NIS

Қытайдың Duke Kunshan университеті елордалық оқушыға толық білім грантын ұсынды

Жоғары оқу орындарын таңдау кезінде қытайлық университеттің ұстанған жаһандық көзқарасы мен этно-мәдени алуандылығы Наргиздің назарын аудара білген. Оған қоса, Duke Kunshan университеті (DKU) — Duke Университеті (АҚШ) мен Ухань университетінің (Қытай) бірлескен жобасы. DKU дипломынан басқа, барлық түлектер Duke университетінің дипломын ала алады. Зияткерлік мектеп түлегі Наргиз жоғары оқу орнында заңгер мамандығы бойынша білім алуды жоспарлап отыр.

Нұр-Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің түлегі Наргиз Шантаева Қытайдың Duke Kunshan университетінен толық білім грантын ұтып алды. Сондай-ақ, Наргизге әлемдік QS-2021 рейтінгісі бойынша Еуропаның үздік саяси университеті саналатын Франциялық Sciences Po университетінен шақырту келді.

  • Осынау 6 жыл ішінде маған көрсеткен ықыласы мен көмегі үшін барлық ұстаздарым мен кураторларға ерекше алғыс айтқым келеді. Мектеп бітіруші сыныптастарыма келер болсақ, жаңа қадамдарыңызға гүл бітсін. Сіздерге тек сәттілік тілеймін!

Қазіргі уақытта мен университеттегі оқуыма дайындалып жатырмын. Содан кейін арманымдағы жұмысқа орналасып, сүйікті құқық және сот істерінде өзімді білікті маман ретінде дәлелдейтініме үміттенемін, — дейді жас зияткер.

Абайдың «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» деген қанатты сөзін өмірлік ұстанымы етіп алған жас түлекке тек сәттілік тілейміз.


Выпускница Назарбаев Интеллектуальной школы города Нур-Султан Наргиз Шантаева выиграла полный образовательный грант от китайского университета Duke Kunshan. Также Наргиз получила приглашение от Французского университета Sciences Po, который считается лучшим политическим университетом Европы по мировому рейтингу QS-2021.

Глобальное видение и этнокультурное многообразие, которым придерживался китайский университет, привлекло внимание Наргиза при выборе ВУЗов. Кроме того, университет Duke Kunshan (DKU) является совместным проектом университета Duke (США) и Университета Ухань (Китай). Помимо диплома DKU, все выпускники могут получить диплом университета Duke. Выпускница интеллектуальной школы Наргиз планирует получить образование по специальности юриста.

— Хочу выразить особую благодарность всем моим учителям и кураторам за оказанное мне внимание и помощь в течение этих 6 лет. Что касается моих одноклассников-выпускников, в добрый путь! Желаю Вам удачи в каждом начинании!

В настоящее время я готовлюсь к учебе в университете. Надеюсь, потом устроюсь на работу мечты и буду доказывать себя квалифицированным специалистом в области права и правосудия, — говорит юный интеллектуал.

Желаем удачи выпускнице, которая считает крылатую фразу «Кто не работает, тот не ест» своей жизненной позицией.


Chinese Duke Kunshan University offers full educational grant to a school student from the capital

Nargiz Shantaeva, a graduate of the Nazarbayev Intellectual School in Nur-Sultan, won a full educational grant from China’s Duke Kunshan University. Nargiz also received an invitation from the French University of Sciences Po, which is considered the best political university in Europe according to the QS-2021 world ranking.

The global vision and ethno-cultural diversity followed by the Chinese university caught Nargiz’s attention when choosing the universities. In addition, Duke Kunshan University (DKU) is a joint project between Duke University (USA) and Wuhan University (China). In addition to the DKU diploma, all graduates can receive a Duke University diploma. A graduate of the intellectual school, Nargiz plans to major in law at the university.

— I would like to express my special gratitude to all my teachers and supervisors for their attention and help during these 6 years. As for my graduating classmates, way to go! I wish you the best of luck in every endeavor!

I am currently preparing for university. I hope, then I will get a dream job and prove myself as a qualified specialist in law and justice, — says the young intellectual.

We wish good luck to the graduate, who considers the phrase «No song, no supper» as her life credo.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.