Жаңа сабақтар

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАСЫЛЫМ

БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ
Тамыз айы 2022 жыл | № 08 (35)

АБЕНОВА ГУЛЬДАРИГА БУЛТЫКАНОВНА
АХМЕТЖАНОВА ЛАУРА МЭЛСОВНА
АХМЕТЖАНОВА ЛАУРА МЭЛСОВНА
КАДИРАКЫНОВА ГУЛБАНУ НЕСИПБЕКОВНА
КЕНЕШПАЕВА ГУЛЬНАР АСЫЛБЕКОВНА
СЕРИКПАЕВА АКМАРАЛ ТЛЕУЛЕЕВНА