Компьютерлік техника қауіпсіздік ережелері

Оңтүстік Қазақстан облысы

Кентау көпсалалы колледжі ,III курс студенті

Бейсенбай Нұрбол Талғатұлы

Жетекшісі : Ботабекова Асия Ердебекқызы

Түйін

Қазiргi кезде компьютерлердi барлық салада қолдану, әсiресе берілгендер қорымен жұмыс істеу саласында мақсатты қолдану кең етек алып келедi.
Мысалы, қазiргi қоғам өмiрiнде қандай сала болмасын өндiрiс, ғылым, білім беру саласында, техника, мәдениет, ауыл шаруашылығы, тұрмыста компьютер көмегiмен үлкен берiлгендердi өңдейдi.
Сондай-ақ оның қолданылуындағы нәтиженiң сезiнiлуi де түрлiше.

КІРІСПЕ

Қазiргi кезде компьютерлердi барлық салада қолдану, әсiресе берілгендер қорымен жұмыс істеу саласында мақсатты қолдану кең етек алып келедi. Мысалы, қазiргi қоғам өмiрiнде қандай сала болмасын өндiрiс, ғылым, білім беру саласында, техника, мәдениет, ауыл шаруашылығы, тұрмыста компьютер көмегiмен үлкен берiлгендердi өңдейдi. Сондай-ақ оның қолданылуындағы нәтиженiң сезiнiлуi де түрлiше.

Қайсысының негiзiнде алмасақ та компьютерлiк техниканы қолдану жетiстiгi адамды таң қалдырарлық, тiптi сананы да серпiлте түседi, оның болашағы жайлы сөз болғанда компьютерлiк техниканың жетiстiгi мен дамуын айтпау мүмкiн емес. Компьютер мүмкiндiктерi өскен сайын оларды қолдану салалары да көбейе түсуде. Ал мамандардың жуық арадағы компьютер мүмкiндiктерi туралы болжамдары ғылыми фантастиканы елестетедi. Тәжiрибе жүзiнде бүкiл дамыған елдер компьютерлiк технологияда оқытуды кеңiнен өңдеу үстiнде. Бұл компьютердiң адам әрекетiнiң бүкiл саласында еңбек өнiмдiлiгiн артырудың құралы болуымен туындап отыр. Қажеттi бiлiм деңгейi күрт өстi, сабақ берудiң дәстүрлi тәсiлдерi мен әдiстерiнiң көмегiмен талап етiлiп отырған жоғары кәсiби деңгейлi мамандарды дайындау мүмкiн емес. Есептеуiш техниканы қолдана бiлудiң өзi бүгiнде жалпы мемлекеттiк маңызға ие болып отыр, және де медицинада қазiргi есептеуiш

Дельфи курсовая.doc

Добавить комментарий