Транскрипция мен трансляцияның бактерияларда реттелуі. Бұл процестердің жоғары сатыдағы организмдерде реттелуі.

1

 

II бөлім. Организмдердің көбейуі және жеке дамуы (6 сағат).

 

V тарау. Өзін-өзі ұдайы өндіру — тіріге тән жалпылама қасиет (4 сағат).

 

16.

Митоз жыныссыз көбеюдің негізі екендігі, оның фазалары. Митоздың биологиялық мәні.

1

17.

Организмдердің көбею формалары. Жыныссыз көбеюдің түрлері. Жынысты көбею.

1

18.

Мейоз және оның биологиялық мәні. Мейоздың фазалары. Сперматогенез. Овогенез.

1

19.

Жануарлар мен гүлді өсімдіктердегі ұрықтану. Ұрықтанудың биологиялық маңызы.

1

 

VІ тарау. Организмдердің жеке дамуы (2 сағат).

 

20.

Организмдердің жеке дамуының элементарлық түсінігі. Жасушалардың бөлінуі, өсуі, жіктелуі, органогенез, даму, қартаю, даралардың өлуі. Ұрықтардың ұқсастығы.

1

21.

Организмнің біртұтас екендігі. Өзгергіш жағдайларға организмнің бейімделу деңгейлері. Өзіндік реттелу. Организмнің бастапқы даму кезеңдеріне сыртқы орта жағдайларының әсері. Биологиялық сағат. Анабиоз.

1

 

IІI бөлім. Генетика және селекция негіздері (13 cағат ).

VІІ тарау. Тұқым қуалаушылықтың негізгі заңдылықтары (5 сағат).

 

22.

Генетиканың қысқаша даму тарихы. Белгілердің Г.М.Мендель ашқан тұқым қуалау заңдылықтары. Тұқымқуалаушылықты зерттеудің гибриодологиялық әдісі. Моногибридтік шағылыстыру. Бірінші ұрпақтың біркелкілігі.

 

№4 практикалық жұмыс.

Қарапайым генетикалық есептер шығару.

1

23.

Доминанттылық заңы. Екінші ұрпақта белгілердің ажырауы. Ажырау заңы. Гомозиготалы және гетерозиготалы даралар.

1

24.

Генотип және фенотип. Аллельді гендер. Талдаушы шағылыстыру. Толық және толық емес доминаттылық. Тәуелсіз тұқым қуалау. Гендердің тіркесіп тұқым қуалауы.

1

25.

Сандық және сапалық белгілердің тұқым қуалауына орта жағдайларының әсері. Реакция нормасы.

1

26.

Жыныстың генетикалық анықталуы. Жыныспен тіркес тұқым қуалау. Гендердің өзара әрекеттесуі. Цитоплазмалық тұқым қуалаушылық. Адамның генетикалық әртүрлілігі. Адамның генетикалық денсаулығына ортаның әсері. Адамның генетикалық аурулары.

1

 

VІІІ тарау. Өзгергіштіктің заңдылықтары (4 сағат).

 

27.

Модификациялық және тұқым қуалайтын өзгергіштік. Тұқым қуалайтын өзгергіштіктің типтері. Гендік, хромосомалық, геномдық мутациялар. Тұқым қуалайтын өзгергіштіктің гомологтік қатарлар заңы.

 

№5зертханалық жұмыс.

Модификациялық өзгергіштіктің вариациялық қатарын және вариациялық қисық сызығын құрастыру.

№6 зертханалық жұмыс.

Организмдердің өзгергіштігі.

1

28.

Мутацияларды экспериментальдық жолмен алу. Адамның тұқым қуалайтын өзгергіштігі.

1

29.

Генетика және медицина. Адамның тұқым қуалаушылығын зерттеу әдістері. Адамның кейбір тұқым қуалайтын ауруларының алдын алу және емдеу. Резус-фактор.

 

№ 7практикалық жұмыс.

Өзіңе шежіре құрастыр.

1

30.

Туыстық некенің жағымсыздығы. Медициналық-генетикалық кеңес беру.

1

 

IX тарау. Генетика және селекция (4 сағат).

 

31.

Жануарларды қолға үйрету селекцияның бастапқы кезеңі екендігі. Мәдени өсімдіктердің шығу орталықтары. Жануарларды қолға үйрету аймақтары. Үй жануарларының шығу тегі.

1

32.

Заманауи селекцияның әдістері. Сұрыптау үшін өзгергіштіктің маңызы. Сұрыптау және оның шығармашылық рөлі. Тұқымқуалайтын сапаны бағалау.

1

33.

Туыстық шағылыстыру және оның селекциядағы маңызы. Гетерозис, оны ауыл шаруашылығында қолдану.

1

34.

Полиплоидия. Әріден будандастыру. Жасанды мутагенез. Олардың селекциядағы маңызы. Селекция жетістіктері.

 

№8 зертханалық жұмыс.

Жергілікті өсімдік іріктемелерінің фенотиптері.

1

 

IV бөлім. Эволюция ( 23 сағат).

 

Х тарау. Эволюциялық идеялардың дамуы. Эволюцияның дәлелдемелері (4 сағат).

 

35.

Эволюциялық түсініктердің шығуы және дамуы. Эволюционизмнің алғы шарттары. Ламарктың эволюциялық теориясы.

1

36.

Ч.Дарвин және оның түрлердің пайда болу теориясы. Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясының негізгі ұстанымдары. Эволюцияның синтетикалық теориясының шығуы.

1

37.

Эволюцияның дәлелдемелері. Эмбриологиялық дәлелдемелер. Морфологиялық дәлелдемелер. Палеонтологиялық дәлелдемелер. Эволюцияның биогеографиялық дәлелдемелері.

1

38.

Түр. Түрдің критерийлері. Популация.

 

№9 зертханалық жұмыс.

Әр түрге жататын өсімдіктердің морфологиялық ерекшеліктері.

1

 

ХI тарау. Эволюциялық процестің механизмдері (7 сағат).

 

39.

Өзгергіштіктің эволюциялық процестегі рөлі. Мутациялық өзгергіштік. Үйлесімдік өзгергіштік.

1

40.

Табиғи сұрыпталу-эволюцияның бағыттаушы факторы.

1

41.

Тіршілік үшін күрес. Түрішілік күрес. Түраралық күрес. Сұрыптаудың тиімділігі.

1

42.

Популяциялар ішіндегі табиғи сұрыпталудың формалары. Қозғаушы сұрыптау.

1

43.

Тұрақтандырушы сұрыптау. Гендер дрейфі. Популяциялық толқындар. Оқшаулану.

1

44.

Бейімділік. Қорғаушы рең. Жасырушы рең. Мимикрия (еліктеуші рең). Сақтандырушы рең. Бейімділіктің жетілдірілуі және оның салыстырмалы сипаты.

 

№10 зертханалық жұмыс.

Организмдердің бейімделгіштігі.

1

45.

Түртүзілу. Эволюциялық процестің негізгі бағыттары. Эволюция бағыттарының арақатынасы.

 

№11 зертханалық жұмыс.

Өсімдіктердегі ароморфоздар және бунақденелілердегі идиоадаптациялар.

1

 

ХII тарау. Жерде тіршіліктің пайда болуы (2 сағат).

 

46.

Тіршіліктің пайда болуы туралы көзқарастардың дамуы. Жерде тіршіліктің пайда болуы туралы теориялар. Л.Пастердің тәжірибесі.

1

47.

Органикалық молекулалардың абиогендік синтезі. Тіршіліктің пайда болуы  туралы қазіргі көзқарастар. Қазіргі кезде Жерде тіршіліктің пайда болуы мүмкін бе?

1

 

ХIII тарау. Жерде тіршіліктің дамуы (6 сағат).

 

48.

Криптозойда тіршіліктің дамуы. Архей. Протерозой. Жануарлардың алуантүрлілігінің күрт жоғарылауы. Палеозой заманында тіршіліктің дамуы. Кембрий, Ордовик, Силур, Девон, Тас көмір, Пермь.

1

49.

Мезозой заманында тіршіліктің дамуы. Триас. Юра. Бор. Кайнозой заманында тіршіліктің дамуы. Палеоген. Неоген. Антропоген.

1

50.

Органикалық дүниенің алуантүрлілігі.

1

51.

Жүйелеудің ұстанымдары. Жүйелеудің шығуы. Жасанды және табиғи жүйелер. Организмдерді жіктеу.

1

52.

Тіршіліктің жасушалық емес формалары — вирустар, фагтар.

1

53.

Тіршіліктің жасушалық формалары, олардың ядросыздарға және ядролыларға бөлінуі. Прокариоттар. Эукариоттар.

1

 

ХIV тарау. Адамның шығу тегі (4 сағат).

 

54.

Адам шығу тегінің дәлелдемелері. Адам мен адам тәрізді маймылдардың ұқсастығы және айырмашылықтары.

1

55.

Еңбек және адамның пайда болуы. Антропогенездің алғышарттары.

1

56.

Алғашқы адамдар. Ежелгі адамдар. Ертедегі адамдар. Қазбадан табылған осы заманғы типтес адамдар.

1

57.

Адам нәсілдері. Нәсілшілдіктің дәрменсіздігі. Нәсілшілдіктің кертартпалық мәні.

1

 

V бөлім. Экология негіздері (11 сағат).

 

XV тарау. Экожүйелер (7 сағат ).

 

58.

Экология пәні. Ортаның экологиялық факторлары.

1

59.

Биотикалық оптимум. Организмдердің тіршілік ортасына бейімделуі.

1

60.

Әртүрлі түр популяцияларының, экожүйелердің өзара әрекеттесулері.

1

61.

Бірлестіктер. Экожүйелер. Бірлестіктердегі организмдердің қызмет атқаратын топтары. Экожүйелердің мысалдары.

1

62.

Энергия ағымы және қоректік тізбектер. Экологиялық пирамида. Экожүйелердің өнімдері. Экожүйелердің қасиеттері. Өздігінен реттелу.

1

63.

Экожүйелердің ауысуы. Адамның әрекетіне байланысты экожүйелердің ауысуы. Агроценоздар.

1

64.

Экологиялық білімді адамның практикалық әрекетіне пайдалану.

1

 

XVI тарау. Биосфера. Адам әрекетінің биосфераға әсері. Биосфераны қорғау (4 сағат).

 

65.

Биосфера туралы В.И.Вернадскийдің ілімі. Биосфераның құрамы: тірі зат, түрлік құрамы. Табиғатта көміртек пен азот айналымы. Тірі организмдердің шөгінді жыныстарды және топырақты түзудегі рөлі.

1

66.

Адамның биосферадағы рөлі. Ауқымды экологиялық проблемалар.

1

67.

Қоғам және қоршаған орта. Халық санының артуы. Индустриялық тұтынушылар қоғамы. Халықаралық ынтымақтастық және кедейлікпен күрес. Экологиялық қауіпсіздіктің концепциялары.

1

68.

Қазақстан Республикасының экологиялық проблемалары. Тұрақты даму.

1

 

 

 

 

ФИЗИКА

7-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары

Сағат саны

Барлығы, сағ

теория

практика

Физика – табиғат туралы ғылым

7

2

9

1

Табиғат және адам. Физика – табиғат туралы ғылым.

1

1

2

Физикалық терминдар мен ұғымдар. Физика және техника. Қазiргi әлемдегi физика.

1

1

3

Аспан денелері туралы ғылым.

1

1

4

Орталық Азия және ғылымның дамуы. Ежелгі дүниедегі халық астрономиясы.

1

1

5

Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері. Физикалық эксперимент.

1

1

6

Физикалық теория.

1

1

7

Физикалық шама. Шамаларды өлшеу. Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі. Өлшемдердің метрлік жүйесі. Бірліктердің халықаралық жүйесі. Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу.

1

1

8

№1-лабораториялық жұмыс. Өлшеуiш цилиндр (мензурка) бөлiктерiнiң құнын анықтау. Дененiң көлемiн өлшеу.

1

1

9

Практикалық жұмыс:

Аспап шкаласындағы бөліктің құнын анықтау.

1

1

Заттың құрылысы

3

2

5

1

Атомдар және молекулалар. Заттың молекулалық құрылысы. Молекулалардың қозғалысы. Диффузия құбылысы.

1

 

1

2

№2-лабораториялық жұмыс. Кішкентай денелердің өлшемін анықтау.

 

1

1

3

Дене температурасының оның молекулаларының жылдамдығына тәуелділігі. Заттың агрегаттық күйлері және оларды молекулалық-кинетикалық көзқарас негізінде түсіндіру.

1

 

1

4

Масса және заттың тығыздығы.

№3 лабораториялық жұмыс. Қатты дененің массасы мен тығыздығын анықтау

 

1

1

5

(Қазіргі әлемдегі нанотехнология).*

1

 

1

Қозғалыс

6

4

10

1Механикалық қозғалыс. Қоршаған орта және механикалық қозғалыс.

1

 

1

2Санақ денесі. Қозғалыстың салыстырмалылығы.

1

 

1

3Планеталардың қозғалысы. Коперниктің гелиоцентрлік жүйесі.

1

 

1

4Материялық нүкте. Қозғалыс траекториясы. Жол.

1

 

1

5Практикалық жұмыс:

 

Қозғалыстың салыстырмалылығы.

1

1

6Бiрқалыпты және бiрқалыпты емес қозғалыстар. Жылдамдық. Жылдамдық бірліктері.

1

 

1

7Бiрқалыпты емес қозғалыс кезiндегi орташа жылдамдық.

1

1

8Бiрқалыпты түзу сызықты қозғалыстың графигi.

1

 

1

9

Практикалық жұмыс: Жол, орын ауыстыру және бiрқалыпты түзу сызықты қозғалыстағы дененің координатасы.

1

1

10

№1-бақылау жұмысы.

1

1

Денелердің өзара әрекеттесуі

7

5

12

1

Инерция. Күш – денелердiң өзара әрекеттесуiн сипаттайтын шама.

1

 

1

2

Тартылыс құбылысы. Бүкiл әлемдiк тартылыс заңы.

1

 

1

3

Ауырлық күші. Басқа планеталардағы ауырлық күші.

1

 

1

4

Дененің салмағы. Салмақсыздық

1

 

1

5

Практикалық жұмыс: Сапалық және мәтінді есептер шығару

 

1

1

6

Деформация. Гук заңы. Динамометр.

1

 

1

7

Практикалық жұмыс: Сапалық және мәтінді есептер шығару.

 

1

1

8

Үйкеліс күші. Үйкеліс әрекетін техникада ескеру.

1

 

1

9

Денеге бір түзудің бойымен әрекет ететін күштерді қосу

1

 

1

10

№4 лабораториялық жұмыс. Серпімді деформацияларды зерделеу.

 

1

1

11

Практикалық жұмыс:Механикадағы күштер.

1

1

12

№2-бақылау жұмысы

1

1

Қысым

11

6

17

1

Қысым. Қысымның қатты денелер, сұйықтар және газдар арқылы берілуі.

1

 

1

2

Паскаль заңы.

1

 

1

3

Гидравликалық пресс.

1

 

1

5

Газдың қысымы. Ауырлық күшінің әрекетінен сұйықтар мен газдарда болатын қысым.

1

 

1

6

Практикалық жұмыс: Сапалық және мәтінді есептер шығару.

1

1

7

Қатынас ыдыстар. (Су құбыры)*.

1

 

1

8

Атмосфералық қысым.

1

 

1

 Торричелли тәжірибесі. Барометр

1

 

1

9

Атмосфералық қысымның биіктікке байланысты өзгеруі. Манометрлер. Сорғылар.

1

 

1

10

Архимед күші.

1

 

1

11

№ 5 лабораториялық жұмыс. Архимед заңын тексеру.

1

1

12

Денелердің жүзу шарттары. Ареометрлер. (Су көлiгi)*.

1

 

1

13

№ 6 лабораториялықжұмыс. Дененің сұйықта жүзу шарттарын анықтау.

1

1

14

Практикалық жұмыс: Сапалық және мәтінді есептер шығару

1

1

1 5

(Ауада ұшу)*.

1

 

1

16

Практикалық жұмыс: Архимет заңын тексеру.

1

1

17

№3-бақылау жұмысы

1

1

Жұмыс. Қуат. Энергия

7

5

12

1

Дененің қозғалу бағытында әрекет ететін күштің жұмысы. Қуат.

1

 

1

2

Энергия. Денелердің потенциалдық және кинетикалық энергиялары.

1

 

1

3

Ауырлық күші әрекет ететін дененің потенциалдық энергиясы. Деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясы.

1

 

1

4

Механикалық энергия. Механикалық энергияның сақталу заңы.

1

 

1

5

Практикалық жұмыс: Сапалық және мәтінді есептер шығару

1

1

6

Күш моменті. Тепе-теңдiк шарттары. Иінді таразылар.

1

 

1

7

№7 лабораториялықжұмыс. Иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау.

1

1

8

Көлбеу жазықтық. Механиканың «Алтын ережесі». Механизмдердің пайдалы әрекет коэффициенті.

1

 

1

9

№8 лабораториялықжұмыс.Денені бірқалыпты көтеру кезіндегі жұмысты анықтау. Көлбеу жазықтықтың ПӘК-ін анықтау.

1

1

10

(Ең қуатты машиналар. Тiрi табиғаттағы қуат және жұмыс.)*

1

 

1

11

Практикалық жұмыс: Механизмдердің пайдалы әрекет коэффициенті.

1

1

12

№4-бақылау жұмысы

1

1

Барлығы:                                                                                    

41

24

65

 

 

Уақытқоры (4 сағат).

* бұл  материалдардыбілімалушылардыңжобалықісәрекетіретіндеқарастыруғаболады.

 

ФИЗИКА

8-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

№ п/п

Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары

Сағат саны

Барлығы, сағ

теория

практ.

Жылу құбылыстары

18

6

24

1.

Температура. Оны өлшеу тәсілдері. Термометрлердiң түрлерi. Температураның шкаласы.

1

1

2.

Жылулық қозғалыс. Броундық қозғалыс. Диффузия.

1

1

3.

Iшкi энергия. Iшкi энергияны өзгерту тәсiлдерi. Жылуөткізгіштік, конвекция, сәуле шығару.

1

1

(Жылу құбылысының тірі организмдегі ролі. Табиғаттағы және техникадағы жылу берілу. Жылу берудегі конвекцияның орны. Суық кездегі адам)*.

1

1

4.

Жылу мөлшері. Заттың меншікті жылу сыйымдылығы.

1

1

6.

№ 1 лабораториялық жұмыс. Температуралары әртүрлi суды араластырып жылу мөлшерін салыстыру.

1

1

7.

Отынның меншікті жану жылуы. Отынның энергиясы.

1

1

8.

Механикалық және жылу процестеріндегi энергияның сақталу және айналу заңы.

1

1

9.

Практикалық жұмыс: Денені қыздыру үшін қажетті немесе оны суытқанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеу.Заттың меншікті жылу сыйымдылығын анықтау

 

1

1

10.

Заттың агрегаттық күйлері. Қатты денелердiң балқуы және қатаюы.

1

1

11.

Балқу температурасы. Меншiктi балқу жылуы.

1

1

12.

№ 2 лабораториялық жұмыс.. Мұздың меншiктi балқу жылуын анықтау.

1

1

13.

Будың пайда болуы. Булану және конденсация. Қаныққан және қанықпаған булар.

1

1

14.

Ауаның ылғалдылығы. Ылғалдылықты өлшеуге арналған құралдар.

1

1

15.

№ 3 лабораториялық жұмыс. Ауаның ылғалдылығын анықтау.

1

1

16.

Қайнау. Меншiктi булану жылуы.

1

1

17.

Қайнау температурасының атмосфералық қысымға байланыстылығын анықтау.

1

1

18.

Термодинамика негiздерi. Термодинамиканың бiрiншi заңы. Газдың және будың жұмысы.

1

1

19.

Жылу процестерiнiң қайтымсыздығы. Термодинамиканың екінші заңы. Қазiргi физикадағы термодинамиканың рөлi.

1

1

20.

Жылу қозғалтқыштары. Жылу қозғалтқыштары-ның п.ә.к.-ті. Жылу қозғалтқыштарын жетілдіру жолдары. Тоңазытқыш.

1

1

21.

(Жылу қозғалтқыштарының энергетиканың дамуындағы рөлi. Жылу қозғалтқыштары және оның адам өміріндегі маңызы. Жылу машиналары және табиғатты қорғау.. Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер).

1

1

22.

(Айдағы, Марстағы, Шолпандағы термодинамикалық жағдайлар).

1

1

23.

Практикалық жұмыс: Заттың агрегаттық күйлері өзгерген кездегі жылу мөлшерін есептеу

1

1

24.

Бақылау жұмысы №1. «Жылу құбылыстары».

 

1

1

Электр құбылыстары

15

7

22

1.

Денелердің электрленуі. Электр зарядының сақталу заңы. Электроскоп. Өткізгіштер мен диэлектриктер.

1

1

2.

Қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуi. Кулон заңы.  Элементар электр заряды.

1

1

3.

Электр өрiсi. Электр өрісінің кернеулігі.

1

1

4.

Потенциал және потенциалдар айырымы. Конденсаторлар..

1

1

5.

Табиғаттағы электр құбылысы. Өндірісте және тұрмыста электрлендіруді есепке алу және қолдану.

1

1

6.

Электр тогы. Электр тогы көздері. Электр тізбегі және оның құрамды бөлігі.

1

1

7.

Ток күшi. Амперметр.

1

1

8.

Кернеу. Вольтметр.

1

1

9.

№ 4 лабораториялық жұмыс. Электр тiзбегiн құрастыру және оның әртүрлi бөлiктерiндегi ток күшiн өлшеу.

 

1

1

10.

Практикалық жұмыс: Ток күші мен кернеуді есептеу

1

1

11.

Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы. Өткiзгiштiң электр кедергiсi. Өткiзгiштiң меншiктi кедергiсi.

1

1

12.

№ 5 лабораториялық жұмыс. Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңын тексеру.

1

1

13.

Электр кедергісінің температураға тәуелділігі. Асқын өткізгіштік.

1

1

14.

Резистор және реостат. Өткiзгiштердi тiзбектей және параллель қосу.

1

1

15.

№ 6 лабораториялық жұмыс. Өткiзгiштердi тiзбектей және параллель қосуды зерделеу.

 

1

1

16.

Электр тогының жұмысы мен қуаты.

1

1

17.

№ 7 лабораториялық жұмыс. Электр тогының жұмысы мен қуатын анықтау.

 

1

1

18.

Электр тогының жылулық әсері. Джоуль-Ленц заңы. Қыздыру шамдары..

1

1

19.

Қыздыру шамдары. Электрқыздырғыш құралдар. Қысқа тұйықталу. Балқымалы сақтандырғыштар.

1

1

20.

Электр тогының химиялық әсерi. (Фарадейдiң заңы).

1

1

21.

Практикалық жұмыс: Элерктр тізбегін есептеу.

 

1

1

22.

Бақылау жұмысы №2. Электр құбылыстары

1

1

Электр тогының магниттік әсері

4

4

8

1.

Тұрақты магнит. Магнит өрiсi. Тогы бар түзу өткізгіштің магнит өрiсi.

1

1

2.

Тогы бар шарғының магнит өрiсi. Электромагниттер және оларды қолдану.

1

1

3.

Магнит өрiсiнiң тогы бар өткiзгiшке әрекеті. Электроқозғалтқыш. Электр өлшеуіш құралдар.

1

1

4.

Электромагниттiк индукция. Генераторлар.

1

1

5.

№ 8 лабораториялық жұмыс. Тұрақты магниттiң қасиеттерiн оқып-үйрену және магнит өрiсiнiң бейнесiн алу.

1

1

6.

№ 9 лабораториялық жұмыс. Электрмагниттi құрастыру және оның әсерiн сынау.

1

1

7.

Практикалық жұмыс: Магниттердің өзара әрекеттесуі

1

1

8.

Бақылау жұмысы №3. Электр тогының магниттік әсері

1

1

Жарық құбылыстары

6

4

10

1.

Жарық. Жарық көздері. Күн – жұлдыз. Жарықтың түзу сызықты таралу заңы. Көлеңке және жартылай көлеңке. Күннің және Айдың тұтылуы.

1

1

2.

Жарықтың шағылуы. Шағылу заңдары. Толық шағылу. Жазық және сфералық айналар. Сфералық айна көмегімен кескін алу.

1

1

3.

Жарықтың сынуы. Жарықтың сыну заңы.

1

1

4.

Линзалар. Линзаның оптикалық күшi. Жұқа линзаның формуласы. Линзаның көмегімен кескiн алу.

1

1

5.

(Көз — оптикалық жүйе. Көздiң көру кемістігі және олардың түзету әдiстері. Оптикалық аспаптар).

1

1

6.

Жарықтың дисперсиясы. Түс және жарық.

1

1

7.

№ 10 лабораториялық жұмыс.Шынының сыну көрсеткiшiн анықтау.

1

1

8.

№ 11 лабораториялық жұмыс. Линзаның көмегiмен кескiн алу.

1

1

9.

Практикалық жұмыс: Жарық құбылыстары

1

1

10.

Бақылау жұмысы. №4. Жарық құбылыстары

 

1

1

Барлығы:

43

21

64

 

Уақыт қоры: 4 сағат.

* бұл  материалдарды білім алушылардың жобалық іс-әрекеті ретінде қарастыруға болады.

 

ФИЗИКА

9-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

№ п/п

Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары

Сағат саны

Барлығы, сағ

теория

практ.

Кинематика негіздері

7

3

10

1.

Қозғалыс – материяның ажырамас қасиеті. Материалдық нүкте. Санақ жүйесі. Салыстырмалы механикалық қозғалыс.

1

1

2.

Векторлар және оларға амалдар қолдану. Вектордың координаталар осьтеріндегі проекциялары.

 

1

 

1

3.

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс. Үдеу.

1

 

1

4.

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру. Жылдамдықтың графигі. Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі дененiң бастапқы жылдамдықсыз орын ауыстыруы.

1

 

1

5.

Еркiн түсу үдеуi. Дененiң еркiн түсуi. Аспан денелерi және тағы басқалардың жерге еркiн түсу үдеуi.

1

 

1

6.

Қисықсызықты қозғалыс. Материялық нүктенiң шеңбер бойымен бiрқалыпты қозғалысы.

1

 

1

7.

Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар. Центрге тартқыш үдеу. Қатты дененің ілгерлемелi және айналмалы қозғалысы.

1

 

1

8.

№ 1 лабораториялық жұмыс. Бірқалыпты қозғалыс кезiндегi дененiң үдеуiн анықтау.

1

1

9.

Практикалық жұмыс: Денелердің қозғалысын сипаттау тәсілдері

1

1

10.

Бақылау жұмысы №1 Кинематика негіздері

1

1

Динамика негіздері

6

4

10

1.

Ньютонның бiрiншi заңы. Инерциялық санақ жүйелерi.

1

 

1

2.

Күш. Ньютонның екiншi заңы. Масса.

1

 

1

3.

Ньютонның үшінші заңы. Салыстырмалылық принципi.

 

 

1

 

1

4.

Механикадағы күштер.Бүкiләлемдiк тартылыс күші.Бүкiләлемдiк тартылыс заңы.

1

 

1

5.

Денелердiң ауырлық күшiнiң әрекетiнен қозғалуы. Тiреумен қозғалатын дененің салмағы.

1

 

1

6.

Салмақсыздық. Жердің жасанды серiктерінің қозғалысы.

1

 

1

7.

Практикалық жұмыс: Күшті өлшеудің практикалық тәсілдері;

 

1

1

8.

№2 лабораториялық жұмыс. Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерделеу.

1

1

9.

Практикалық жұмыс: Жердің ауырлық өрісіндегі дене қозғалысының параметрлерін есептеу.

1

1

10.

Бақылау жұмысы №2. Динамика негіздері

1

1

Сақталу заңдары

3

1

4

1.

Дене импульсі. Материялық нүктеде импульстiң өзгеруі. Денелер жүйесі. Импульстің сақталу заңы.

1

 

1

2.

Реактивтi қозғалыс. (К.Э.Циолковскийдің ғылыми еңбектерінің маңызы. Зымыран. Ғарыш саласының қазіргі жетістігі).

1

 

1

3.

Энергия. Энергияның сақталу және бiр түрден екiншi түрге айналу заңы. Ғылым мен техникада практикалық есептерді шығаруда сақталу заңдарын қолдану.

 

 

1

 

1

4.

Практикалық жұмыс: Дененің кинетикалық энергиясының өзгеруіне қатысты күштің жұмысын салыстыру.

1

1

Тербелістер және толқындар

8

4

12

1.

Тербелмелі қозғалыс. Тербелмелі қозғалысты сипаттайтын негiзгi шамалар (тербеліс амплитудасы, периоды, жиілігі, фазасы). Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі.

1

 

1

2.

Еркін және еріксіз тербелістер. Өшетін тербелістер. Тербеліс кезіндегі энергияның түрленуі. Резонанс.

1

 

1

3.

Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері. Математикалық және серіппелі маятниктердің периоды.

1

 

1

4.

Электромагниттік тербелістер. Еркін электромагнитік тербелістер. (Тербелмелі контур). Томсон формуласы.

1

 

1

5.

Еріксіз электромагниттік тербелістер. (Раманың  магнит  өрісіндегі айналуы).

 

 

1

 

1

6.

№ 3 лабораториялық жұмыс. Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау.

 

1

1

7.

Практикалық жұмыс: Әр түрлі маятниктер тербелісінің перодын есептеу.

 

 

1

1

8.

Тербелiстердiң серпімді ортада таралуы.  Толқындық қозғалыс. Көлденең және қума толқындар. Толқынның ұзындығы. Толқынның таралу жылдамдығы. Механикалық толқынның қасиеті.

 

 

1

 

1

9.

№4 лабораториялық жұмыс.Беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау.

1

1

10.

Дыбыс. Дыбыстың сипаттамалары. Акустикалық резонанс. Дыбыстың таралуы Жаңғырық. Ультрадыбыс

1

 

1

11.

Электромагниттік толқындар. Электромагниттік толқынның қасиеті. Электромагниттік толқындар  шкаласы..

1

 

1

12.

Бақылау жұмысы №3. Тербелістер және толқындар.

1

1

Астрономия негіздері

5

1

6

1.

Жұлдызды аспан. Әлемнің құрылымы және масштабтары

1

 

1

2.

Аспан сферасы. Аспан координаталарының жүйесі.

1

 

1

3.

Әртүрлі географиялық ендіктегі аспан сферасының қозғалысы. Жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақыт. Күнтізбе.

1

 

1

4.

Кеплер заңдары. Күн жүйесі денесіне дейінгі ара қашықтықты анықтау.

1

 

1

5.

Коперник әлемiнiң гелиоцентрлік жүйесi, оның әлем және  дүниетанымдық маңызы. Ғаламшарлардың көрінетiн қозғалысы.

 

 

 

1

 

1

6.

Бақылау жұмысы №4. «Астрономия негіздері»

1

1

Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар

6

1

7

1

Жылулық сәулелену. (Абсолют қара дене. Стефан – Больцман заңы.) Денелердің сәуле шығару құбылысын түсіндірудегі қиындықтары.

1

 

1

2

Жарық кванттары туралы Планк гипотезасы. Планк формуласы.

 

 

1

 

1

3

Фотоэффект құбылысы. Эйнштейн формуласы. Фотоэффект құбылысын техникада пайдалану.

1

 

1

4

Рентген сәулелері.

1

 

1

5

Радиактивтілік.

1

 

1

6

Резерфорд тәжірибесі. Атомның құрамы. Атомның моделі.

1

 

1

7

Бақылау жұмысы №5. Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар

1

1

Атом ядросы.

4

2

6

1.

Атом ядросының құрамы. Ядролық өзара әрекеттесу. Ядролық күштер. Физикалық шамалардың ядролық физикада қолданылатын өлшем бірліктері.

1

 

1

2

Массалар ақауы. Ядроның байланыс энергиясы. Радиактивті сәулеленудің табиғаты. Радиактивті ыдырау заңы.

1

 

1

3.

Ауыр ядролардың бөлінуі. Тізбекті реакция. Ядролық реактордың жұмыс принципі. Атом электр станциялары.

1

 

1

4.

Термоядролық реакциялар. (Күн мен жұлдыздардың энергиясы. Радиактивтi изотоптар. Радиактивтi изотоптарды қолдану)*

 

Радиактивті сәулелерден қорғану.

1

 

1

    5.Практикалық жұмыс: Жартылай ыдырау периодын есептеу

1

1

     6.

Бақылау жұмысы №6. Атом ядросы

1

1

Жалпылау сабақтары

2

 

2

1.

Физика және астрономияның дүниетанымдық маңызы. Элементар бөлшектер және ғаламның дамуы туралы мағлұматтар

1

 

1

2.

Ғылыми-техникалық өркениет және ноосфера. Экологиялық мәдениет.

1

 

1

Лабораториялық практикум

8

8

Барлығы:                                                                                    

41

24

65

 

 

Уақыт қоры –3 сағат

 


«Өнер» білім саласы

 

Музыка

5-6 сыныптар

Сыныптар бойынша оқу материалдары

Сағат саны

 

5 сынып

 

Айтыс және жыраулық өнер

9

Ғасырлармен сырласқан сазды аспаптар

7

Әлем халықтарының музыкалық театры

10

Дәстүр және жаңашылдық

8

 

6 сынып

Сөзбен өрілген саз

9

Музыка және сурет

7

Өнер тұлғалары

10

Жаңа заманның жаңа әні

8

 

Бейнелеу өнері

5-6 сыныптар

 

Мазмұны

Сыныптар бойынша сағат саны

Барлығы

5 сынып

6 сынып

Өнер туындыларын қабылдау

2

2

4

Графика

6

6

12

Кескіндеме

8

8

16

Композиция

6

6

12

Сәндік-қолданбалы өнер

4

4

8

Мүсін өнері

4

4

8

Көркемдік құрастыру, дизайн және сәулет өнері

4

4

8

Барлығы

34

34

68

 

 

Технология (ұл балаларға арналған)

5-сынып

Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау

1

1

2

Ауыл шаруашылығы өндірісінің техникасы мен технологиясы

2

1

1

3

Ағаш пен ағаш материалдарын қолмен және механикалық түрде өңдеу технологиясы

8

1

7

4

Металды қолмен және механикалық түрде өңдеу

8

8

5

Сәндік-қолданбалы өнері элементтерін қоса отырып, материалдарды көркем өңдеу технологиясы

6

1

5

6

Электротехника және электроника негіздері

3

1

2

7

Үй мәдениеті. Тұрмыстағы жөндеу жұмыстары

1

1

8

Шығармашылық жобалау іс-әрекеті

5

5

Барлығы:

34

5

29

 

Технология (ұл балаларға арналған)

6-сынып

Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау

1

1

2

Ауыл шаруашылығы өндірісінің техникасы мен технологиясы

2

1

1

3

Ағаш пен ағаш материалдарын қолмен және механикалық түрде өңдеу технологиясы

8

1

7

4

Металды қолмен және механикалық түрде өңдеу

8

1

7

5

Сәндік-қолданбалы өнер элементтерін қоса отырып, материалдарды көркем өңдеу технологиясы

6

1

5

6

Электротехника және электроника негіздері

3

1

2

7

Үй мәдениеті. Тұрмыстағы жөндеу жұмыстары

1

1

8

Шығармашылық жобалау іс-әрекеті

5

5

Барлығы:

34

6

28

 

 

Технология (ұл балаларға арналған)

7-сынып

 

Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау

1

1

2

Ауыл шаруашылығы өндірісінің техникасы мен технологиясы

2

1

1

3

Ағаш пен ағаш материалдарын қолмен және механикалық түрде өңдеу технологиясы

8

1

7

4

Металды қолмен және механикалық түрде өңдеу

8

1

7

5

Сәндік-қолданбалы өнер элементтерін қоса отырып, материалдарды көркем өңдеу технологиясы

6

1

5

6

Электротехника және электроника негіздері

3

1

2

7

Үй мәдениеті. Тұрмыстағы жөндеу жұмыстары

1

1

8

Шығармашылық жобалау

іс-әрекеті

5

 

5

 Барлығы:

34

6

28

 

 

Технология (ұл балаларға арналған)

8-сынып

Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау

1

1

2

Ауыл шаруашылығы өндірісінің техникасы мен технологиясы

2

1

1

3

Ағаш пен ағаш материалдарын қолмен және механикалық түрде өңдеу технологиясы

8

1

7

4

Металды қолмен және механикалық түрде өңдеу

8

1

7

5

Сәндік-қолданбалы өнер элементтерін қоса отырып, материалдарды көркем өңдеу технологиясы

6

1

5

6

Электротехника және электроника негіздері

3

1

2

7

Үй мәдениеті. Тұрмыстағы жөндеу жұмыстары

1

1

8

Шығармашылық жобалау іс-әрекеті

5

5

Барлығы:

34

6

28

 

Технология (ұл балаларға арналған)

9-сынып

 

Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау

1

1

2

Ауыл шаруашылығы өндірісінің техникасы мен технологиясы

2

1

1

3

Ағаш пен ағаш материалдарын қолмен және механикалық түрде өңдеу технологиясы

8

1

7

4

Металды қолмен және механикалық түрде өңдеу

8

1

7

5

Сәндік-қолданбалы өнер элементтерін қоса отырып, материалдарды көркем өңдеу технологиясы

6

1

5

6

Электротехника және электроника негіздері

3

1

2

7

Шығармашылық жобалау іс-әрекеті

5

1

8

Қазіргі заманғы өндірісі мен техникалық және кәсіптік білім беру

1

5

Барлығы:

34

7

27

 

Технология (қыз балаларға арналған)

5-сынып

Бөлімдердің атаулары

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Кабинетте жалпы тәртіп сақтау, қауіпсіздік техникасы ережелері,  санитарлық-гигиеналық талаптар және еңбек қауіпсіздігі

1

1

2

Тағам әзірлеу технологиясы

4

1

3

3

Маталармен танысу. Мата өңдеу  технологиясы.Тігін машинасымен жұмыс жасау

17

4

13

4

Тұрғын үй ішкі көрінісі

2

1

1

5

Киім және аяқкиім күтімі. Жеке бас гигиенасы

1

1

6

Көкөніс өсіру – өсімдік шаруашылығының бір саласы

3

1

2

7

Жоба

6

1

5

Барлығы:

34

10

24

 

Технология (қыз балаларға арналған)

6-сынып

 

Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1 Жеміс-көкөніс дақылдарын өсіру технологиясы. Көкөніс саласындағы күзгі жұмыстар

3

1

2

2 Тағам әзірлеу технологиясы

6

2

4

3 Маталармен танысу. Тігін машинасымен жұмыс жасау. Киімді жобалау, дайындау және көркем әшекейлеу

16

3

13

4 Тұрғын үй интерьері. Тұрғын үй гигиенасы. Киім және аяқкиім күтімі

3

1

2

5 Жоба

6

1

5

Барлығы:

34

8

26

 

 

 

Технология (қыз балаларға арналған)

7-сынып

Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1 Тағам дайындау технологиясы

4

1

3

2 Мата түрлерімен танысу. Киімді күту

2

1

1

3 Тігін машинасымен жұмыс жасау

2

1

1

4 Киімді жобалау және дайындау

12

2

10

5 Тұрғын үй интерьері

2

1

1

6 Қолөнер

6

1

5

7 Жоба

6

1

5

Барлығы:

34

8

26

 

Технология (қыз балаларға арналған)

8-сынып

 

Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1 Тағам әзірлеу технологиясы

8

3

5

2 Машинатану элементтері. Тігін бұйымдарын жобалау және дайындау (белдемше)

10

2

8

3 Отбасы экономикасы. Кәсіпкерлік

4

2

2

4 Тұрғын үй интерьері

1

1

5 Қолөнер

6

1

5

6 Жоба

5

1

4

Барлығы:

34

10

24

 

 

Технология (қыз балаларға арналған)

9-сынып

Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1 Тамақ дайындау технологиясы

8

2

6

2 Тігін бұйымдарын жобалау және дайындау (шалбар)

8

2

6

3 Материалды көкемдік өңдеу

8

6

4

Кәсіби қызмет ету саласының технологиясы

5

2

3

 

5Жоба жасау қызметі

5

1

4

 Барлығы:

34

9

25

 

 

Сызу

9-сынып

 

Бөлімдер

Сағат саны

1

Кіріспе

1

2

Сызбаларды орындау негізгі ережелері және геометриялық салулар

9

3

Проекциялау әдістері

8

4

Геометриялық денелер мен моделдердің проекциялары

12

5

Кескіндер — көріністер, қималар және тіліктер

12

6

Біріктірулер

6

7

Құрастыру сызбасы

8

8

Құрылыс және топография сызбаларының элементтері

6

9

Графикалық редакторындағы жұмыс негіздері

4

10

Қорыту

2

Барлығы:

68

 

 

«Дене шынықтыру» білім саласы

 

Дене шынықтыру

5-9 сыныптар

 

Бағдар-лама түрлері

Бағдарлама бөлімдері

Оқу тоқсандары

1

2

3

4

Σ

Базалық

 

 

 

 

 

 1. Жеңіл атлетика

7

7

14

 1. Спорт ойындары

 

 

14

 

11

9

34

 1. Гимнастика

14

 

14

 1. Шаңғы дайындығы

10

10

 1. Ұлттық ойындар

5

5

 

10

 1. Жүзу

8

8

Базалық компонент бойынша сағаттар саны:

21

19

26

24

90

Вариативті

 

 

 

 1. Аймақтың климаттық жағдайына байланысты

6

2

4

12

 1. Мұғалімнің таңдауы бойынша (ұлттық спорт түрлерін қолдану)Вариативті компонент бойынша сағаттар саны:

6

2

4

 

12

Оқу жылы бойынша сағаттар саны (Σ)

27

21

30

24

102

 

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.