ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРЫН ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ПӘНІНД Е ҚОЛДАНУАРҚЫЛЫ ОҚУШЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН Қ АЛЫПТАСТЫРУ

Д.А.Даулетов

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, №28 орта мектебінің мұғалімі

Аңдатпа. Мақалада дене шынықтыру пәні арқылы оқушылардың ұлттық құндылықтарын қалыптастыру мақсатында қазақтың ұлттық ойындарының ерекшелігі қарастырылған.

Халықтың игі әдеттері дағдылана келе, халықтың өмірінде салт-дәстүр, салт-сана болып қалыптасқан. Жаңа ғасырдың инновациялық Қазақстан мектебінде салт-дәстүр, салт-сананы оқу және тәрбие үрдісінде қолдану ұлттық мәдениетті сақтаудың және оны дамытудың басты факторы. Сондықтан, осы құндылықтарды негіздей отырып білім мазмұнының ұлттық негізде берілуін жаңа өркениеттік бағдар тұрғысынан жетілдіру мәселесін қарастыру қажет. Себебі, мектеп қабырғасы ертеңгі қазақ елінің туы мен тұтқасын берік ұстайтын тұлғаларды даярлайтын, ұлттық ұстанымның негізі болып саналатын орта болуы тиіс. Сондықтан жалпы білім беретін мектептерде халқымыздың этнопедагогикалық және этномәдениеттік мол мұрасын әрбір пәнде оқыту маңызды болып табылады. Осыған байланысты, қазақтың әдет-ғұрпында, салт-санасында кездесетін кейбір мәселелерді әсіресе ұлттық ойындарды дене шынықтыру сабағында тиімді қолдану оқушының ұлттық таным-дағдысын қалыптастыру.

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРЫН ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ПӘНІНД Е ҚОЛДАНУАРҚЫЛЫ ОҚУШЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН Қ АЛЫПТАСТЫРУ.docx

Добавить комментарий