Темирбаева Айжан Ахметовна

Түйіндеме-Резюме-RESUME

Тегі: Фамилия: SURNAME:Темирбаева \Temirbayeva

Аты: Имя: FIRST NAME:  Аижан \ Aizhan

Акесінің аты: Отчество:PATRONYMIC NAME:  Ахметовна\ Ahmetovna

Туған күні, айы, жылы: Дата рождения: DATE OF BIRTH: 15.06.1981

Атқаратын міндеті: Должность: QUALIFICATION:  Мұғалім\ учитель \ teacher

Жалпы стажы: общий стаж: WORK EXPERIENCE:  9 жыл\ 9 лет\ 9 years

Педагогикалық стажы: педагогический стаж: PEDAGOGICALEXPERIENCE:   9

Жүктеме: Учебная нагрузка: 18

Жұмыс тәжірибесі: Стаж работы: WORK HISTORY:    2003 – 2006 жж. Черновод орта мектебі, Неміс тілі пәні мұғалімі; 2006 ж – Маржанбұлақ орта мектебі, Ағылшын тілі және неміс тілі пәндері мұғалімі. 2003 – 2006 years Chernovod secondary school, teacher of  the Germany language; 2006year —  Marzhanbulak secondary school, teacher  of  the English and Germany languages

Білімі: Образование:  EDUCATION: жоғары \ высшее \ higher

АГУ им. К.Жубанова 2003г., учитель немецкого языка.ASU by name K.Zhubanov 2003y., teacher of  the Germany language.

АГУ им. К.Жубанова 2006 г., бакалавр переводческого дела. ASU by name K.Zhubanov 2003y., bachelor of  translate affair.

Санаты: Kатегория: CATEGORY:  II

Жеке қасиеті: личные качства: PERSONAL INFO: талапкерлік, жауапкершілік, білімге құштарлық \ жажда знаний, ответственность, требовательность \ Responsible, exacting, communicative, executive, punctual

Темирбаева Айжан Ахметовна: 1 комментарий

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.