ДЕРБЕС КОМПЬЮТЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

Posted by

Оңтүстік Қазақстан облысы

Кентау көпсалалы колледжі ,I курс студенті

Аты жөні Жұманов Заманбек Әділбекұлы

Жетекшісі : Ашимбекова Торғын Әбдіманапқызы

ДЕРБЕС КОМПЬЮТЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

Резюме

В этой научной работе рассмотрено об услугах основном добавочном устройствах компьютера.

А также рассказывается о экономической пользе собирания деталей устройств компьютера.

Summary

This scientific work is considered about services the main and additional devices of the computer and also is told about economic advantage of collecting details of devices of the computer

ДЕРБЕС КОМПЬЮТЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

«Компьютер» сөзі ағылшын тілінен аударғанда «есептеуіш», яғни есептеуге арналған құрылғы. Қазіргі компьютерлер тек есептеп қана қоймай, цифрлық емес (мәтіндер, дыбыстар, графика және т. б.) ақпаратты өңдейді, әр түрлі технологиялық процесcтерді, деректер базасын басқарады. Бұл типті компьютерлерді дүние жүзінде жүздеген өндірушілер шығарады. Олар өзара өнімділігімен, жадының сыйымдылығымен және бірқатар функционал мүмкіндіктерімен ерекшеленеді. Дербес компьютерлерді желіге біріктіруге болады, бұл ондаған, тіпті жүздеген пайдаланушыларға оңай ақпарат алмасып бір мезгілде ортақ деректер қорына қол жеткізе алуға мүмкіндік береді. Дербес компьютер өнеркәсіп бұйымы ретінде өзара жалғастырушы кабельдермен байланыстырылған бірнеше блоктардан тұрады.Блоктардың номенклатурасы әр түрлі болуы мүмкін, бірақ кез-келген компьютер жұмыс істеуі үшін үш блоктан тұратын жинақ керек. Басқа құрылғылардың барлығы қосымша болып табылады. Оларға принтер, дыбыс колонкалары, құлаққап, микрофон, модем, сканер, тінтуір, трекбол, терте жатады. Компьютердің аталған негізгі жинағының басты элементі — жүйелік блок.Жүйелік блок компьютердің негізгі тораптарын қамтиды:жүйелік (аналық) тақша; процессор; оперативті жады; тұрғылықты диск; алмалы дискілермен жұмыс істеуге арналған диск жетегі; СD және DVD диск жетектері; бейнесызбалық бейімдеуіш; дыбыстауыш; желілік тақша; енгізу-шығару порттары.

ДЕРБЕС КОМПЪЮТЕР.docx

Добавить комментарий