Без рубрики

Тест тапсырмаларының жинағы. Орта мектептің 9 сыныбында жүргізілетін Адам.Қоғам.Құқық пәнінен

Батыс Қазақстан облысы,Жәнібек ауданы,
Борсы ауылдық округі, Тегісшіл елді мекені

Тегісшіл ЖББНМ Тарих пәнінің мұғалімі
Уразов Ержан Берикович

ТҮСІНІК ХАТ

 

«Адам. Қоғам. Құқық» пәнінен тест тапсырмаларының жиынтығы авторлық бағдарламасы жаратылыстану-математика бағдарындағы 9-сыныпқа арналған. Авторлық бағдарлама мұғалімге күнделікті сабақты пысықтауда, мәтіндерге назар аудартуда, термин сөздерге маңыз беруде көмекке келеді.

Бағдарламаны жазудағы мақсат – жаратылыстану-математика бағытына сай кей гуманитарлық пәндердің қысқаруының орнын толтыру. Оқушыларды өз беттерінше ізденуге баулу, өз беттерінше термин сөздерге түсінік іздеп, сөздік қорларын молайтуға ықпал ету.

Пәннің өзі қоғам өмірімен, өзімізді қоршаған айналамен тығыз байланыста болған соң кейбір тақырыптарға тереңірек тоқталған жөн. Оқушыларға арналған тест жұмысы сабақ соңында оқушылардың алған білімдерін пысықтауда таптырмас құрал деген ойдамын.

Осы бағдарламаны құруда жаратылыстану-математика бағытына арналған орта жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық пайдаланылды.

Жүкешев Қ., т.б.

Адам. Қоғам. Құқық: Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық /Қ.Жүкешев, Ғ.Сапарғалиев, Г.Асанбекова. Өңд., толықт. 2-бас. – Алматы: «Мектеп» баспасы, 2009. – 240 бет.

 

МАЗМҰНЫ

 

Түсінік хат

 

І тарау. Адамның табиғаты

 

§ 1. Адам

§ 2. Әр адам қайталанбас тұлға

§ 3. Адамның қызметі

§ 4. Адамның қабілеті

§ 5-6. Өмір және оның мәні

 

ІІ тарау. Қоғамдағы адам

 

§ 7. Қоғам және қоғамдық қатынастар

§ 8. Адамдар қауымдастықтарының формалары

§ 9. Мемлекет

§ 10. Өркениет ұғымы. Шығыс және Батыс өркениеттері

§ 11. Дәстүрлі және индустриалдық қоғамдар. Қазіргі заманғы өркениет

 

ІІІ тарау. Адам және экономика

 

§ 12. Экономика ұғымы

§ 13. Нарық және нарықтық қатынастар

§ 14. Меншік және жекешелендіру

§ 15. Адам және нарық

 

IV тарау. Әлеуметтік өмір аясы

 

§ 16. Қоғамның әлеуметтік құрылымы

§ 17. Орта тапты қоғам

§ 18. Қазақстан қоғамының ұлттық-этностық құрамы

§ 19-20. Отбасы және жаста.

 

 

V тарау. Қоғамның саяси өмірі

 

§ 21. Саясат және билік

§ 22-23. Демократия – халық билігі

§ 24-25. Мемлекет: функциялары, құрылымы мен басқарылуы

§ 26. Қоғамдық бірлестіктер

§ 27. Саяси мәдениет

§ 28. Қазақстан Республикасы: саяси сипаттама

 

VІ тарау. Құқық және оның пайда болуы

 

§ 29. Құқық туралы жалпы түсінік

§ 30. Қазақ халқының мемлекеті мен құқығы тарихынан

§ 31. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтары және олардың қорғалуы

§ 32. Азаматтық

§ 33. Құқықтық мемлекет

 

VІІ тарау. Конституция – мемлекеттің негізгі заңы

 

§ 34. Қазақстан Республикасының Конституциясы: құрылымы мен мазмұны

§ 35. Адамның жеке бас бостандығы мен қадірі

§ 36. Саяси құқықтар мен бостандықтар

§ 37. Экономикалық және әлеуметтік құқықтар мен бостандықтар

§ 38. Қазақстан Республикасы азаматтарының міндеттері

§ 39. Қазақстан Республикасының Президенті

§ 40-41. Қазақстан Республикасының Парламенті

§ 42. Қазақстан Республикасының Үкіметі

§ 43. Қазақстан Республикасының Сот билігі

§ 44. Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі

§ 45. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары

 

VІІ тарау. Құқықбұзушылықтың кейбір түрлері және құқықтық жауапкершілік

 

§ 46. Азаматтық құқықбұзушылық және ол үшін жауапкершілік

§ 47. Тәртіптік және әкімшілік-құқықтық жауапкершілік

§ 48. Қылмыстық құқық: құрылымы, функциялары және негізгі ұстанымдары

§ 49. Қылмыс және және қылмыстық жауаптылық

 

ІХ. Тарау. Моральдық нормалар

 

§ 50. Мораль және құқық

§ 51-52. Моральдың негізгі санаттары

 

Х тарау. Мәдениет және руханилық

 

§ 53. Мәдениет және оның қоғамдағы рөлі

§ 54. Жастар және мәдениет

§ 55. Руханият

§ 56. Мәдениеттілік

§ 57. Адамдардың қарым-қатынасы

§ 58. Сөйлеу мәдениеті

 

Орта мектептің 9 сыныбында жүргізілетін Адам.Қоғам.Құқық пәнінен тест тапсырмаларының жинағы

 

І тарау

§ 1

1. Ғалымдардың жорамалдауынша бұдан 40 мың жыл бұрын Жер бетінде пайда болған ежелгі адам атауы:

А) Homo sapiens (саналы адам)

В) Епті адам

С) Тік жүретін адам

Д) Синантроп

Дұрыс жауабы: [А]

Жүкешев Қ., т.б.

Адам. Қоғам. Құқық: Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық /Қ.Жүкешев, Ғ.Сапарғалиев, Г.Асанбекова. Өңд., толықт. 2-бас. – Алматы: «Мектеп» баспасы, 2009. 5-бет.

 

2. Аталған бағытты ұстанатын зерттеушілер адамды өзге тіршілік иелерімен – жануарлармен (соның ішінде, маймылмен) генетикалық байланыста қарастырады:

А) Идеалистер

В) Материалистер

С) Дінтанушылар

Д) Әлеуметтанушылар [В]6-бет.

3. Ежелгі қытай, үнді, грек философиясында адам –

А) эволюциялық дамудың шыңы

В) ең саналы жыртқыш

С) ғарыштың бір бөлігі (микрокосм)

Д) саналы сүтқоректі [С]6-бет.

4. Адам өмірінің биологиялық және әлеуметтік элементтерден тұратын жағдайлардың тұтас жүйесімен айқындалатын себеп-салдарлығы:

А) эволюция

В) инициация

С) детерминация

Д) этнология [С]7-бет.

І тарау

§ 2

5. Латынның individuum сөзінің қазақша баламасы:

А) бөлінбейтін

В) тұлға

С) адам

Д) қоғам [А]8-бет

6. Адамның бірегей және әмбебап қасиеттерінің бірлігі, тұтас жүйе:

А) мінез

В) даралық

С) психология

Д) абсолют [В] 9-бет

7. Қоғамда қатып қалған консерватизм мен таптаурындарға (стереотип) қарсы күресте маңызды рөл атқарады:

А) жеке адамның даралануы мен жетілуі

В) тұтас мемлекет азаматтарының жетілуі

С) заң

Д) әдет-ғұрып, салт-дәстүр [А] 10-бет

8. Адамзаттың жеке өкілі, қоғам мүшесі:

А) мемлекет

В) қоғам

С) жеке адам

Д) партия [С] 10-бет

9. Латынның personalitas сөзінің қазақша мағынасы:

А) тұлға

В) қоғам

С) жеке адам

Д) партия [А] 11-бет

10. Әлеуметтік өмірде болып жатқанның барлығын жинақтап, өз бойына сіңіріп алып жүрген адам:

А) тұлға

В) қоғам

С) мемлекет

Д) халық [А] 11-бет

І тарау

§ 3

11. Қоршаған дүниені мақсатты өзгертуге және жаңғыртуға бағытталған, онымен белсенді қатынас жасаудың тек адамға тән формасын қалай атаймыз?

А) өмір сүру

В) қызмет

С) оқу

Д) шығармашылық [В] 13-бет

12. Қызметтің көздеген нәтижесін алдын ала барлау:

А) мақсат

В) қызмет

С) көріпкелдік

Д) мотив [А] 13-бет

13. Психология ғылымында адамды қызметтің белгілі бір түріне итермелейтін қозғаушы күшті қалай атайтынын көрсет:

А) мақсат

В) қызмет

С) мотив

Д) сана [С] 13-бет

14. Француз тіліндегі motif (мотив) сөзінің қазақша баламасының мағынасын көрсетіңіз:

А) мақсат, мүдде

В) себеп, себепке итермелеу

С) қызмет

Д) әрекет [В] 13-бет

І тарау

§ 4

15. Тұлғаның қызмет түрлерін атқару тәсілдерін жетік меңгеруінен көрініс табатын, жемісті нәтижеге қол жеткізу мүмкіндіктерін көрсететін дара-психологиялық ерекшелік:

А) қабілет

В) ынта

С) мотив

Д) сана [А] 16-бет

16. Жаңалығымен, жоғары жетістігімен және қоғамдық маңыздылығымен ерекшеленетін қабілеттердің жиынтығын қалай атаймыз?

А) қабілет

В) интеллект

С) тәжірибе

Д) дарын [Д] 17-бет

17. «Атом ядросында қаншалықты физикалық энергия болса, адамның миында соншалықты ойлау энергиясы бар» деген тұжырымға келген Канадалық патофизиолог:

А) Г.Селье

В) Б. Рассел

С) А.Эйнштейн

Д) Э. Резерфорд [А] 17-бет

18. Қарапайым адамдар өз миында бар жүйке клеткаларының қанша пайызын қолданады?

А) 96 %

В) 4 %

C) 10 %

Д) 20 % [В] 18-бет [В] 18-бет

19. «Адамды қолөнердің кез келгеніне үйреткендей, шығармашылыққа да үйретуге де болады» деп есептеген ағылшын математигі, әрі философ:

А) Бертран Рассел

В) Леонард Эйлер

С) Джон фон Нейман

Д) Альберт Эйнштейн [А] 18-бет [А] 18-бет

20. Ұзақ мерзімдік, қысқа мерзімдік жүйешелерге және сенсорлық деп аталатын гипотекалық жүйешеге бөлінетін танымдық функция:

А) сана

В) жад

С) қабілет

Д) ой [В] 18-бет

21. Латынның intellectus (интеллект) сөзінің мағынасы:

А) тану, түсіну, талқы

В) ой, сана, сезім

С) дарын, қабілет, тәжірибе

Д) жад, түсінік, түйсік [А] 19-бет

22. Адамның зияттылығын (интеллект) айқындайтын тест:

А) TOEFL

B) IQ

 

C) психологиялық тест

Д) IELTS [В] 19-бет

23. Жамбыл туралы бір естелігінде қай қайраткер ақынның миллион жол өлеңді жатқа айтатыны туралы жазған:

А) Ә.Тәжібаев

В) М.Ғабдуллин

С) И.Байзақов

Д) Ж.Молдағалиев [А] 19-бет [А] 19-бет

І тарау

§ 5-6

24. Суицид дегеніміз:

А) үкім

В) қылмыс

С) адамның өзін-өзі өлтіру құбылысы

Д) жаза [С] 25-бет

ІІ тарау

§ 7

25. Адамдардың бірлесіп өмір сүруі мен әрекет етуінің ең жиі кездесетін формасы:

А) отбасы

В) қоғам

С) тайпа

Д) ру [А] 27-бет

26. Адамдардың табиғатпен және өзара байланыста бола отырып, бірлесу формасы:

А) ру

В) тайпа

С) мемлекет

Д) қоғам [Д] 27-бет

27. Әлеуметтік топтасулар арасындағы немесе адамдар арасындағы экономикалық, саяси, әлеуметтік, мәдени қарым-қатынастар қалай аталады?

А) бірлестік

В) қауымдастық

С) қоғамдық қатынастар

Д) кәсіподақ [С] 29-бет

ІІ тарау

§ 8

28. Адамдардың бірігіп өмір сүруінің тарихи формаларын көрсетіңіз:

А) ұлтқа дейінгі және мемлекеттік

В) ұлтқа дейінгі және ұлттық

С) рулық, тайпалық

Д) ұлыстық, ұлттық [В] 30-бет

29. Туыстық байланыстар арқылы топтасқан адамдар қауымдастығы:

А) ру

В) тайпа

С) ұлыс

Д) ұлт [А] 30-бет

 

30. Қоғамда ана рөлінің үстем болуы:

А) патриархат

В) демократия

С) матриархат

Д) анархия [С] 31-бет

31. Адамдар қауымдастығының рудан жоғарғы сатысы:

А) ру

В) қоғам

С) мемлекет

Д) тайпа [Д] 31-бет

32. Адамдар қауымдастығының тайпадан кейінгі ұлттық түзілімінің алдындағы баспалдақта тұрған сатысы:

А) ұлт

В) ұлыс

С) тайпа

Д) ру [В] 31-бет

33. Өзіндік мәдениеті, тілі, ұлттық психологиясы айшықтана көрініс беретін адамдар қауымдастығының орнықты формасы:

А) ұлыс

В) тайпа

С) ұлт

Д) мемлекет [С] 31-бет

34. Белгілі бір географиялық ортада тұрып, белсенді, жүйелі әрекет ете алатын, азаматтығы бар қоғам мүшелерінің жиынтығы:

А) халық

В) ру

С) тайпа

Д) мемлекет [А] 32-бет

ІІ тарау

§ 9

35. «Мемлекет жалпыға бірдей игілік пен әділеттілік әкелуі керек» деп есептеген ежелгі грек философы:

А) Сократ

В) Демокрит

С) Аристотель

Д) Платон [В] 32-бет

36. Қоғамның саяси-экономикалық, мәдени-әлеуметтік жүйесін бірізділікке түсіретін, қоғамды басқаратын және сақтайтын негізгі институт:

А) қоғам

В) халық

С) мемлекет

Д) тайпа [С] 33-бет

37. Аумағы жағынан дүниежүзіндегі ең ірі мемлекет:

А) АҚШ

В) Ресей

С) Канада

 

Д) Үндістан [В] 34-бет

ІІ тарау

§ 10

38. Адамның мүмкіндігі мен қабілетін айқындауға және шыңдауға бағытталған адамзаттың шығармашылық қызметі болып табылатын:

А) өркениет

В) мемлекет

С) мәдениет

Д) қоғам [С] 38-бет

39. Халықтардың тарихи дамудың белгілі бір кезеңіндегі материалдық, рухани және әлеуметтік өмірінің өзіне тән сапалық ерекшеліктерін қалай атаймыз?

А) өркениет

В) мемлекет

С) қоғам

Д) мәдениет [А] 38-бет

40. Б.з.д. VIII-VI ғ.ғ. Грекияда өзгеше ақша айналым жүйесі, нарық және саяси ұйымдасудың негізгі формасы:

А) мемлекет

В) полис

С) провинциялар

Д) заңдар [В] 40-бет

41. Номадизм дегеніміз:

А) отырықшы

В) жаппай қалаға көшу процесі

С) көшпелілік

Д) шаруашылық [С] 41-бет

ІІ тарау

§ 11

42. 192 федерациялық және унитарлық мемлекеттердің біріктіретін халықаралық ұйым:

А) БҰҰ (Біріккен Ұлттар Ұйымы)

В) ЮНЕСКО

С) ЮНИСЕФ

Д) ТМД [А] 44-бет

43. Ислам, буддизм, христиан діндері:

А) ұлттық діндер

В) дүниежүзілік діндер

С) аумақтық діндер

Д) философиялық мектептер [В] 44-бет

44. Тірі организмдердің өзара және табиғатпен ара байланысын зерттейтін ғылым:

А) биология

В) биосфера

С) экология

Д) зоология [С] 45-бет

45. 1875 жылы неміс ғалымы Э.Зюс енгізген өмір жайлаған жер қыртысының атауы:

А) биология

В) экология

С) зоология

Д) биосфера [Д] 45-бет

46. Ресурстарды тауысу, ластау, істен шығару:

А) экологиялық апат

В) игеру

С) тұтыну

Д) кен өндірісі [С] 46-бет

47. Білім беру, ғылым және мәдениет мәселелері бойынша БҰҰ құрған ұйым:

А) ЮНИСЕФ

В) ЮНЕСКО

С) Қызыл крест және қызыл жарты ай

Д) НАТО [В] 46-бет

ІІІ тарау

§ 12

48. Организмнің қалыпты өмірлік қызметін қамтамасыз ету ішін керекті талаптарының жиынтығы:

А) тұтыну

В) шаруашылық

С) қажеттілік

Д) кәсіпкерлік [С] 47-бет

49. Адам қажеттіліктерінің пирамидасын құраған американдық ғалым:

А) Д.Кейнс

В) А.Маслоу

С) Д.Смит

Д) Б.Рассел [В] 48-бет

50. Грек тілінен аударғанда «экономика» сөзінің мағынасы:

А) мемлекеттік іс туралы заң

В) дауыс беру туралы заң

С) үй шаруашылығын жүргізу туралы заң

Д) еңбек туралы заң [С] 49-бет

51. Өндірісті ұйымдастыру үшін жасалған, адамның қолымен өндірілген материалдық игіліктер мен өндіріс құралдарының жиынтығы:

А) капитал

В) кәсіпкерлік

С) өндіргіш күш

Д) тауар [А] 50-бет

52. Адам ресурсы, жұмысшылар мен қызметкерлер, олардың білімі және тәжірибесі:

А) кәсіпкерлік

В) еңбек

С) капитал

Д) нарық [В] 50-бет

53. Кәсіпкерлік дегеніміз:

А) салық төлеуші

В) өндіргіш күш

С) адамның өндірісті ұйымдастыру қабілеті

Д) алыпсатарлық [С] 50-бет

 

ІІІ тарау

§ 13

54. Айырбас үшін арнайы өндірілетін өнім:

А) тауар

В) ақша

С) нарық

Д) акция [А] 51-бет

55. Батыстан келген әуел баста «сатушы мен сатып алушы кездесетін орын» ұғымын білдіретін сөз:

А) ақша

В) тауар

С) банк

Д) нарық (рынок) [Д] 51-бет

56. Нақты тауарды сатушылар мен оны сатып алушылардың басын қосатын кез келген институт немесе механизм:

А) ақша

В) нарық

С) тауар

Д) базар [В] 51-бет

57. Тауарды баспа-бас түрінде айырбастау:

А) бартер

В) брокер

С) банкир

Д) банкрот [А] 51-бет

58. Жалпыға бірдей балам ретінде қолданылатын ерекше тауар:

А) банк

В) ақша

С) нарық

Д) тауар [В] 52-бет

59. Ақша, негізінен, қанша қызмет атқарады:

А) айналыс, құн өлшемі, қорлану қызметтерін атқарады

В) қорлану, өсу, жинақталу

С) пайдаланылу, жұмсалу, сақтандыру

Д) айналыс, құн өлшемі, сақтандыру [А] 52-бет

60. Өндірушінің өндіріс факторлары үшін (еңбек, жер, капитал және кәсіпкерлік) шығарған шығындарының жиынтығы:

А) тауардың сапасы

В) тауардың саны

С) тауардың өзі

Д) тауардың құны [Д] 53-бет

61. Өндірушінің бағасы мен сатып алушы бағасының арасындағы баланс:

А) тең салмақты баға теориясы

В) қосарлы баға теориясы

С) өндіруші баға теориясы

Д) сатып алушы баға теориясы [А] 53-бет

62. Сатып алушылардың уақыттың сол мезетінде сол бағаға белгілі бір көлемде тауар сатып алу қабілеті:

А) ұсыныс

В) таңдау

С) өндіріс

Д) сұраныс [Д] 53-бет

63. Тауар өндірушінің белгілі жерде, белгілі уақытта тұтынушыға сата алатын тауарларының көлемі қалай аталады?

А) ұсыныс

В) сұраныс

С) таңдау

Д) өндіріс [А] 54-бет

64. Ұсыныс пен сұраныстың өзара әрекеттесуінің нәтижесінде не қалыптасады?

А) өндіріс құны

В) нарықтық баға

С) бәсеке

Д) нарық [В] 55-бет

65. Нарыққа қатысушылардың арасындағы өндіріс жағдайларын жақсарту және өнімді өткізу үшін талас:

А) тауар

В) нарық

С) бәсеке

Д) ақша [С] 56-бет

66. Кәсіпорынның немесе кәсіпорындар тобының нарықта билік жүргізуге, бағаға бақылау жасай алатын және оны айқындайтын жағдайға ие болуы:

А) кәсіпкерлік

В) монополия

С) меншік

Д) акционер [В] 56-бет

ІІІ тарау

§ 14

67. Жеке адамдар мен фирмалардың жерді, капиталды және басқа активтерді алу, беру, пайдалану, сату және мұраға қалдыру құқығы:

А) жекеменшік

В) мұрагерлік құқық

С) акционерлік

Д) ортақ меншік [А] 58-бет

68. Өнім өндіру үшін құрылған, өздігінен шаруашылық жүргізетін субъект:

А) кәсіподақ

В) жекеменшік

С) кәсіпорын

Д) монополия [С] 58-бет

69. Мүлік иесі мен сол мүлікті жалға алған еңбек ұжымы арасындағы жалға беру туралы шарттың негізінде құрылатын кәсіпорын:

А) жалгерлік кәсіпорын

В) мемлекеттік кәсіпорын

 

С) акционерлік қоғам

Д) монополия [А] 58-бет

70. Мемлекеттік билік органдарының өкімімен құрылатын кәсіпорын:

А) жалгерлік кәсіпорын

В) акционерлік қоғамдар

С) мемлекеттік кәсіпорындар

Д) жеке кәсіпорын [С] 58-бет

71. Заңды немесе жеке тұлғалардың ерікті бірлестіктері – меншіктің аралас нысанындағы кәсіпорындардың бір түрі болып табылатын:

А) мемлекеттік кәсіпорындар

В) жалгерлік кәсіпорындар

С) жеке кәсіпорын

Д) акционерлік қоғамдар [Д] 58-бет

72. Жеке және ұжымдық шаруашылық жүргізуші субъектілерге мемлекеттік меншікті беру немесе сату арқылы меншік қатынастарын қайта құру қалай аталады?

А) жекешелендіру

В) жалгерлік кәсіпорын

С) акционерлік қоғамдар

Д) мемлекеттік кәсіпорын [А] 58-бет

73. Меншіктің сипатын өзгертпестен, сәйкес құзыретті кәсіпорын деңгейіне өткізу жолымен экономиканы мемлекет тарапынан тікелей басқаруды жою:

А) жекешелендіру

В) жалгерлік кәсіпорын

С) мемлекет иелігінен алу

Д) мемлекеттік кәсіпорын [С] 59-бет

ІІІ тарау

§ 15

74. Кәсіпорын ұжымы қызметінің нәтижелеріне тәуелді болып келетін, жұмысшының сіңірген еңбегінің саны мен сапасына алатын сыйы:

А) еңбекқаы

В) жәрдемақы

С) зейнетақы

Д) несие [А] 61-бет

75. Еңбекақының қанша түрі бар:

А) бес

В) төрт

С) үш

Д) екі [Д] 62-бет

76. Кәсіпорындар жұмысшыларды жұмыстан шығарып жібермейді, оларды не қысқартылған жұмыс режіміне көшіреді немесе ақы төленбейтін мәжбүрлі демалысқа жібереді. Бұл құбылыс қалай аталады?

А) жұмыссыздық

В) жұмысбастылық

С) жасырын жұмыссыздық

Д) кезекті еңбек демалысы [С] 63-бет

 

77. Бизнес сөзі ағылшын тілінен (business) аударғанда қандай мағына береді?

А) іс

В) кәсіп

С) шаруашылық

Д) жекеменшік [А] 63-бет

78. Адамдардың қоғамға қажетті тауарлар өндіру үдерісінде жерді, еңбекті және капиталды ұштастыра отырып, коммерциялық кәсіпорындар ұйымдастыру қабілеттерін қалай атаймыз?

А) кәсіподақ

В) жекеменшік

С) кәсіпкерлік

Д) ортақ меншік [С] 64-бет

ІV тарау

§ 16

79. Қандай да болмасын белгілі бір категорияға (ұлт, тап) енетін адамдардың жиыны:

А) әлеуметтік топ

В) тұрғындар

С) жергілікті халық

Д) кәсіпкерлер [А] 65-бет

80. Латынның structura сөзінің қазақша баламасы:

А) сапа

В) құрылым

С) таңдау

Д) реттілік [В] 65-бет

81. Бүікл ел азаматтарының түрлі белгілеріне қарай, бір-бірімен тұрақты қатынаста болатын топтарға жіктелуі:

А) әлеуметтік жіктелу

В) әлеуметтік сапа

С) әлеуметтік құрылым

Д) әлеуметтік топ [С] 61-бет

82. Латынның stratum сөзінің мағынасы:

А) әлеуметтік топ

В) құрылым

С) реттілік

Д) қабат [Д] 66-бет

83. Топтар өздерін құраған адамдардың саныдық мөлшеріне қарай нешеге бөлінеді?

А) бес

В) төрт

С) үш

Д) екі [Д] 66-бет

84. Бүкіл қоғам, өркениет, ұлт сияқты ірі әлеуметтік тұтастықтар мен жүйелер қандай топқа жатады?

А) макротоптар

В) микротоптар

С) төменгі тап

Д) орташа тап [А] 66-бет

85. Гректің makros сөзінің қазақша баламасы:

А) кіші

В) орташа

С) үлкен

Д) биік [С] 66-бет

86. Адамдардың бірігіп өмір сүруі мен еңбек ету үдересінде құрылатын шағын топтар:

А) макротоптар

В) төменгі тап

С) микротоптар

Д) орташа тап [С] 66-бет

87. Табыстары тұтыну себеті көрсеткішінен көп аса қоймайтын, көпшілік жағдайда ол кемерден олқы түсіп жататын адамдардан тұратын әлеуметтік топ:

А) орташа тап

В) жоғарғы тап

С) микротоп

Д) төменгі тап [Д] 67-бет

88. Жеке тапқа тән белгілері ьолық болмайтын, аралық және өтпелі топтарды қалай атаймыз?

А) әлеуметтік қабат

В) әлеуметтік құрылым

С) орташа тап

Д) төменгі тап [А] 67-бет

89. Қоғамның әлеуметтік құрылымын түзетін таптар мен топтар бір-бірімен байланыссыз өмір сүре алмайтын қатынас:

А) әлеуметтік қабат

В) әлеуметтік қатынастар

С) әлеуметтік өмір аясы

Д) әлеуметтік құндылық [В] 68-бет

90. Материалдық игіліктерді бөлу жолымен мемлекеттің әлеуметтік саясаты жүзеге асырылатын адамдар қауымының өмірлік қызмет аренасы:

А) әлеуметтік өмір аясы

В) әлеуметтік қабат

С) әлеуметтік қатынастар

Д) әлеуметтік құрылым [А] 68-бет

91. Қай жылы Тәуелсіз Қазақстанның жаңа зейнет заңы енгізілді?

А) 1997 жылы

В) 1998 жылы

С) 1992 жылы

Д) 1995 жылы [В] 69-бет

92. Зейнет заңы бойынша жұмыс істейтін әр адам өзінің айлық еңбекақысының қанша %-н жеке зейнет қорына аударып отырады?

А) 30

В) 20

С) 10

Д) 5 [С] 69-бет

 

 

93. Жаңа зейнет заңы бойынша ерлер үшін зейнет жасы:

А) 58

В) 63

С) 65

Д) 73 [В] 69-бет

94. Жаңа зейнет заңы бойынша әйелдер үшін зейнет жасы:

А) 63

В) 55

С) 68

Д) 58 [Д] 69-бет

ІV тарау

§ 17

95. Құрамының күрделілігі мен табыс мөлшерінің әртүрлі болуына байланысты орта таптың өзі нешеге бөлінеді?

А) 4-ке

В) 3-ке

С) 2-ге

Д) 5-ке [В] 70-бет

96. Қоғамның орта табының төменгі баспалдағы өкілінің еркін және тең құқықты өмір сүруіне қажетті материалдық табыс мөлшері:

А) төменгі статистикалық қамтамасыздандыру

В) жоғарғы статистикалық қамтамасыздандыру

С) орташа статистикалық қамтамасыздандыру

Д) жекешелендіру [С] 70-бет

97. Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясатының түпкілікті мақсаты:

А) жоғарғы тапты қоғам құру

В) орта тапты қоғам құру

С) төменгі тапты қоғам құру

Д) әлемдік держава құру [В] 70-бет

98. Мүшелерінің басым көпшілігі орта тап өкілдерінен құралатын қоғамды қалай атаймыз?

А) төменгі тапты қоғам

В) жоғарғы тапты қоғам

С) қатардағы қоғам

Д) орта тапты қоғам [Д] 71-бет

99. Орта тапты қоғам құрудың кепілі:

А) шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту

В) шағын кәсіпкерлікті дамыту

С) орта кәсіпкерлікті дамыту

Д) жекеменшікті көбейту [А] 71-бет

100. Адамдардың қоғамда қалыптасқан таптар мен қабаттар жүйесінде еркін орын ауыстыруын білдіретін ұғым:

А) орташа статистикалық қамтамасыздандыру

В) әлеуметтік мобильділік

С) әлеуметтік қайшылық

Д) әлеуметтік қамсыздандыру [В] 71-бет

 

101. Әлеметтік мобильділіктің қандай бағыттары болады?

А) тікелей, жанама

В) тік, көлденең

С) қысқа, ұзын

Д) көлденең, жанама [В] 72-бет

102. Тұрпаты жағынан әлеуметтік мобильділік нешеге бөлінеді?

А) таптық, тапішілік

В) тапаралық, таптық

С) тапаралық, тапішілік

Д) тапішілік [С] 72-бет

ІV тарау

§ 18

103. Жергілікті ұлт, республика тұрғындары ғылым тілінде қалай аталады?

А) абориген

В) автохтонды

С) конгломерат

Д) номад [В] 72-бет

104. Қазақстан үшін қазақтар:

А) диаспора

В) иммигрант

С) оралман

Д) автохтонды [Д] 73-бет

105. 2009 жылғы халық санағының қорытындылары бойынша Қазақстандағы қазақтардың үлес салмағы:

А) 67 %

В) 70 %

С) 80 %

Д) 90 % [А] 73-бет

106. Қазақстанда тұратын ұлттар мен ұлыстардың арасындағы үлесі жағынан қазақтардан кейінгі екінші орындағы диаспора:

А) өзбек

В) қырғыз

С) украин

Д) орыстар [Д] 73-бет

107. Қазақтардан өзге Қазақстан территориясында тұратын ұлт өкілдерін жалпылама қалай атаймыз?

А) автохтонды

В) оралман

С) босқындар

Д) диаспоралар [Д] 73-бет

108. Қазақстанның ұлт мәселелеріне байланысты сол елдермен мемлекетаралық қатынас жасауы:

А) мемлекетаралық қатынастар

В) ұлттық қатынастар

С) шекаралық қатынастар

Д) ұлтаралық қатынастар [Д] 73-бет

109. Этнос сөзінің мағынасы:

А) топ, тайпа

В) қауым, тобыр

С) ру

Д) ұлыс [А] 74-бет

ІV тарау

§ 19-20

110. Отбасында бір ғана бала болуын діттейтін заңы бар мемлекет:

А) Қытай Халық Республикасы

В) Үндістан

С) Индонезия

Д) Бангладеш [А] 76-бет

111. Қоғамның тірегі, алғашқы ұясы:

А) қоғам

В) отбасы

С) мемлекет

Д) ру [В] 76-бет

112. Ата-анасы және балалары бар отбасы:

А) толық емес отбасы

В) кеңейтілген отбасы

С) толық отбасы

Д) қарапайым отбасы [С] 77-бет

113. Ата-анасының біреуі ғана бар болса, ол отбасы қалай аталады?

А) толық отбасы

В) кеңейтілген отбасы

С) қарапайым отбасы

Д) толық емес отбасы [Д] 77-бет

114. Ата-анасы мен балаларынан басқа туыстары қосылып өмір сүріп жатқан отбасын қалай атаймыз?

А) кеңейтілген отбасы

В) толық отбасы

С) толық емес отбасы

Д) қарапайым отбасы [А] 77-бет

115. Отбасын құру мақсатын көздеген ер мен әйелдің ерікті және тең одағы:

А) отбасы

В) неке

С) азаматтық неке

Д) экспериментті неке [В] 77-бет

116. Тіркелмей-ақ ерлі зайыптыларша бірге тұратындар отбасыларды қалайша атаймыз?

А) кеңейтілген отбасы

В) толық отбасы

С) экспериментті отбасы

Д) толық емес отбасы [С] 77-бет

117. Азаматтық хал актілерін тіркеу органдарында белгіленбегендіктен, қандай отбасы заңды деп танылмайды?

А) толық отбасы

 

 

 

 

В) толық емес отбасы

С) кеңейтілген отбасы

Д) экспериментті отбасы [Д] 77-бет

118. Қандай некенің заңдық күші болмақ?

А) АХАЖ орындарына тіркелген

В) тіркелмеген

С) есепке алынбаған

Д) ислам дініне сай орындалған [А] 77-бет

119. Қ.Р Неке және отбасы туралы заңы бойынша ерлер мен әйелдер үшін неке жасы:

А) 20

В) 19

С) 18

Д) 25 [С] 77-бет

120. Туыс адамдардың, толыққанды және толыққанды емес туыстардың, асырап алушы мен асыралушының некелесуі заңды болып санала ма?

А) жоқ

В) себептерге байланысты

С) иә

Д) белгілі жағдайларда рұқсат етіледі [А] 78-бет

121. Қазіргі Қазақстанның отбасы-неке заңдылықтары бойынша қосарланған фамилияға рұқсат етіледі ме?

А) рұқсат етілмейді

В) рұқсат етіледі

С) тек ерекше жағдайларда

Д) тек ер балаларға қатысты [В] 78-бет

122. Балалар құқықтары туралы конвенциясы бойынша кәмелеттік жас мөлшері?

А) 19

В) 20

С) 18

Д) 16 [С] 78-бет

123. Қай жастан бастап сот кезінде баланың пікірі есепке алынады?

А) 18

В) 10

С) 16

Д) 20 [В] 78-бет

124. Кіндік (ядролық) отбасы деп қандай отбасын айтамыз?

А) толық емес отбасы

В) асыраушысынан айрылған

С) ата-аналардан және олардың балаларынан

Д) кеңейтілген отбасынан [С] 79-бет

125. Бір әйел мен бір ердің некелік одағы:

А) полигамды

В) моногамды

С) аралас

Д) экспериментті [В] 79-бет

 

126. Некелік формалардың ішіндегі ең көп тараған түрі:

А) моногамды

В) полигамды

С) аралас

Д) экспериментті [А] 79-бет

127. Екі немесе одан да көп әйел алушылықты қалай атаймыз?

А) моногамия

В) аралас

С) полигамия

Д) экспериментті [С] 79-бет

V тарау

§ 21

128. Гректің politika сөзінің мағынасы:

А) билік

В) мемлекеттік, қоғамдық іс

С) заң

Д) құжат [В] 82-бет

129. Саяси өмір өтіп жататын және мемлекеттік билік жүзеге асырылатын институттар жүйесі:

А) саяси жүйе

В) саяси билік

С) саясат

Д) саяси шешім [А] 83-бет

130. Француздың institut сөзінің мағынасы:

А) оқу орны

В) мектеп

С) мекеме, құрыллғы

Д) заң [С] 83-бет

131. Басқаруға келген адамның немесе адамдар тобының өз еркін іске асыру қабілеті:

А) саясат

В) басқару

С) билік

Д) заң [С] 84-бет

132. Мемлекеттік биліктің қайнар бастауы:

А) адамдар тобы

В) халық

С) билік иелері

Д) депутаттар [В] 84-бет

133. Халық заңның орындалуын кімдер арқылы бақылайды?

А) өзі сайлаған өкілдері арқылы

В) министрлер тарапынан

С) президент тарапынан

Д) депутаттар тарапынан [Д] 85-бет

134. Б.з.д. 106-43 жылдар аралығында өмір сүрген Римдік шешен, ойшыл, мемлекет қайраткері:

А) Тиберий

В) Нерон

С) Цицерон

 

Д) Аристотель [С] 85-бет

V тарау

§ 22-23

135. «Демократияның көптеген кемшіліктері бар екенін мойындай отырып, оның бір ғана артықшылығы бар екенін ескерте кеткенді жөн көремін. Бүгінге дейін ешкім де демократиядан асып түсетін ештеңе ойлап тапқан жоқ», — деген ой айтқан ағылшын саясаткері:

А) М.Тэтчер

В) Чемберлен

С) Елизавета патшайым

Д) У.Черчилль [Д] 86-бет

136. Демократия жемісінің ұзақ күттіретінін айтқан Францияның мемлекеттік қайраткері:

А) Ш. Де Голль

В) Алексис де Токвиль

С) Р.Фурье

Д) Р.Оуэн [В] 86-бет

137. Демократия сөзінің мағынасы?

А) ортақ билік

В) жекеменшік

С) мемлекеттік билік

Д) халық билігі [Д] 87-бет

138. Б.з.д. 460-370 жылдар аралығында өмір сүрген ежелгі грек философы:

А) Демокрит

В) Демосфен

С) Софокл

Д) Тацит [А] 87-бет

139. «Демократия – халық үшін, халықтың өзі іске асыратын халық билігі», — деген анықтама берген АҚШ-тың 16-шы президенті:

А) А.Линкольн

В) Г.Трумэн

С) Ф.Рузвельт

Д) В.Вильсон [А] 87-бет

140. Халықтың билік қайнары ретіндегі танылуын негіз еткен, қоғамның саяси ұйымдасу формасы:

А) демография

В) анархия

С) олигархия

Д) демократия [Е] 87-бет

141. Заңдардың ішіндегі ең негізгісі:

А) нормативтік акт

В) Конституция

С) Заңдар

Д) Жарғылар [В] 88-бет

142. Қабылданған заңдар бойынша елді басқаруды жүзеге асыратын орган:

А) Парламент

В) Сенат

С) Үкімет

Д) Мәжіліс [С] 88-бет

143. Үкімет жұмысының заңға қаншалықты сәйкес екендігін бақылап отыратын орган:

А) Үкімет

В) Сенат

С) Мәжіліс

Д) Парламент [Д] 88-бет

144. Демократияны қолдайтын, оған мүдделі күш:

А) халық

В) парламент

С) үкімет

Д) сот [А] 89-бет

145. Қоғам өмірінің барлық аяларына бақылау жасайтын, қуғын-сүргін жүргізетін мемлекеттік басқару формасы:

А) демократия

В) анархия

С) олигархия

Д) тоталитаризм [Д] 91-бет

146. Азаматтық, демократиялық қоғамның және тоталитарлық режімнің нышандары араласып жүретін, осы екеуінің ортасында тұрған саяси жүйе:

А) тоталитаризм

В) авторитаризм

С) анархия

Д) олигархия [В] 91-бет

V тарау

§ 24-25

147. Мемлекеттің аса маңызды да нақты түсінікті 3 функциясын көрсеткен ағылшын экономисі:

А) А.Маслоу

В) А.Смит

С) Д.Кейнс

Д) Р.Оуэн [В] 92-бет

148. Бір адамның қолына шоғырланған билік:

А) республика

В) абсолюттік монархия

С) монархия

Д) конституциялық монархия [С] 93-бет

149. Республика сөзінің мағынасы:

А) шексіз билік

В) халық билігі

С) парламент билігі

Д) қоғамдық, жалпыхалықтық [Д] 93-бет

150. Билікке заңсыз жолмен келген адамдар тобының қолындағы билік:

А) диктатура

В) монархия

С) республика

Д) олигархия [А] 93-бет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151. Монархия өз ішінен нешеге бөлінеді?

А) үшке

В) төртке

С) беске

Д) екіге [Д] 93-бет

152. Мұраланған тақ иесінің (монархтың) ешқандай заңдармен шектелусіз, өз қалауынша дара билік жүргізуі:

А) абсолюттік монархия

В) монархия

С) республика

Д) диктатура [А] 93-бет

153. Монархияның демократиялық ұстанымдармен біте қайнасқан басқару түрі:

А) абсолюттік монархия

В) республикалық басқару

С) диктатура

Д) конституциялық монархия [Д] 93-бет

154. Парламенттік және президенттік болып бөлінетін басқару түрі:

А) республикалық басқару

В) диктатура

С) анархия

Д) демократия [А] 94-бет

155. Парламенттегі орындардың көпшілігін сайлауда жеңіп алған партия немесе партиялар коалициясы басқаратын басқару түрі:

А) президенттік

В) абсолюттік

С) демократиялық

Д) парламенттік [Д] 94-бет

156. Президент рөлінің үстем болуы арқылы көрінетін басқару түрі:

А) парламенттік

В) диктатура

С) президенттік

Д) демократиялық [С] 94-бет

157. Бір қолға шексіз биліктің жинақталуы, заңды аяққа баса отырып, кұш көрсету арқылы мемлекет басқаруды жүзеге асыру:

А) республика

В) монархия

С) демократия

Д) диктатура [Д] 95-бет

158. Бір орталыққа бағынған бірнеше аумақтардан тұратын мемлекеттің құрылымын қалай атаймыз?

А) унитарлы мемлекет

В) федерациялы мемлекет

С) конфедерациялық мемлекет

Д) аралдық мемлекет [А] 95-бет

 

 

159. Бірнеше мемлекеттік түзілімдердің бірігіп, бір одақтық тұтастықты құрауынан тұратын мемлекеттік құрылу түрі:

А) конфедерация

В) федерация

С) республика

Д) монархия [В] 96-бет

160. Федерациялақы мемелекетті көрсетіңіз:

А) Франция

В) Жапония

С) АҚШ

Д) Польша [С] 96-бет

161. Ресей Федерациясында аумақтық-әкімшілік бірліктерден басқа, ұлттық белгілері бойынша түзілген қанша республика бар:

А) 20

В) 22

С) 24

Д) 21 [Д] 96-бет

162. Тәуелсіздігін сақтай отырып, өздерінің кейбір әрекеттерін үйлестіру үшін біріккен мемлекеттердің одағы:

А) федерация

В) унитарлы мемлекет

С) республика

Д) конфедерация [Д] 97-бет

163. Дүниежүзіндегі ең ірі конфедерация:

А) Ұлыбритания

В) Франция

С) Жапония

Д) Ресей [А] 97-бет

V тарау

§ 26

164. Белгілі бір әлеуметтік топтың, таптың ұлттың мүддесін қорғау үшін біріккен қоғамның белсенді және ұйымдасқан бөлігі:

А) партия

В) коалиция

С) бірлестік

Д) фракция [А] 97-бет

165. Партиялар неше түрге бөлінеді?

А) үшке

В) екіге

С) төртке

Д) беске [В] 99-бет

166. Латынның coalitio сөзінің мағынасы:

А) бірігу

В) қолдау

С) талдау

Д) таңдау [А] 100-бет

167. Қоғамдағы саяси белсенді адамдардың динамикалық ұйымы:

А) коалиция

В) саяси партиялар

С) федерация

Д) конфедерация [В] 100-бет

168. Биліктік құрылымдағы орнына қарай партиялар нешеге бөлінеді?

А) үшке

В) беске

С) екіге

Д) төртке [С] 100-бет

169. Латынның mandatum сөзінің мағынасы:

А) орын

В) куәлік

С) бірігу туралы құжат

Д) өкілетті куәландыратын құжат [Д] 100-бет

170. Түрлі әлеуметтік топтар өкілдерінің ортақ мүдделеріне қарай бірігуінің формалары мен түрлері қалай аталады?

А) қоғамдық партиялар

В) қоғамдық ұйымдар

С) коалициялар

Д) саяси партиялар [В] 101-бет

171. Қоғамдық бірлестіктерді басқаша қалай атаймыз?

А) үкіметтік ұйымдар

В) партиялар

С) үкіметтен тыс ұйымдар

Д) коалициялар [С] 101-бет

V тарау

§ 27

172. Менталитет сөзінің қазақша баламасы:

А) дін

В) діл

С) ақыл

Д) сана [В] 103-бет

173. Қоғамның саяси өміріндегі жаңа факторлар мен құбылыстарды үнемі саралап, ой елегінен өткізіп отыру:

А) саяси сана

В) саяси мәдениет

С) саяси сауаттылық

Д) саяси науқан [В] 103-бет

174. Халықтың, бұқараның құқықтары мен мүдделері үшін күрес:

А) оппозиция

В) менталитет

С) популизм

Д) популяция [С] 103-бет

 

 

175. Баспасөз, теледидар, радио өзге де дыбыс және бейне тарату құралдарының жиынтығы:

А) бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ)

В) журналистика

С) ақпарат

Д) жариялылық [А] 103-бет

176. Биліктің төртінші тармағы аталатын:

А) оппозиция

В) БАҚ

С) қоғамдық бірлестіктер

Д) коалициялар [В] 104-бет

V тарау

§ 28

177. Мемлекеттік биліктің бірлігін, жоғарылығын және дербестігін айқындайтын мемлекеттің мәні:

А) отар мемлекет

В) жартылай отар мемлекет

С) егемендік

Д) территориялық тәуелділік [С] 104-бет

178. «Қ.Р өзі демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтыратыны» қандай мемлекеттік құжатта жазылған?

А) Қ.Р Егемендік туралы Декларациясында

В) Қ.Р Конституциясында

С) заңнамаларда

Д) нормативтік-құқықтық актілерде [В] 106-бет

179. Азаматтардың дін ұстануы еркіндігі мен діни мекемелердің мемлекеттен бөлектігі:

А) діни мемлекет

В) құқықтық мемлекет

С) зайырлы мемлекет

Д) атеистік мемлекет [С] 106-бет

VІ тарау

§ 29

180. Қоғамдық ортада адамдардың өздерін ұстау ережелерінің жиынтығын қалай атаймыз?

А) әлеуметтік нормалар

В) әлеуметтік заңдар

С) нормативтік қөұжаттар

Д) заңдар [А] 110-бет

181. Мемлекет тарапынан заңдастырылған және қадағаланатын, жалпыға бірдей міндетті нормалар жүйесі:

А) заң

В) құқық

С) Конституция

Д) әдет-ғұрып [В] 111-бет

182. Түрлі діндердің міндеттелетін қағидалары, ережелері, салттарының атауы:

А) әдет-ғұрыптар

В) ырымдар

С) діни нормалар

Д) заңдар [С] 111-бет

183. Ұзақ уақыт бойы адамдар арасындағы қатынастарды реттеу үшін қолданылып келген сенім ережелері:

А) діни нормалар

В) заңдар

С) нормативтік актілер

Д) ғұрып нормалары [Д] 111-бет

184. Құқықтың алғашқы элементі, адамның өмірлік қызметі үдерісіндегі өздерін ұстау ережелерінің үлгісі:

А) діни нормалар

В) заңдар

С) құқық нормасы

Д) ырымдар [С] 112-бет

185. Нормативтік жарлықтар қабылдау құқығына ие:

А) Парламент

В) Сенат

С) Үкімет

Д) Президент [Д] 113-бет

186. Нормативтік қаулылар қабылдау құұығына ие:

А) президент

В) парламент

С) үкімет

Д) министрліктер [С] 113-бет

187. Нормативтік бұйрықтар қабылдау құқығына ие:

А) министрліктер

В) парламент

С) мемлекеттік органдар

Д) президент [А] 113-бет

188. Нормативтік шешімдер қабылдау құқығына ие:

А) министрліктер

В) жергілікті мемлекеттік органдар

С) парламент

Д) президент [В] 113-бет

189. Француз революциясының негізгі құжаты – «Адам мен азамат құқықтарының декларациясы» құжаты қабылданған жыл:

А) 1789 жыл

В) 1780 жыл

С) 1798 жыл

Д) 1750 жыл [А] 115-бет

VІ тарау

§ 30

190. Төру ұғымы XVI ғасырға дейін қолданылып келді де, соның негізінде қандай заңдар жинағы қабылданды?

А) Жасақ

В) Төре бітігі

С) Жеті Жарғы

Д) Есім ханның ескі жолы [В] 115-бет

191. «Қанды қанмен жумас болар» деген сөздің авторы:

А) М.Х.Дулати

В) Ж.Баласағұни

С) М.Қашғари

Д) А.Йассауи [С] 116-бет

192. Халық арасында Шыңғыс ханның ұрпақтары қандай атқа ие болды?

А) мырза

В) төре

С) хан

Д) сұлтан [В] 117-бет

193. Шыңғыс ханның әйгілі заңдар жинағы:

А) «Төре бітігі»

В) Монғолдың құпия шежіресі

С) «Жасақ»

Д) Жарғылар [С] 117-бет

194. Қазақ қалаларын біріктірген Жәнібек ханның ұлы Қасым қабылдаған заңдар жинағының атауы:

А) «Есім ханның ескі жолы»

В) «Қасым ханның қасқа жолы»

С) «Жасақ»

Д) «Жеті жарғы» [В] 117-бет

195. «Қасым ханның қасқа жолы» заңдар жинағы қанша бөлімнен тұрды?

А) алты бөлімнен

В) жеті бөлімнен

С) бес бөлімнен

Д) сегіз бөлімнен [С] 117-бет

196. Қасым ханнан кейінгі құқықтық ғұрыптарды ретке келтірген заңдар жинағы:

А) Жеті Жарғы

В) Жасақ

С) Есім ханның ескі жолы

Д) Қасым ханның қасқа жолы [С] 118-бет

197. «Жеті Жарғы» құқықтық нормалар жинағын енгізген хан:

А) Есім хан

В) Абылай хан

С) Қасым хан

Д) Тәуке хан [Д] 118-бет

VІ тарау

§ 31

198. БҰҰ-ның Бас Асссамблеясы Адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясын қай жылы қабылдады?

А) 1945 жылы

В) 1948 жылы

С) 1950 жылы

Д) 1947 жылы [В] 120-бет

199. Декларация мәтінін неше топқа жіктеуге болады?

А) төртке

В) беске

С) үшке

Д) алтыға [С] 120-бет

VІ тарау

§ 32

200. Адам мен мемлекет арасындағы біріншісінің екіншісіне тәнділігін айғақтайтын құқықтық байланысты қалай атаймыз?

А) азаматтық

В) азаттық

С) тұлғалық

Д) нормативтік [А] 125-бет

201. Азаматтық алудың біріншісі қағидасын көрсетіңіз:

А) тегіне қарай

В) жеріне қарай

С) ұлттық немесе қан құқығы

Д) ата-анасы тегіне орай [С] 125-бет

202. Азаматтық алудың екінші түрін көрсетіңіз:

А) ұлттық немес қан құқығы

В) аумақтық немесе қан құқығы

С) жеріне қарай

Д) ата-анасы тегіне орай [В] 125-бет

203. Мемлекетке тәнділігімен айқындалатын заңды тұлға:

А) үкімет

В) парламент

С) азамат

Д) президент [С] 125-бет

204. Қ.Р Конституциясы адамды азаматтығынан айыруға, Отанынан қуып жіберуге тиым сала ала ма?

А) президент шешеді

В) қуып жібере алмайжы

С) белгілі жағдайларда рұқсат етіледі

Д) заңнамада қарастырылмаған [В] 126-бет

205. Қазақстан азаматы басқа бір мемлекеттің азаматтығын қатар алуы мүмкін. Адамның мұндай жағдайы қалай аталады?

А) азаматтығы жоқ адам

В) мемлекетте тіркелмеген адам

С) босқын

Д) қосарлы азаматтық [Д] 126-бет

206. Бипатрид дегеніміз:

А) босқын

В) азаматтығы жоқ адам

С) қосарлы азаматтығы бар адам

Д) мемлекетте тіркелмеген адам [С] 127-бет

 

207. «Қ.Р-ның азаматтық туралы» Заңының күшіне енген күні:

А) 1991 жылғы 16 желтоқсан

В) 1993 жылғы 28 қаңтар

С) 1995 жылғы 30 тамыз

Д) 1992 жылғы 1 наурыз [Д] 127-бет

208. Азаматтық алу үшін Қазақстанда кемінде қанша жыл тұру керек:

А) 5 жыл

В) 6 жыл

С) 9 жыл

Д) 10 жыл [В] 127-бет

209. Қ.Р-ның азаматтығына қабылдау туралы өтінішті кім қарайды?

А) парламент

В) президент

С) үкімет

Д) сенат [В] 127-бет

210. Азаматтықты куәландыратын құжат:

А) куәлік

В) аттестат

С) куәлік пен төлқұжат

Д) төлқұжат [В] 128-бет

211. Жеке басын куәландыратын төлқұжат неше жасқа толғанда беріледі?

А) 18

В) 20

С) 21

Д) 16 [Д] 128-бет

VІ тарау

§ 33

212. Заңның жоғарылығы, барлық азаматтардың заң алдында теңдігін қамтамсыз ете алатын мемлекет:

А) құқықтық мемлекет

В) азаматтық мемлекет

С) әлеуметтік мемлекет

Д) демократиялық мемлекет [А] 128-бет

213. Парламенттің төл қызметі:

А) атқару

В) заң шығару

С) сот

Д) халық атынан сөйлеу [В] 128-бет

214. Заң алдында адамдардың бәрі:

А) құқықтарға ие

В) тең

С) заңда көрсетілмеген

Д) тек ерекше жағдайларда тең құқықты [В] 130-бет

215. Билік неше ұстанымға бөлінеді?

А) үш

В) бес

С) төрт

Д) екі [А] 131-бет

216. Қ.Р Президентінің «Құқықтық жаппай оқытуды жүзеге асыру жөніндегі шаралар туралы» Жарлығы қай жылы шықты?

А) 1995 жылы 30 тамызда

В) 1995 жылы 21 маусымда

С) 1993 жылы 21 маусымда

Д) 1998 жылы 10 маусымда [В] 131-бет

217. Судьялардың тәуелісіздігін қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың бірі:

А) жоғары жалақы мөлшері

В) судьялық жоғарғы мәртебе

С) олардың өмір бойына тағайындалуы

Д) шешім қабылдаудағы тәуелсіздік [С] 132-бет

218. Қ.Р Констиуциясына сай судья сот төрелігін іске асыру кезінде кімге бағынады?

А) президентке

В) парламентке

С) үкіметке

Д) Конституцияға [Д] 132-бет

VІІ тарау

§ 34

219. Унитарлы, федерация немесе конфедерация дегеніміз:

А) мемлекеттік құрылым түрлері

В) мемлекетті басқарудың формалары

С) заңдар түрлері

Д) қызмет түрлері [А] 134-бет

220. Монархия немесе республика бұл:

А) мемлекеттік құрылым түрлері

В) заңдар түрлері

С) мемлекетті басқарудың формалары

Д) нормативтік актілер [С] 134-бет

221. Мемлекеттің бас заңдар жинағы болып табылатын:

А) Адам құқығы туралы декларациясы

В) Конституция

С) Қылмыстық Кодексі

Д) Егемендік декларациясы [В] 135-бет

222. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қ.Р Жоғарғы Кеңесінің қабылдаған заңы:

А) Егемендік туралы декларация

В) Қ.Р Конституциясы туралы

С) Қ.Р мемлекеттік тәуелсіздігі туралы

Д) ТМД-ны құру туралы [С] 135-бет

223. 1993 жылы 28 қаңтарда:

А) Егемендік туралы декларация қабылданды

В) ТМД құрылды

С) Қ.Р тәуелсіздігін алды

Д) Конституция қабылданды [Д] 135-бет

 

224. 1995 жылғы 30 тамызда қабылданған Конституцияның басты ерекшелігі:

А) Жоғарғы Кеңес қабылдады

В) бір қаралымнан қабылданды

С) негізгі авторы президент болды

Д) бүкілхалықтық референдум арқылы қабылданды [Д] 136-бет

225. Егер Президент Конституцияға өзгертулер мен түзетулер енгізу мәселесін Парламенттің қарауына беру туралы шешім қабылдаса, референдум…

А) өткізіледі

В) тек ерекше жағдайда

С) президент шешеді

Д) өткізілмейді [Д] 137-бет

226. Конституциямызға соңғы өзгертулер мен түзетулер қашан енгізілді?

А) 2007 жылы

В) 2008 жылы

С) 1998 жылы

Д) 2000 жылы [А] 137-бет

227. Қ.Р Конституциясы неше бап, неше бөлімнен тұрады?

А) 98 бап, 8 бөлім

В) 97 бап, 7 бөлім

С) 98 бап, 9 бөлім

Д) 98 бап, 10 бөлім [С] 137-бет

228. Қ.Р Конституциясының қай бөлімінде Қ.Р саяси сипаттама берілген:

А) ІІ бөлімінде

В) ІІІ бөлімінде

С) І бөлімінде

Д) IV бөлімінде [С] 137-бет

229. Қ.Р Конституциясының ІІ бөлімі қалай аталады?

А) «Президент»

В) «Парламент»

С) «Жалпы ережелер»

Д) «Адам және азамат» [Д] 138-бет

230. Қ.Р Конституциясының ІІІ бөлімі қандай лауазым иесіне арналған?

А) Парламенттің

В) Үкіметтің

С) Президенттің

Д) Сот және соттар төрелігіне [С] 138-бет

231. Қ.Р Конситуциясының IV бөлімі қай билік орнының жасақталуына тоқталған?

А) президенттің

В) парламенттің

С) үкіметтің

Д) сот және соттар төрелігіне [С] 138-бет

232. Қ.Р Конституциясының V бөлімі қалай аталады?

А) Президент

В) Парламент

С) Сот және соттар төрелігі

Д) Үкімет [Д] 138-бет

233. Қ.Р Конституциясының VІ бөлімі:

А) Конституциялық Кеңес

В) Президент

С) Парламент

Д) Сот және соттар төрелігі [А] 138-бет

234. Қ.Р Конституциясының VІІ бөлімі:

А) сот және соттар төрелігі

В) президент

С) парламент

Д) конституциялық кеңес [А] 138-бет

235. Қ.Р Конституциясының VІІІ бөлімінде не тұжырымдалған:

А) президент билігі туралы

В) жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару ережелері

С) парламент

Д) үкімет [В] 138-бет

236. Қ.Р Констиуциясының соңғы ІХ бөлімінде не туралы айтылған?

А) президент

В) қорытынды және өтпелі ережелер

С) парламент

Д) үкімет [В] 138-бет

VІІ тарау

§ 35

237. Куәгер тергеу үдерісінде, сотта айғақ болудан бас тарта ала ма?

А) бас тарта алады

В) бас тарта алмайды

С) заңда көрсетілмеген

Д) тек ерекше жағдайларда [А] 140-бет

238. Қ.Р Конституциясы бойынша белгілі бір дінге артықшылық беріледі ме?

А) беріледі

В) референдум арқылы шешіледі

С) берілмейді

Д) президент шешеді [С] 140-бет

239. Азаматтар діни қағидаларға сілтеме жасай отырып, заңды түрде тиісті міндетінен, мысалы, әскери міндетінен бас тарта ала ма?

А) бас тарта алады

В) бас тарта алмайды

С) тек ерекше жағдайларда

Д) ерікті түрде атқарылады [В] 140-бет

VІІ тарау

§ 36

240. Азаматтар неше жастан сайлауға құқылы болады?

А) 18

В) 20

С) 16

Д) 21 [А] 143-бет

 

241. Азаматтық борыштың актісі, сайлаудың шешуші кезеңі:

А) дауыс санау

В) таңдау жасау

С) дауыс беру

Д) дауыс беру учаскесіне келу [С] 144-бет

242. Қ.Р діни бағыттағы саяси партиялар құруға рұқсат етіле ме?

А) рұқсат етіледі

В) рұқсат етілмейді

С) заңда қарастырылмаған

Д) тек ерекше жағдайларда [В] 145-бет

243. Қоғамдық бірлестіктердің мемлекеттік органдар жұмысына араласуға құқығы бар ма?

А) құқығы жоқ

В) құқығы бар

С) партия ретінде тіркеліп араласуға құқығы бар

Д) заңда қарастырылмаған [А] 145-бет

VІІ тарау

§ 37

244. Материалдық тұрмыстық деңгейі орташа адамдар:

А) жоғарғы тап

В) орта тап

С) төменгі тап

Д) жекеменшік [В] 148-бет

245. Меншік құқығы неше түрге бөлінеді?

А) төртке

В) беске

С) үшке

Д) алтыға [С] 140-бет

246. Еңбекке қабілеті бар адамның өзіне ұнаған кәсіппен айналысып, өз еңбегінің жемісін көріп, өмір сүруге қажетті табыс табу құқығы:

А) еңбек ету құқығы

В) зейнетке шығу құқығы

С) еңбек демалысына шығу құқығы

Д) мерзімді еңбекақы алу [А] 149-бет

247. Жұмысқа орналасу үшін кәсіпорын азаматпен қандай шарт жасайды?

А) еңбек келісімін

В) еңбек шартын

С) кәсіпорын шартын

Д) өзара келісімді растайды [В] 150-бет

248. Қ.Р Еңбек кодексі бойынша жұмыстан бос уақыты:

А) өз еркімен демалатын уақыты

В) мемлекет пайдасына жұмыс жасайтын уақыты

С) бос уақыты

Д) еңбек ететін уақыты [А] 150-бет

VІІ тарау

§ 38

249. Салық төлеушілерден міндетті түрде жиналып алынатын ақшалай қаражат:

А) несие

В) салық

С) вексель

Д) акция [В] 153-бет

250. Төленетін салықтың мөлшерін және оны жинау ережелеріне өзгерістеренгізуге қандай мемлекеттік билік тетігі құзырлы?

А) Қ.Р Президенті

В) Қ.Р Парламенті

С) Қ.Р Соты

Д) Қ.Р Үкіметі [В] 153-бет

251. Республика азаматтарының конституциялық міндеті:

А) жоғары білім алу

В) мамандық иесі атану

С) Қ.Р қорғау

Д) ар-намысын қорғау [С] 153-бет

252. Ер адамдар қатарынан қанша жас мөлшері аралығында әскери қызметтен босатылады?

А) 16 жасқа толмаған және 50 жастан асқан ер адамдар

В) 18 жасқа толмаған және 50 жастан асқан ер адамдар

С) 20 жасқа толмаған және 50 жастан асқөан ер адамдар

Д) 16 жасқа толмаған және 63 жасқа толмаған ер адамдар [А] 154-бет

253. Әйелдер қатарынан қанша жас мөлшері аралығында әскери қызметтен босатылады?

А) 16 жасқа толмаған және 50 жастан асқан әйелдер

В) 18 жасқа толмаған және 40 жастан асқан әйелдер

С) 16 жасқа толмаған және 60 жастан асқан әйелдер

Д) 18 жасқа толмаған және 58 жастан асқан әйелдер [В] 154-бет

VІІ тарау

§ 39

254. Қазақстанда президенттік лауазым қай уақытта енгізілді?

А) Қ.Р тәуелсіздік алған соң

В) 1993 жылғы Конституцияға сай

С) 1995 жылғы Конституцияға сай

Д) КСРО-ның ыдырауы қарсаңында [Д] 155-бет

255. 1990 жылы сәуірде Қазақ КСР-і президенті қызметін тағайындау туралы заң қабылдаған орган?

А) Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі

В) Қ.Р Парламенті

С) Қ.Р Конституциялық Кеңесі

Д) Қазақ КСР-нің коммунистік партиясы [А] 155-бет

256. Латын тілінен аударғанда президент сөзінің мағынасы:

А) көсем

В) алда отырған, басқарушы

С) ұйымдастырушы

Д) жетекші [В] 155-бет

257. Елімізді президенттік басқару нысанындағы мемлекет деп, Президентті мемлекет басшысы деп жариялаған:

А) Қ.Р Егемендік туралы Декларациясы

В) Қ.Р 1993 жылғы Конституциясында

С) Қ.Р 1995 жылғы Конституциясында

Д) президенттің халыққа жолдауында [С] 155-бет

258. Президенттің заңды қабылдамай, пысықтай түсу үшін Парламентке қайтару құқығы:

А) эмбарго

В) импичмент

С) бойкот

Д) вето [Д] 155-бет

259. Вето сөзінің мағынасы:

А) тиым саламын

В) рұқсат етемін

С) заңдастырамын

Д) айналымға енгіземін [А] 156-бет

260. Халықаралық шарттарға заңды күш беру:

А) вето

В) импичмент

С) ратификация

Д) концессия [С] 156-бет

261. 2007 жылы 21 мамырда Қ.Р Конституциясына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сай президент қанша жылға сайланады?

А) 7 жылға

В) 6 жылға

С) 4 жылға

Д) 5 жылға [Д] 156-бет

262. Қ.Р Президенті Қазақстан халқына жыл сайын не арнайды?

А) үндеу

В) сөз

С) жолдау

Д) құттықтау [С] 156-бет

263. Мемлекет өмірінің аса маңызды мәселелері бойынша бүкілхалықтық дауыс беру құқығы:

А) референдум

В) вето

С) сайлау

Д) демократиялық таңдау [А] 157-бет

264. Халық пен мемлекет атынан сөйлеуге құқылы:

А) Конституциялық Кеңес, Үкімет

В) Президент, Парламент

С) Президент, Үкімет

Д) Сот, Парламент [В] 158-бет

VІІ тарау

§ 40-41

265. Қ.Р заң шығару қызметін жүзеге асыратын ең жоғары өкілетті орган:

А) парламент

В) президент

С) сот

Д) үкімет [А] 159-бет

266. Парламент неше палатадан тұрады:

А) үш

В) бір

С) екі

Д) төрт [С] 159-бет

267. Қ.Р Парламентінің жоғарғы палатасы:

А) мәжіліс

В) сот

С) үкімет

Д) сенат [Д] 159-бет

268. Сенат депутаттарының өкілеттік мерзімі:

А) 6 жыл

В) 5 жыл

С) 3 жыл

Д) 2 жыл [А] 159-бет

269. Сайланған Сенат депутаттарының жартысы әрбір неше жыл сайын қайта сайланып отырады?

А) 5 жыл сайын

В) 3 жыл сайын

С) 2 жыл сайын

Д) 1 жыл сайын [В] 159-бет

270. Мәжілістің жалпы құрамы қанша депутаттан тұрады?

А) 100

В) 80

С) 107

Д) 200 [С] 159-бет

271. Мәжіліс депутаттығына сайлану үшін жас мөлшері қандай?

А) 25

В) 18

С) 30

Д) 35 [А] 156-бет

272. Депутаттардың ұйымдасқан тобы:

А) мәжіліс

В) сенат

С) фракция

Д) коалиция [С] 161-бет

273. Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесін қай билік тармағы көтере алады?

А) парламент

В) үкімет

С) сот

Д) президент [Д] 161-бет

 

 

VІІ тарау

§ 42

274. Атқарушы биліктің жоғарғы органы:

А) үкімет

В) парламент

С) сот

Д) конституциялық кеңес [А] 165-бет

275. Үкімет басшысы:

А) сенатор

В) президент

С) премьер-министр

Д) бас прокурор [С] 168-бет

276. Үкімет өз қызметі бойынша кімнің алдында жауапты?

А) президенттің

В) парламенттің

С) соттың

Д) конституциялық кеңестің [А] 169-бет

277. Жергілікті мемлекеттік басқаруды жүзеге асыратын атқарушы орган:

А) мәжіліс

В) сенат

С) мәслихат

Д) жергілікті әкімшілік [С] 170-бет

278. Мәслихат жылына кемінде қанша рет сессияға жиналады?

А) 5 рет

В) 6 рет

С) 7 рет

Д) 4 рет [Д] 170-бет

279. Жергілікті атқарушы орган:

А) әкімшілік

В) сенат

С) мәжіліс

Д) мәслихат [А] 171-бет

VІІ тарау

§ 43

280. Қ.Р сот жүйесін құрайды:

А) жергілікті соттар

В) әскери соттар

С) Жоғарғы сот пен жергілікті соттар

Д) Жоғарғы сот [С] 172-бет

281. Судья жөніндегі қылмыстық істі тек қана республиканың қай органы қозғай алады?

А) президент

В) үкімет

С) конституциялық кеңес

Д) бас прокурор [Д] 174-бет

 

 

VІІ тарау

§ 44

282. Қ.Р Конституциясына ресми түсінік беруші бірден-бір орган:

А) Конституциялық Кеңес

В) Сот

С) Бас прокурор

Д) Президент [А] 177-бет

VІІ тарау

§ 45

283. Заңның дәл орындалуын жоғарыдан бақылауды іске асыратын орган:

А) сот

В) үкімет

С) прокуратура

Д) конституциялық кеңес [С] 179-бет

284. Қ.Р прокуратура органдары жүйесін қандай лауазым иесі басқарады?

А) Жоғарғы сот

В) Қ.Р Бас Прокуроры

С) Президент

Д) Премьер-министр [В] 180-бет

285. Прокуратура, ішкі істер органдары, тергеу органдары жинақталып келгенде – құқық қорғау органдарының қандай құрылымы болып табылады?

А) күш құрылымы

В) сот құрылымы

С) әділет құрылымы

Д) заң құрылымы [А] 183-бет

VІІІ тарау

§ 46

286. Адамдардың азаматтық құқық пен өзара міндеткерліктерді орнатуға, өзгертуге немесе тоқтатуға бағытталған әрекеттері:

А) келісім

В) мәміле

С) шарт

Д) міндеткерлік [В] 188-бет

287. Кінәсіздік презумпциясы дегеніміз не?

А) кінәлаушы кінәлінің құқық бұзғанын дәлелдей алмауы

В) заңға қайшы әрекеттер

С) кінәлаушы кінәлінің құқық бұзғанын дәлелдеуі

Д) жәбірленушінің куәгерлігі [С] 188-бет

288. Азаматтық құқық субъектісі болатын ұйымдар мен кәсіпорында қалай аталады?

А) жеке тұлға

В) азамат

С) кәсіпкер

Д) заңды тұлға [Д] 189-бет

VІІІ тарау

§ 47

289. 16 жасқа дейінгі жұмысшылар мен оқушылар үшін апталық еңбек уақытының ұзақтығы:

А) 24 сағат

В) 36 сағат

С) 40 сағат

Д) 20 сағат [А] 191-бет

290. 16 жастан 18 жасқа дейінгілерге апталық жұмыс уақытының ұзақтығы:

А) 24 сағат

В) 40 сағат

С) 36 сағат

Д) 20 сағат [С] 191-бет

291. Адамның құқығына, мүлкіне шектеу жасалатын (ақшалай айып, мүлкін тәркілеу) мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы:

А) қылмыстық жаза

В) әкімшілік жаза

С) салық салу

Д) қоғамдық жұмыстарға тарту [В] 193-бет

VІІІ тарау

§ 49

292. Заң қылмыс деп танитын әрекет немесе әрекетсіздік:

А) жаза

В) айып

С) қылмыс

Д) кінә [С] 197-бет

293. Қылмыскердің қауіпті әрекетінен қауіп төндірушінің өзіне зардап шектіре отырып қорғануы:

А) қажетті қорғану

В) экссес

С) қорғану

Д) тиімді қорғану [А] 198-бет

ІХ тарау

§ 50

294. Адамдардың өзара және қоғаммен қатынастарын, өздерін ұстауын реттеп отыратын қоғамдыққ сананың формасы:

А) салт-сана

В) мораль

С) құқықтық нормалар

Д) заңдар [В] 170-бет

ІХ тарау

§ 51-52

295. Өзімшілдік, адамның жеке басының мүддесін басқалардың мүддесінен, қоғамдық мүддеден артық санауы:

А) эгоизм

В) альтруизм

С) вандализм

Д) оптимизм [А] 209-бет

296. Альтруизм дегеніміз:

А) жеке басының қамын ойлау

В) басқаларға қамқорлық етуге бағытталған адамгершілікті санат

С) зұлымдық

Д) ізгілік [В] 209-бет

Х тарау

§ 53

297. Мәдениетті қандай екі салаға бөліп қарау қалыптасқан?

А) рухани, діни

В) материалдық, адамгершілік

С) материалдық, рухани

Д) адамгершілік, діни [С] 213-бет

Х тарау

§ 57

298. Қарым-қатынастың бізге мәлім қанша жақтары бар?

А) үш

В) екі

С) төрт

Д) бес [А] 226-бет

Х тарау

§ 58

299. Тілдік белгілеріне қарай, қарым-қатынас неше түрге бөлінеді?

А) үшке

В) екіге

С) беске

Д) алтыға [В] 231-бет

300. Тіл стильдері өз ішінде нешеге бөлінеді?

А) екіге

В) үшке

С) төртке

Д) беске [А] 234-бет

Тест тапсырмаларының жинағы. Орта мектептің 9 сыныбында жүргізілетін Адам.Қоғам.Құқық пәнінен: 8 комментариев

  1. Өте ынгайлы курылган тест екен,такырыппен болинип. Коп-коп рахмет! Енбегиниз жемисти болсын!

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.